Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Představení IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví organizuje od roku 1953 specializační a celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, zubních lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických profesí.

Institut zároveň zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 43 nástavbových oborech (certifikovaných kurzech), v 7 základních oborech (všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické) a v 15 nelékařských oborech.

Významnou roli sehrává Institut také v celoživotním vzdělávání, které zajišťuje formou kurzů, seminářů, workshopů a odborných stáží.

V roce 2020 Institut zrealizoval průběžné a prohlubující vzdělávání pro téměř 18 000 účastníků. Program celoživotního vzdělávání absolvovalo téměř 9 000 účastníků a k aprobačním zkouškám lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se v roce 2020 přihlásilo 634 zájemců.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je tak dlouhodobě největším poskytovatelem kontinuálního zdravotnického vzdělávání v ČR, a to i díky tomu, že udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech.

Cílem Institutu je neustálý rozvoj a ambice i do budoucna být moderním centrem kvalitního odborného a specializovaného vzdělávání ve zdravotnictví a zároveň jako přímořízená organizace Ministerstva zdravotnictví ČR systematicky realizovat státní politiku v této oblasti.

Aktuální činnosti IPVZ

 • realizuje
  • specializační vzdělávání
  • celoživotní vzdělávání
  • aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
  • atestační zkoušky
 • posuzuje odbornou praxi zdravotnických pracovníků absolvovanou při výkonu zdravotnického povolání ve všech oborech
 • vede evidenci a archivuje dokumentaci o dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a zubních lékařů od roku 1953
 • administrativně zajišťuje agendu rezidenčních míst
 • prostřednictvím své projektové kanceláře realizuje granty EU a zajišťuje udržitelnost již skončených grantů
 • disponuje moderním interaktivním výukovým zařízením. Jde o jediný reálný 3D anatomický systém v České republice

Hotel ILF

Hotel ILF je nedílnou součástí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a zajišťuje organizaci a průběh vzdělávacích, kongresových a komerčních akcí, především pro zdravotnickou a farmaceutickou klientelu.

Hotel ILF disponuje souhrnnou kapacitou téměř 400 školících a konferenčních míst a lůžkovou kapacitou až pro 320 hostů.

Součástí hotelu je i restaurace s kapacitou 155 osob a kavárna s kapacitou 70 osob. 

Hotel ILF zajišťuje kompletní ubytovací, gastronomické, kongresové, ale i cateringové služby.