Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Tiskové zprávy

26.11.2021 - Mezinárodní závěrečná konference k projektu SIDECAR Erasmus+

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal ve středu 24. listopadu ve svém vzdělávacím středisku v Hotelu ILF mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu SEIDECAR Erasmus+.  Projekt SiDECar (Skills In Dementia Care), realizovaný v letech 2018 – 2021, byl zaměřený na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

22.11.2021 - Ředitel IPVZ se účastnil konference AKUTNĚ.CZ

Ředitel IPVZ se účastnil konference AKUTNĚ.CZ

Během uplynulého víkendu se v sobotu 20. listopadu 2021 konala v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice již XIII. konference pro lékaře a studenty medicíny věnovaná tématům intenzivní medicíny, urgentní medicíny a anesteziologie s názvem AKUTNĚ.CZ. Na konferenci s několika příspěvky vystoupil i ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

22.11.2021 - Hotel ILF má po rekonstrukci nový kongresový sál

Hotel ILF má po rekonstrukci nový kongresový sál. Rekonstrukce byla zahájena počátkem srpna letošního roku a měla původně skončit až v průběhu října, ale díky postupu prací byla dokončena již ve druhé polovině září. V následujících týdnech po dokončení rekonstrukce pak ještě došlo k vybavení novou moderní technikou a dalšími doplňky. Zároveň byl také změněn jeho název a kongresový sál se nyní jmenuje sál Johanna Gregora Mendela. K přejmenování a slavnostnímu zahájení provozu po rekonstrukci došlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví symbolicky 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

5.11. 2021 - IPVZ uspořádal setkání k budoucnosti vzdělávání v nástavbových oborech

Ve středu 3. listopadu proběhlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) za účasti vedení IPVZ setkání se zástupci nástavbových oborů v souvislosti s potřebou definovat kompetence nástavbových oborů. Společného jednání se účastnili i zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR), České lékařské komory (ČLK) a jednotlivých odborných společností ČLS JEP.

1.11.2021 - Ředitel IPVZ vystoupil na setkání Sdružení praktických lékařů ČR

Koncepce a změny IPVZ bylo téma přednášky ředitele doc. MUDr. Romana Škulce, Ph.D. na celostátním setkání Sdružení praktických lékařů ČR. Ředitel představil aktuální možnosti vzdělávání na celkem 96 pedagogických pracovištích, a to zejména s ohledem na specializační vzdělávání lékařů a sester, následné aprobace a systém celoživotního vzdělávání. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě. 

20.9.2021 - IPVZ připravuje výstavbu unikátního vzdělávacího simulačního centra

V současné době finalizujeme jednání o zahájení výstavby simulačního centra zaměřeného na obory anesteziologie a intenzivní a urgentní medicíny. Jedná se o zcela nové a unikátní centrum pro praktické vzdělávání a nácvik reálných situací v oblasti akutní medicíny. V následujících čtyřech letech by tak mělo vzniknout jedno z nejmodernějších výukových pracovišť tohoto druhu v Evropě. Více se dočtete v tiskové zprávě.

08.09.2021 - Ředitel IPVZ v Senátu promluvil k nedostatku praktických lékařů v ČR

V pondělí 6. září proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář v podobě kulatého stolu na téma „Nedostatek praktických lékařů pro dospělé“. Na semináři vystoupil s odborným příspěvkem nazvaným „Stav a novinky v postgraduálním vzdělávání praktických lékařů“ i ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Nadějí do budoucna jsou absolventi lékařských fakult, pro které se změní nejen podmínky práce, ale zejména se zatraktivní systém vzdělávání a specializačního výcviku. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.