Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Adiktologická péče v lékárně
26.11.2024 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
03.06.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 1005 Praha 10 - učebna č. 224 Termín předatestačního testu: 29.4.2024
02.12.2024 9:00 IPVZ Praha Termín předatestačního testu: 31.10.2024
Angiologie
19.06.2024 9:30 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát
04.12.2024 8:00 VFN Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
16.12.2024 9:00 ILF Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
07.11.2024 9:00 VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
14.06.2024 8:00 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Pediatrická klinika 1. patro, chodba D
06.12.2024 9:00 FNM Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
08.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská gynekologie
27.11.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10
Dětská kardiologie
12.06.2024 10:00 2.LF UK a FN Motol, Dětské kardiocentrum, Praha 5, V Úvalu 84, 6. patro, blok D 11.6.2024 v 9:00 hod. praktická část zkoušky
06.11.2024 8:00 FNM Praha 5.11.2024 praktická část zkoušky
Dětská nefrologie
08.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská onkologie a hematologie
28.05.2024 9:00 FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětská monoblok, 5.patro D
26.11.2024 8:00 FNM Praha
Dětská otorinolaryngologie
27.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská pneumologie
13.11.2024 8:00 FNM Praha
Dětská radiologie
25.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Dětská revmatologie
19.06.2024 13:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2
05.12.2024 9:00 VFN Praha
Dětská urologie
23.05.2024 10:00 Urologická klinika VFN, Ke Karlovu 6, Praha 2
28.11.2024 9:00 VFN Praha
Farmaceutická technologie
12.06.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.12.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Foniatrie
30.05.2024 9:00 Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2
29.11.2024 8:00 VFN Praha
Gerontopsychiatrie
17.10.2024 8:00 PN Bohnice Praha 16.10.2024 praktická část zkoušky
Gynekologie dětí a dospívajících
12.06.2024 13:00 FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8 - GPK pavilon 15, sekretariát kliniky
Hrudní chirurgie
07.11.2024 8:00 FNM Praha
Intenzivní medicína
11.11.2024 8:00 FN Hradec Králové Termín předatestačního testu: 7.10.2024
Interní kmen (zkouška) – zařazení lf
19.06.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85,100 05 Praha 10
19.06.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85,100 05 Praha 10
Intervenční radiologie
17.10.2024 8:00 IKEM Praha
Klinická farmacie
28.05.2024 13:30 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
03.12.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Klinická osteologie
28.06.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7
06.12.2024 9:00 ILF Praha
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
28.11.2024 10:00 IPVZ Praha
Kmen interní
19.06.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství
19.06.2024 13:30 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství
16.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 16.9. - 20.9.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
18.11.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 18.11. - 22.11.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
Kmen lékárenský
12.06.2024 13:00 Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800,Praha 4
13.06.2024 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.06.2024 12:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.06.2024 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H
14.06.2024 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
17.06.2024 13:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
17.06.2024 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
19.06.2024 13:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
19.06.2024 14:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.10.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.10.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.10.2024 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
09.10.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
09.10.2024 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
27.01.2025 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
27.01.2025 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
27.01.2025 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
27.01.2025 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
27.01.2025 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Kmen technologicko-laboratorní
12.06.2024 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10
04.12.2024 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Kmen všeobecné praktické lékařství
03.06.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.06.2024 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.06.2024 13:30 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.06.2024 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
06.06.2024 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
06.06.2024 13:30 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
02.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 2.9. - 6.9.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
07.10.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 7.10. - 11.10.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
04.11.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 4.11. - 8.11.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
02.12.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 2.12. - 6.12.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
Koloproktologie
05.06.2024 10:00 Hotel ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4 v místnosti č. 1 (Vladimír Vondráček)
03.12.2024 9:00 IPVZ Praha
04.12.2024 9:00 IPVZ Praha
Korektivní dermatologie
05.12.2024 9:00 FNKV Praha
Kvalifikační kurz pro obor pldd
29.05.2024 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Přihlášení ke zkoušce je možné po splnění veškerých požadavků daných vzdělávacím programem. Přílohou přihlášky musí být potvrzení o uznání praxe (v případě že účastník žádal) a kopie certifikátu e-kurzu POCT.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
13.06.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.12.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Návykové nemoci
22.11.2024 9:00 VFN Praha
Nemocniční lékárenství
03.06.2024 10:30 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2.patro
28.11.2024 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Neonatologie
19.11.2024 8:00 ÚPMD Praha
20.11.2024 8:00 ÚPMD Praha
Neuroradiologie
25.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Onkogynekologie
21.10.2024 9:00 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 I
Onkochirurgie
12.06.2024 9:00 Hotel ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4 v místnosti č. 1 (Vladimír Vondráček)
12.06.2024 9:00 Hotel ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4 v místnosti č. 1 (Vladimír Vondráček)
13.11.2024 9:00 FN Olomouc
Onkourologie
29.11.2024 8:00 Praha
Paliativní medicína
05.06.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - učebna č. 209, 1. patro
04.12.2024 8:00 Rajhrad
Perinatologie a fetomaternální medicína
12.11.2024 9:00 ÚPMD Praha
Popáleninová medicína
30.05.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 136
07.11.2024 8:00 Praha
Posudkové lékařství
27.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Pracovní lékařství
14.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Praktické lékárenství
18.09.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
18.09.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
18.09.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
18.09.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
18.09.2024 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
20.11.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
20.11.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
20.11.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
20.11.2024 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
20.11.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
15.01.2025 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
15.01.2025 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.01.2025 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
15.01.2025 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
15.01.2025 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
Praktické lékařství pro děti a dorost
29.05.2024 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
29.05.2024 8:50 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č. 7
27.11.2024 8:00 ILF Praha
Psychosomatika
28.06.2024 9:00 PN Bohnice Praha
22.11.2024 9:00 PN Bohnice Praha
Radiofarmaka
11.06.2024 10:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
11.06.2024 10:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
Reprodukční medicína
05.12.2024 9:00 IPVZ Praha
Sexuologie
07.06.2024 10:00 Sexuologický ústav VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 - 1. poschodí
29.11.2024 9:00 VFN Praha
Spondylochirurgie
19.11.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
19.06.2024 9:00 FN Motol - Oddělení tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č.9
11.12.2024 8:00 FNM Praha
Úrazová chirurgie
29.05.2024 10:00 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 2. patro
26.11.2024 9:00 Praha
Urgentní medicína
04.12.2024 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Urogynekologie
08.11.2024 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
29.05.2024 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 Krč, sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, 2. nadzemní podlaží (hlavní vchod do IKEM) 8:00 hod. praktická část zkoušky 10:00 hod. teoretická část zkoušky
17.10.2024 8:00 IKEM Praha
Veřejné lékárenství
04.11.2024 9:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
04.11.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
23.05.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
10.06.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.06.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.06.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
12.06.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
12.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
13.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.06.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.06.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
09.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 9.9. - 13.9.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
14.10.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 14.10. - 18.10.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
11.11.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 11.11. - 15.11.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
09.12.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 9.12. - 13.12.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů