Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Představení IPVZ

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,
vítejte na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Institut je již mnoho desítek let významnou, respektovanou a uznávanou vzdělávací institucí v oblasti zdravotnictví a zároveň jednou z oficiálních autorit pro aprobační a atestační zkoušky.

V minulých letech dosáhl Institut řady úspěchů a potvrzoval svoji nezastupitelnou roli ve vzdělávání všech zdravotníků v České republice. K silným stránkám Institutu patří rovněž organizační know-how, vynikající technické zázemí včetně ubytování a především odborná erudice jeho pedagogických pracovníků.

Legislativní rozvoj specializačního vzdělávání ve zdravotnictví v České republice v posledních letech a stále se rozšiřující spektrum vzdělávacích možností pro zdravotníky způsobil, že se Institut stal jednou z lodí, poskytujících tyto služby v moři konkurence.  Zároveň se tím otevřela a otvírá řada dalších nových příležitostí a směrů, kterými se můžeme vydat. Schopnost reagovat na nové a dosud neznámé situace nás prověřila zejména v roce 2020, kdy se nám podařilo úspěšně rozjet online vzdělávání a z pozice vedoucího jednoho z pracovišť IPVZ mohu říci, že jsme obstáli se ctí.

Zároveň se jedná o závazek. Závazek nepolevit a rozvíjet se v ještě vyšším tempu a udržet se na špičce i v mezinárodním srovnání. K tomuto cíli směřujeme i díky přípravě výstavby nového unikátního multidisciplinárního centra pro simulační vzdělávání v oblasti lékařství, které bude jedním z nejmodernějších výukových pracovišť na světě.  

K Institutu přistupuji s úctou a s respektem, která instituci takového významu a s takovou historií náleží a mým cílem je a vždy bude posilovat důvěryhodnost a respekt Institutu nejen v očích všech zdravotníků, ale i dalších odborníků a laické veřejnosti.

S úctou,
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
ředitel IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví organizuje od roku 1953 specializační a celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, zubních lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických profesí.

Institut zároveň zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 43 nástavbových oborech (certifikovaných kurzech), v 7 základních oborech (všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické) a v 15 nelékařských oborech.

Významnou roli sehrává Institut také v celoživotním vzdělávání, které zajišťuje formou kurzů, seminářů, workshopů a odborných stáží.

V roce 2020 Institut zrealizoval průběžné a prohlubující vzdělávání pro téměř 18 000 účastníků. Program celoživotního vzdělávání absolvovalo téměř 9 000 účastníků a k aprobačním zkouškám lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se v roce 2020 přihlásilo 634 zájemců.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je tak dlouhodobě největším poskytovatelem kontinuálního zdravotnického vzdělávání v ČR, a to i díky tomu, že udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech.

Cílem Institutu je neustálý rozvoj a ambice i do budoucna být moderním centrem kvalitního odborného a specializovaného vzdělávání ve zdravotnictví a zároveň jako přímořízená organizace Ministerstva zdravotnictví ČR systematicky realizovat státní politiku v této oblasti.

Aktuální činnosti IPVZ

 • realizuje
  • specializační vzdělávání
  • celoživotní vzdělávání
  • aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
  • atestační zkoušky
 • posuzuje odbornou praxi zdravotnických pracovníků absolvovanou při výkonu zdravotnického povolání ve všech oborech
 • vede evidenci a archivuje dokumentaci o dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a zubních lékařů od roku 1953
 • administrativně zajišťuje agendu rezidenčních míst
 • prostřednictvím své projektové kanceláře realizuje granty EU a zajišťuje udržitelnost již skončených grantů
 • disponuje moderním interaktivním výukovým zařízením. Jde o jediný reálný 3D anatomický systém v České republice

Hotel ILF

Hotel ILF je nedílnou součástí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a zajišťuje organizaci a průběh vzdělávacích, kongresových a komerčních akcí, především pro zdravotnickou a farmaceutickou klientelu.

Hotel ILF disponuje souhrnnou kapacitou téměř 400 školících a konferenčních míst a lůžkovou kapacitou až pro 320 hostů.

Součástí Hotelu ILF je i restaurace s kapacitou 155 osob a kavárna s kapacitou 70 osob. 

Hotel zajišťuje nejen stravovací ale i profesionální cateringové služby.