Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Představení IPVZ

Již více než šedesát let organizuje Institut jak specializační tak celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, stomatologů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V roce 2017 zrealizoval vzdělávání pro více jak 20 000 účastníků.

Institut zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 47 nástavbových oborech (certifikovaných kurzech), v 7 základních oborech (všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické) a ve 14 nelékařských oborech. V roce 2017 realizoval Institut závěrečné zkoušky pro 749 uchazečů.

Významnou roli sehrává Institut v celoživotním vzdělávání, které zajišťuje formou kurzů, seminářů, workshopů a odborných stáží. V roce 2017 absolvovalo celoživotní vzdělávání přes 10 000 účastníků, což opět dokládá, že je Institut největším poskytovatelem kontinuálního zdravotnického vzdělávání v ČR. K aprobačním zkouškám lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se v roce 2017 přihlásilo 1914 zájemců.

K silným stránkám Institutu patří nezpochybnitelná tradice, organizační „know-how“, dobré technické zázemí včetně ubytování a především odborná erudice jeho pedagogických pracovníků. Institut si i nadále udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech a tak dokáže na základě smluv s většinou zdravotnických zařízení v České republice nabízet medicínské vzdělávání „pod jednou střechou“.

Institut je v současné době ekonomicky stabilním, dobře fungujícím státním vzdělávacím zařízením, které je připraveno akceptovat všechny pozitivní budoucí změny v oblasti postgraduálního vzdělávání a má všechny předpoklady je aktivně dotvářet tak, aby systém postgraduálního vzdělávání v České republice fungoval lépe než doposud. Historická zkušenost, intelektuální potenciál a dobré výukové zázemí dávají předpoklady k tomu, aby se Institut i nadále přetvářel v moderní centrum dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a realizoval tak státní politiku v této důležité oblasti.

Aktuální činnosti IPVZ

 • realizuje
  • specializační vzdělávání
  • celoživotní vzdělávání
  • aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
  • atestační zkoušky
 • posuzuje odbornou praxi zdravotnických pracovníků absolvovanou při výkonu zdravotnického povolání ve všech oborech
 • vede evidenci a archivuje dokumentaci o dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a stomatologů od roku 1953
 • administrativně zajišťuje agendu rezidenčních míst
 • prostřednictvím své projektové kanceláře realizuje granty EU a zajišťuje udržitelnost již skončených grantů
 • anatomický stůl - moderní interaktivní výukové zařízení

Hotel ILF

Hotel ILF jako součást Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zajišťuje organizaci a průběh vzdělávacích, kongresových a komerčních akcí, především pro zdravotnickou a farmaceutickou klientelu. Rovněž zajišťuje ubytovací, stravovací a cateringové služby.