Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Tiskové zprávy

18.9.2023 - IPVZ spolupořádal kulatý stůl k ortopedické protetice a podiatrii

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl prostřednictvím Subkatedry ortopedické protetiky a podiatrie v pátek 15. září spolupořadatelem multidisciplinárního setkání na téma Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v České republice. Hlavními pořadateli a iniciátory kulatého stolu a následné odborné diskuse nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání odborníků v péči o nohu byly Česká podiatrická společnost a Ortopedicko - protetická společnost ČLS JEP.

11.07.2023 - IPVZ podepsal Memorandum o spolupráci s Univerzitou Karlovou

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Univerzita Karlova se dohodly na úzké vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vzdělávání a výzkumu veřejného zdraví. Výsledná dohoda byla dnes završena podpisem Memoranda o spolupráci. Za IPVZ Memorandum podepsala ředitelka MUDr. Irena Maříková, MBA a za UK rektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Obě instituce mají široké znalosti a bohaté zkušenosti ve vědecko-výzkumné činnosti i v odborném vzdělávání zdravotnických pracovníků, které se rozhodly sdílet a s využitím aktuálních a dostupných vědeckých poznatků v budoucnu společně rozvíjet.

20.6.2023 - IPVZ oslavuje 70 let od svého založení

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, dlouhodobě největší poskytovatel kontinuálního zdravotnického vzdělávání v ČR, slaví v těchto dnech již 70. výročí od svého založení. Při té příležitosti byla v pondělí 19. června uspořádána v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF konference, které se zúčastnila řada významných hostů nejen českého zdravotnictví, ale i akademické obce.  

24.05.2023 - IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v úterý 23. května uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo téměř 80 kolegů včetně zástupkyň Ministerstva zdravotnictví.

22.05.2023 - IPVZ a UNICEF uspořádali setkání s absolventy kurzů zaměřených na rozšiřování znalostí

Na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v pátek 19. května proběhlo setkání vrcholných představitelů mezinárodní humanitární organizace UNICEF pro Evropu a střední Asii s absolventkami a absolventy kurzů zaměřených na rozšiřování znalostí včetně českého jazyka, zaměřených na integraci do českého zdravotnického systému určených pro ukrajinské zdravotníky. Této události se navíc mimořádně účastnilo i šestnáct velvyslanců a dalších zástupců zahraničních velvyslanectví v České republice a náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

10.5.2023 - IPVZ je partnerem výzkumného programu IMPAKT

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se v roli partnera Českého vysokého učení technického v Praze podílí na výzkumném projektu s názvem Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1). Cílem projektu je podstatně zlepšit bezpečnost občanů ČR v případě radiačních nehod. Hlavní rolí IPVZ je přispět psychologicko - psychiatrickou expertízou, jejímž výstupem má být nová metodika popisující, jak dané téma začlenit do vzdělávání lékařů, ale i nelékařských profesí v rámci integrovaného záchranného systému. 

24.2.2023 - IPVZ již rok pomáhá ukrajinským občanům

Dnes uplynul již rok od zahájení ruské invaze na Ukrajinu, kvůli které ze země uprchly miliony osob včetně ukrajinských lékařů a ostatních zdravotníků. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se neprodleně po zahájení invaze zapojil do pomoci, a to nejen v odborné zdravotnické rovině, ale také v rovině společenské a sociální. Pomoc ze strany Institutu nepřestává a bude pokračovat i v letošním roce.  

30.1.2023 - Zaměstnanci IPVZ podpořili nadaci Dobrý anděl

Zaměstnanci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se na konci loňského roku, v době předvánočního času, rozhodli, že uspořádají charitativní sbírku a celý výtěžek věnují na dobročinné účely konkrétní nadace nebo konkrétního projektu zaměřeného na pomoc v oblasti zdravotnictví nebo pomáhající pacientům. Proto byla nakonec vybrána nadace Dobrý anděl, na jejíž konto jsme odeslali 26 000 Kč.

23.1.2023 - Ředitelka IPVZ vystupovala na konferenci MEDIDAYS 2023

V pražském hotelu Vienna House Andel’s Prague probíhala ve dnech 20. – 21. 1. významná a v českém prostředí ojedinělá dvoudenní konference MEDIDAYS 2023. 

21.12.2022 - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval ředitelku IPVZ

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval na základě doporučení výběrové komise ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irenu Maříkovou.

22.11.2022 - IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v pondělí 21. listopadu opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo více než 70 kolegů včetně zástupce Ministerstva zdravotnictví.

21.11.2022 - IPVZ byl partnerem konference pro lékaře se zahraničním vzděláním

V sobotu 19. 11. proběhla v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF II. Konference lékařů se zahraničním vzděláním, kterou pořádal Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov. Hlavním tématem konference byla informační podpora zahraničních zdravotníků v České republice. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) byl významným partnerem celé konference, která přilákala více než sto posluchačů.

30.06.2022 - Dobrovolnictví ve zdravotnictví jako vítaný a přínosný prvek systému

Dobrovolnictví ve zdravotnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, poskytovaná ve zdravotních službách lidmi, kteří sami nejsou zdravotníky. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) tuto aktivitu podporuje,
a proto se před časem zapojil do projektu vzdělávání a vyškolení koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních. Cílem bylo vytvořit unikátní a akreditovaný kurz, ve kterém účastníci získají nejen znalosti, ale zejména v praxi využitelné dovednosti.

27.06.2022 - IPVZ navštívil ukrajinský velvyslanec v České republice

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) dnes mimořádně navštívil ukrajinský velvyslanec v České republice J. E. Jevhen Perebyjnis. Cílem této návštěvy bylo zúčastnit se části výuky jazykového kurzu češtiny pro ukrajinské zdravotníky a podpořit je v jejich úsilí. Zároveň proběhlo i jednání s ředitelkou IPVZ Irenou Maříkovou, která velvyslance Ukrajiny seznámila se stávajícími i plánovanými aktivitami Institutu v oblasti vzdělávání a podpory ukrajinských zdravotníků a možnostmi jejich začlenění do systému českého zdravotnictví.

24.05.2022 - IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v pondělí 23. května opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání vedoucích pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo téměř 70 kolegů včetně zástupců Ministerstva zdravotnictví.

2.5.2022 - IPVZ pořádal mezinárodní konferenci k problematice autismu

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ve spolupráci s Centrem Terapie Autismu uspořádal během uplynulého víkendu ve dnech 29. – 30. dubna mezioborovou konferenci s mezinárodní účastí přednášejících s názvem Poruchy autistického spektra - od včasného rozpoznání k možnostem řešení v raném věku. Konference se zúčastnilo více než 200 posluchačů zejména z řad odborné veřejnosti a studentů, kteří během dvoudenního programu navštívili nejen řadu odborných přednášek, ale také praktických workshopů a prezentací rodičovských kazuistik.

2.5.2022 - IPVZ dnes spouští jazykové kurzy češtiny pro zdravotníky z Ukrajiny

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v minulých týdnech intenzivně připravoval, a právě dnes spouští dvouměsíční intenzivní jazykové kurzy.  Kurzy budou zaměřené zaprvé na výuku základů češtiny pro použití v běžných situacích vhodné například i pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení a zadruhé zaměřené již přímo na zdravotnickou terminologii v češtině. IPVZ připravil jednotlivé kurzy pro ukrajinské zdravotníky, kteří mají zájem o práci ve zdravotnictví v ČR.

18.3.2022 - IPVZ uspořádal projekci filmu oceněného Českým lvem

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádal ve čtvrtek 17. března v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF veřejnou projekci dokumentárního snímku Jednotka intenzivního života, který velmi otevřeným, ale přesto citlivým způsobem, popisuje téma umírání a paliativní péče. I proto byl snímek na začátku března oceněn Českým lvem za nejlepší dokumentární film minulého roku. 

31.1.2022 - Spolupracujeme na vzniku nového studijního oboru na 3. Lékařské fakultě UK

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se na základě dnes podepsaného memoranda zapojil do vzniku nového studijního oboru na 3. Lékařské fakultě UK. Cílem je výchova a vzdělávání nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Díky spolupráci tří institucí, kterými jsou 3. LF UK, Státní zdravotní ústav a IPVZ vznikne nový navazující magisterský studijní program s předběžným názvem „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě 3. LF UK.

26.11.2021 - Mezinárodní závěrečná konference k projektu SIDECAR Erasmus+

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal ve středu 24. listopadu ve svém vzdělávacím středisku v Hotelu ILF mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu SEIDECAR Erasmus+.  Projekt SiDECar (Skills In Dementia Care), realizovaný v letech 2018 – 2021, byl zaměřený na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

22.11.2021 - Ředitel IPVZ se účastnil konference AKUTNĚ.CZ

Ředitel IPVZ se účastnil konference AKUTNĚ.CZ

Během uplynulého víkendu se v sobotu 20. listopadu 2021 konala v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice již XIII. konference pro lékaře a studenty medicíny věnovaná tématům intenzivní medicíny, urgentní medicíny a anesteziologie s názvem AKUTNĚ.CZ. Na konferenci s několika příspěvky vystoupil i ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

22.11.2021 - Hotel ILF má po rekonstrukci nový kongresový sál

Hotel ILF má po rekonstrukci nový kongresový sál. Rekonstrukce byla zahájena počátkem srpna letošního roku a měla původně skončit až v průběhu října, ale díky postupu prací byla dokončena již ve druhé polovině září. V následujících týdnech po dokončení rekonstrukce pak ještě došlo k vybavení novou moderní technikou a dalšími doplňky. Zároveň byl také změněn jeho název a kongresový sál se nyní jmenuje sál Johanna Gregora Mendela. K přejmenování a slavnostnímu zahájení provozu po rekonstrukci došlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví symbolicky 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

5.11. 2021 - IPVZ uspořádal setkání k budoucnosti vzdělávání v nástavbových oborech

Ve středu 3. listopadu proběhlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) za účasti vedení IPVZ setkání se zástupci nástavbových oborů v souvislosti s potřebou definovat kompetence nástavbových oborů. Společného jednání se účastnili i zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR), České lékařské komory (ČLK) a jednotlivých odborných společností ČLS JEP.

1.11.2021 - Ředitel IPVZ vystoupil na setkání Sdružení praktických lékařů ČR

Koncepce a změny IPVZ bylo téma přednášky ředitele doc. MUDr. Romana Škulce, Ph.D. na celostátním setkání Sdružení praktických lékařů ČR. Ředitel představil aktuální možnosti vzdělávání na celkem 96 pedagogických pracovištích, a to zejména s ohledem na specializační vzdělávání lékařů a sester, následné aprobace a systém celoživotního vzdělávání. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě. 

20.9.2021 - IPVZ připravuje výstavbu unikátního vzdělávacího simulačního centra

V současné době finalizujeme jednání o zahájení výstavby simulačního centra zaměřeného na obory anesteziologie a intenzivní a urgentní medicíny. Jedná se o zcela nové a unikátní centrum pro praktické vzdělávání a nácvik reálných situací v oblasti akutní medicíny. V následujících čtyřech letech by tak mělo vzniknout jedno z nejmodernějších výukových pracovišť tohoto druhu v Evropě. Více se dočtete v tiskové zprávě.

08.09.2021 - Ředitel IPVZ v Senátu promluvil k nedostatku praktických lékařů v ČR

V pondělí 6. září proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář v podobě kulatého stolu na téma „Nedostatek praktických lékařů pro dospělé“. Na semináři vystoupil s odborným příspěvkem nazvaným „Stav a novinky v postgraduálním vzdělávání praktických lékařů“ i ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Nadějí do budoucna jsou absolventi lékařských fakult, pro které se změní nejen podmínky práce, ale zejména se zatraktivní systém vzdělávání a specializačního výcviku. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.