Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Tiskové zprávy

30. 5. 2024 - Kariérové centrum IPVZ pomáhá integrovat zahraniční zdravotníky do českého zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví již dva roky významně pomáhá zahraničním zdravotníkům s jejich adaptací a zapojením do českého zdravotnictví. Od ledna letošního roku proto bylo díky finanční podpoře Světové zdravotnické organizace (WHO) zřízeno Kariérové centrum IPVZ. Jeho cílem je koncepční a systematické poradenství a pomoc přicházejícím zahraničním zdravotníkům s orientací v českém prostředí, ve zdravotnickém systému, jazyková příprava a propojování se zaměstnavateli z řad zdravotnických zařízení. K tématu integrace zahraničních zdravotníků do českého zdravotnictví proběhla dne 30. 5. v Kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF konference s mezinárodní účastí.

23. 5. 2024 - IPVZ v loňském roce významně zvýšil kapacitu vyškolených účastníků

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve středu 22. května uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ a více než 60 kolegů účastnily i zástupkyně Ministerstva zdravotnictví. Během jarního setkání vždy dochází k bilancování předešlého roku, proto stěžejní informací v této oblasti bylo, že IPVZ v loňském roce významně zvýšil kapacitu vyškolených účastníků.

21. 5. 2024 - IPVZ zřídil novou Vědeckou radu pro farmaceutické obory

Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Irena Maříková, MBA v průběhu března zřídila novou Vědeckou radu Institutu pro farmaceutické obory. Dnes proběhlo ustavující jednání, na kterém byl schválen nejen její Statut a jednací řád, ale i vedení a byla vydefinována odborná témata v rámci společné strategie.

25. 3. 2024 - IPVZ otevřel nový vzdělávací program Veřejné zdravotnictví

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ otevírá nový akreditovaný program Veřejné zdravotnictví, který je určen pro lékaře, zdravotníky z nelékařských profesí i zájemce z řad nezdravotníků. Vzdělávací program Veřejné zdravotnictví je ve svém aktuálním a moderním pojetí nově sestaven a v IPVZ znovu realizován po 20 letech. Ke slavnostnímu zahájení studia došlo za přítomnosti studentů, pedagogů i vedení IPVZ v pátek 22. 3. 2024 v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF.

12. 3. 2024 - IPVZ podepsal Memorandum o spolupráci s FIT ČVUT v Praze

Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví prochází od loňského jara zásadní změnou, která se týká nejen administrace výuky ale administrace celého procesu. IPVZ již rok úspěšně pracuje na klíčovém projektu inovativního informačního systému pro administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků. Projekt proto nese pracovní název „Administrátor“ a protože nejde pouze o zásadní změny v oblasti administrace a zpracovávání informací, ale i o složité technické řešení uzavřel IPVZ Memorandum o spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Podpisem Memoranda obě strany vytváří rámec pro úzkou spolupráci především v oblasti technologického vývoje samotné aplikační platformy projektu „Administrátor“.

22. 1. 2024 - IPVZ představil nové Kariérové centrum na konferenci MEDIDAYS 2024

V pražském hotelu Vienna House Andel’s Prague proběhl v pátek 19. 1. již 2. ročník významné a v českém prostředí ojedinělé konference spojené s pracovním veletrhem ve zdravotnictví MEDIDAYS 2024. Šlo o odbornou událost, kde se setkali studenti a zkušení profesionálové zdravotnických oborů s odborníky z různých oblastí zdravotnictví a farmacie, kteří měli společný cíl – diskutovat zásadní témata a posouvat české zdravotnictví vpřed. Program konference byl sestaven z mnoha přednášek, diskusních panelů a workshopů zaměřených na vzdělávání, možnosti uplatnění na pracovním trhu a profesní rozvoj. V panelové diskusi na téma „Zahraniční zdravotníci v ČR – jak snadné je v ČR začít pracovat?“ byla jednou z diskutujících i náměstkyně ředitelky IPVZ Mgr. Soňa Hrdličková. Ve svém příspěvku se věnovala především novému Kariérovému centru IPVZ.

16. 11. 2023 - Pravidelného setkání s vedoucími pedagogických pracovišť IPVZ proběhlo za účasti ministra zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve středu 15. listopadu uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se tentokrát kromě vedení IPVZ a téměř 70 kolegů účastnil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

13. 11. 2023 - IPVZ připravuje revoluci v postgraduálním vzdělávání

Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví bude v následujících dvou letech procházet zásadní změnou. Ta se v tomto případě netýká přímo výuky, ale její administrace. Od letošního jara IPVZ úspěšně pracuje na klíčovém projektu inovativního informačního systému pro administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků. Projekt s pracovním názvem „Administrátor“ by měl přinést podstatně větší přehlednost právě v administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků, výrazné zjednodušení a urychlení vstupu uchazeče o specializační vzdělávání do tohoto procesu a v neposlední řadě také usnadnění agendy související se zjišťováním a ověřováním platných informací o účastnících i poskytovatelích vzdělávání zdravotnických pracovníků.

25. 10. 2023 - IPVZ spoluorganizoval konferenci ZDRAV EDU 2023

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl jedním z organizátorů první národní konference ke vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV EDU 2023, která probíhala ve dnech 23. – 24. 10. na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ambicí Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo pořadatelem konference, je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů rezortu zdravotnictví a vzdělávání. Cílem konference bylo představení možných směrů v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků.

18. 9. 2023 - IPVZ spolupořádal kulatý stůl k ortopedické protetice a podiatrii

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl prostřednictvím Subkatedry ortopedické protetiky a podiatrie v pátek 15. září spolupořadatelem multidisciplinárního setkání na téma Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v České republice. Hlavními pořadateli a iniciátory kulatého stolu a následné odborné diskuse nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání odborníků v péči o nohu byly Česká podiatrická společnost a Ortopedicko - protetická společnost ČLS JEP.

11. 7. 2023 - IPVZ uzavřel memorandum o spolupráci s Univerzitou Karlovou

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pokračuje ve svém rozvoji v podobě navazování spolupráce s významnými odbornými vědeckými, výzkumnými nebo vzdělávacími institucemi a subjekty. Důkazem toho je dnes podepsané Memorandum o spolupráci mezi Institutem a Univerzitou Karlovou v oblasti rozvoje vzdělávání a výzkumu veřejného zdraví. Obě instituce mají široké znalosti a bohaté zkušenosti ve vědecko-výzkumné činnosti i v odborném vzdělávání zdravotnických pracovníků, které se rozhodly sdílet a s využitím aktuálních a dostupných vědeckých poznatků v budoucnu společně rozvíjet.

20. 6. 2023 - IPVZ oslavuje 70 let od svého založení

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, dlouhodobě největší poskytovatel kontinuálního zdravotnického vzdělávání v ČR, slaví v těchto dnech již 70. výročí od svého založení. Při té příležitosti byla v pondělí 19. června uspořádána v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF konference, které se zúčastnila řada významných hostů nejen českého zdravotnictví, ale i akademické obce.

24. 5. 2023 - IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v úterý 23. května uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo téměř 80 kolegů včetně zástupkyň Ministerstva zdravotnictví.

22. 5. 2023 - IPVZ a UNICEF uspořádali setkání s absolventy kurzů zaměřených na rozšiřování znalostí

Na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v pátek 19. května proběhlo setkání vrcholných představitelů mezinárodní humanitární organizace UNICEF pro Evropu a střední Asii s absolventkami a absolventy kurzů zaměřených na rozšiřování znalostí včetně českého jazyka, zaměřených na integraci do českého zdravotnického systému určených pro ukrajinské zdravotníky. Této události se navíc mimořádně účastnilo i šestnáct velvyslanců a dalších zástupců zahraničních velvyslanectví v České republice a náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

10. 5. 2023 - IPVZ je partnerem výzkumného programu IMPAKT

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se v roli partnera Českého vysokého učení technického v Praze podílí na výzkumném projektu s názvem Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1). Cílem projektu je podstatně zlepšit bezpečnost občanů ČR v případě radiačních nehod. Hlavní rolí IPVZ je přispět psychologicko - psychiatrickou expertízou, jejímž výstupem má být nová metodika popisující, jak dané téma začlenit do vzdělávání lékařů, ale i nelékařských profesí v rámci integrovaného záchranného systému.

24. 2. 2023 - IPVZ již rok pomáhá ukrajinským občanům

Dnes uplynul již rok od zahájení ruské invaze na Ukrajinu, kvůli které ze země uprchly miliony osob včetně ukrajinských lékařů a ostatních zdravotníků. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se neprodleně po zahájení invaze zapojil do pomoci, a to nejen v odborné zdravotnické rovině, ale také v rovině společenské a sociální. Pomoc ze strany Institutu nepřestává a bude pokračovat i v letošním roce.

30. 1. 2023 - Zaměstnanci IPVZ podpořili nadaci Dobrý anděl

Zaměstnanci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se na konci loňského roku, v době předvánočního času, rozhodli, že uspořádají charitativní sbírku a celý výtěžek věnují na dobročinné účely konkrétní nadace nebo konkrétního projektu zaměřeného na pomoc v oblasti zdravotnictví nebo pomáhající pacientům. Proto byla nakonec vybrána nadace Dobrý anděl, na jejíž konto jsme odeslali 26 000 Kč.

23. 1. 2023 - Ředitelka IPVZ vystupovala na konferenci MEDIDAYS 2023

V pražském hotelu Vienna House Andel’s Prague probíhala ve dnech 20. – 21. 1. významná a v českém prostředí ojedinělá dvoudenní konference MEDIDAYS 2023. Šlo o velmi zajímavou a svým obsahem pestrou odbornou akci zaměřenou na lékaře a lékárníky. Program konference byl sestaven z mnoha diskusních panelů a workshopů zaměřených na vzdělávání, možnosti uplatnění na pracovním trhu a profesní rozvoj. V panelové diskusi na téma Specializační vzdělávání lékařů byla jednou z diskutujících i ředitelka IPVZ MUDr. Irena Maříkova, MBA. Ve svém příspěvku se věnovala především modernizaci, elektronizaci a kvalitě postgraduálního vzdělávání.

21. 12. 2022 - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval na základě doporučení výběrové komise ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irenu Maříkovou.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval na základě doporučení výběrové komise ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irenu Maříkovou.

22. 11. 2022 - IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v pondělí 21. listopadu opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo více než 70 kolegů včetně zástupce Ministerstva zdravotnictví.

21. 11. 2022 - IPVZ byl partnerem konference pro lékaře se zahraničním vzděláním

V sobotu 19. 11. proběhla v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF II. Konference lékařů se zahraničním vzděláním, kterou pořádal Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov. Hlavním tématem konference byla informační podpora zahraničních zdravotníků v České republice. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) byl významným partnerem celé konference, která přilákala více než sto posluchačů.

30. 6. 2022 - Dobrovolnictví ve zdravotnictví jako vítaný a přínosný prvek systému

Dobrovolnictví ve zdravotnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, poskytovaná ve zdravotních službách lidmi, kteří sami nejsou zdravotníky. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) tuto aktivitu podporuje, a proto se před časem zapojil do projektu vzdělávání a vyškolení koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních. Cílem bylo vytvořit unikátní a akreditovaný kurz, ve kterém účastníci získají nejen znalosti, ale zejména v praxi využitelné dovednosti.

27. 6. 2022 - IPVZ navštívil ukrajinský velvyslanec v České republice

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) dnes mimořádně navštívil ukrajinský velvyslanec v České republice J. E. Jevhen Perebyjnis. Cílem této návštěvy bylo zúčastnit se části výuky jazykového kurzu češtiny pro ukrajinské zdravotníky a podpořit je v jejich úsilí. Zároveň proběhlo i jednání s ředitelkou IPVZ Irenou Maříkovou, která velvyslance Ukrajiny seznámila se stávajícími i plánovanými aktivitami Institutu v oblasti vzdělávání a podpory ukrajinských zdravotníků a možnostmi jejich začlenění do systému českého zdravotnictví.

24. 5. 2022 - IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v pondělí 23. května opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání vedoucích pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo téměř 70 kolegů včetně zástupců Ministerstva zdravotnictví.

2. 5. 2022 - IPVZ pořádal mezinárodní konferenci k problematice autismu

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ve spolupráci s Centrem Terapie Autismu uspořádal během uplynulého víkendu ve dnech 29. – 30. dubna mezioborovou konferenci s mezinárodní účastí přednášejících s názvem Poruchy autistického spektra - od včasného rozpoznání k možnostem řešení v raném věku. Konference se zúčastnilo více než 200 posluchačů zejména z řad odborné veřejnosti a studentů, kteří během dvoudenního programu navštívili nejen řadu odborných přednášek, ale také praktických workshopů a prezentací rodičovských kazuistik.

2. 5. 2022 - IPVZ dnes spouští jazykové kurzy češtiny pro zdravotníky z Ukrajiny

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v minulých týdnech intenzivně připravoval, a právě dnes spouští dvouměsíční intenzivní jazykové kurzy. Kurzy budou zaměřené zaprvé na výuku základů češtiny pro použití v běžných situacích vhodné například i pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení a zadruhé zaměřené již přímo na zdravotnickou terminologii v češtině. IPVZ připravil jednotlivé kurzy pro ukrajinské zdravotníky, kteří mají zájem o práci ve zdravotnictví v ČR.

18. 3. 2022 - IPVZ uspořádal projekci filmu oceněného Českým lvem

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádal ve čtvrtek 17. března kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF veřejnou projekci dokumentárního snímku Jednotka intenzivního života, který velmi otevřeným, ale přesto citlivým způsobem, popisuje téma umírání a paliativní péče. I proto byl snímek na začátku března oceněn Českým lvem za nejlepší dokumentární film minulého roku.

31. 1. 2022 - Nový studijní program a výchova odborníků v oblasti veřejného zdraví. Tři významné instituce spojují síly

3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Státní zdravotní ústav a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spojilo nově memorandum, které si klade za cíl zajistit společnými silami výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Pandemie covid-19 jen zdůraznila a podtrhla dlouhodobý nedostatek těchto kvalifikovaných specialistů. Spoluprací tří institucí vznikne nový navazující magisterský studijní program s předběžným názvem „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.

25. 11. 2021 - IPVZ pořádal mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu SIDECAR Erasmus+

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal ve středu 24. listopadu ve svém vzdělávacím středisku v Hotelu ILF mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu SEIDECAR Erasmus+. Projekt SiDECar (Skills In Dementia Care), realizovaný v letech 2018 – 2021, byl zaměřený na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí.

22. 11. 2021 - Ředitel IPVZ se účastnil konference AKUTNĚ.CZ

Během uplynulého víkendu se v sobotu 20. listopadu 2021 konala v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice již XIII. konference pro lékaře a studenty medicíny věnovaná tématům intenzivní medicíny, urgentní medicíny a anesteziologie s názvem AKUTNĚ.CZ. Na konferenci s několika příspěvky vystoupil i ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

22. 11. 2021 - Hotel ILF má po rekonstrukci nový kongresový sál

Ve druhé polovině září byla dokončena celková rekonstrukce kongresového sálu v Hotelu ILF, která byla zahájena počátkem srpna letošního roku a měla původně skončit až v průběhu října. V následujících týdnech po dokončení rekonstrukce pak ještě došlo k vybavení novou moderní technikou a dalšími doplňky. Zároveň byl také změněn jeho název a kongresový sál se nyní jmenuje sál Johanna Gregora Mendela. K přejmenování a slavnostnímu zahájení provozu po rekonstrukci došlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví symbolicky 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva.

5. 11. 2021 - IPVZ uspořádal setkání k budoucnosti vzdělávání v nástavbových oborech

Ve středu 3. listopadu proběhlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) za účasti vedení IPVZ setkání se zástupci nástavbových oborů v souvislosti s potřebou definovat kompetence nástavbových oborů. Společného jednání se účastnili i zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR), České lékařské komory (ČLK) a jednotlivých odborných společností ČLS JEP.

27. 10. 2021 - Ředitel IPVZ se zúčastnil setkání krajských a okresních předsedů SPL ČR

Během předposledního říjnového víkendu, v termínu od 22. 10. do 24. 10. 2021 proběhlo v Milovech na Vysočině celostátní setkání krajských a okresních předsedů Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR), kterého se účastnil i ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Během setkání vystoupil se svým příspěvkem na téma Koncepce a změny na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

20. 9. 2021 - IPVZ připravuje výstavbu unikátního vzdělávacího simulačního centra

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ) v současné době finalizuje jednání o zahájení výstavby simulačního centra zaměřeného na obory anesteziologie a intenzivní a urgentní medicíny. Jedná se o zcela nové a unikátní multidisciplinární centrum pro praktické vzdělávání a nácvik reálných situací v oblasti akutní medicíny. V následujících čtyřech letech by tak mělo vzniknout jedno z nejmodernějších výukových pracovišť tohoto druhu v Evropě.

8. 9. 2021 - Ředitel IPVZ v Senátu promluvil k nedostatku praktických lékařů v ČR

V pondělí 6. září proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář v podobě kulatého stolu na téma Nedostatek praktických lékařů pro dospělé. Seminář byl pořádán senátním Výborem pro zdravotnictví a ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. na něm vystoupil s odborným příspěvkem nazvaným Stav a novinky v postgraduálním vzdělávání praktických lékařů.