Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Algeziologie
05.06.2023 8:00 IPVZ Praha 9.5.2023 v 9:00 hod. předatestační test
04.12.2023 8:00 IPVZ Praha 13.11.2023 v 9:00 hod. předatestační test
Angiologie
07.06.2023 8:00 VFN Praha
05.12.2023 8:00 VFN Praha
Dětská a dorostová psychiatrie
26.05.2023 8:00 IPVZ Praha
08.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Dětská dermatovenerologie
25.05.2023 8:00 VFN Praha
02.11.2023 8:00 VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
02.06.2023 8:00 FNM Praha
08.12.2023 8:00 FNM Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
28.04.2023 8:00 KDDL VFN
10.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská kardiologie
07.06.2023 8:00 FNM Praha 6.6.2023 praktická část zkoušky
01.11.2023 8:00 FNM Motol 31.10.2023 praktická část zkoušky
Dětská nefrologie
21.04.2023 8:00 FNM Praha
03.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská onkologie a hematologie
30.05.2023 8:00 FNM Praha
28.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská otorinolaryngologie
19.05.2023 8:00 FNM Praha
24.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská pneumologie
24.05.2023 8:00 FNM Praha
08.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská radiologie
15.05.2023 8:00 IPVZ Praha
Dětská revmatologie
09.06.2023 8:00 VFN Praha
03.11.2023 8:00 VFN Praha
Dětská urologie
22.05.2023 8:00 VFN Praha
30.11.2023 8:00 VFN Praha
Farmaceutická technologie
08.06.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2. patro vpravo, místnost č.307
30.11.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2. patro vpravo, místnost č.307
Gerontopsychiatrie
27.04.2023 8:00 PN Bohnice Praha 26.4.2023 praktická část zkoušky
19.10.2023 8:00 PN Bohnice Praha 18.10.2023 praktická část zkoušky
Gynekologie dětí a dospívajících
14.06.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
29.11.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Hrudní chirurgie
13.04.2023 8:00 FNM Praha
02.11.2023 8:00 FNM Praha
Intenzívní medicína
15.05.2023 8:00 IPVZ Praha 13.4.2023 v 10:00 hod. předatestační test
13.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Intervenční radiologie
04.05.2023 8:00 IKEM Praha
12.10.2023 8:00 IKEM Praha
Klinická farmacie
21.03.2023 8:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
30.05.2023 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
29.11.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Klinická osteologie
09.06.2023 8:00 IPVZ Praha
08.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
22.06.2023 8:00 IPVZ Praha
Kmen interní
07.06.2023 8:00 IPVZ Praha
04.10.2023 8:00 IPVZ Praha
29.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Kmen lékárenský
07.03.2023 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
14.03.2023 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
29.03.2023 13:30 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
30.03.2023 13:30 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
13.06.2023 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
13.06.2023 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
10.10.2023 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
10.10.2023 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
10.10.2023 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Kmen technologicko-laboratorní
21.03.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
15.06.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
05.10.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
28.11.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
Kmen všeobecné praktické lékařství
14.02.2023 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 13.2. - 17.2.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
13.03.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 13.3. - 17.3.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
24.04.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 24.4. - 28.4.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
22.05.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 22.5. - 26.5.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
12.06.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 12.6. - 16.6.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
17.07.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 17. - 21.7.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
18.09.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 18.9. - 22.9.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
23.10.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 23.10. - 27.10.2023 Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
27.11.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 27.11. - 1.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
11.12.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 11. - 15.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
Koloproktologie
06.06.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
07.06.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
05.12.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
06.12.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Korektivní dermatologie
05.06.2023 8:00 FNKV Praha
11.12.2023 8:00 FNKV Praha
Kvalifikační kurz pro obor pldd
31.05.2023 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Počet míst na závěrečnou zkoušku KK PLDD je omezen, při naplnění kapacity bude další termín zkoušky 7.6.2023.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
07.06.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
29.11.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Návykové nemoci
19.05.2023 8:00 VFN Praha
20.10.2023 8:00 VFN Praha
Neonatologie
23.05.2023 8:00 FTN Praha
24.05.2023 8:00 FTN Praha
21.11.2023 8:00 FTN Praha
22.11.2023 8:00 FTN Praha
Neuroradiologie
15.05.2023 8:00 IPVZ Praha
06.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Onkogynekologie
24.04.2023 10:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
23.10.2023 10:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
07.06.2023 10:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10,
08.06.2023 10:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10,
08.11.2023 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
09.11.2023 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
28.04.2023 8:00 FNM Praha
24.11.2023 8:00 FNM Praha
Paliativní medicína
07.06.2023 8:00 IPVZ Praha
06.12.2023 8:00 MOÚ Brno
Perinatologie a fetomaternální medicína
04.05.2023 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
10.11.2023 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
04.05.2023 8:00 FNKV Praha
10.11.2023 8:00 FNKV Praha
Posudkové lékařství
24.05.2023 8:00 IPVZ Praha
22.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Pracovní lékařství
23.03.2023 8:00 IPVZ Praha
12.10.2023 8:00 IPVZ Praha
Praktické lékárenství
11.04.2023 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
11.04.2023 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
11.04.2023 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
11.04.2023 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
12.09.2023 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
12.09.2023 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
12.09.2023 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
12.09.2023 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
09.01.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.01.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Praktické lékařství pro děti a dorost
31.05.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
29.11.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Psychosomatika
16.06.2023 8:00 PN Bohnice Praha
Radiofarmaka
21.03.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, č.dv.307
06.06.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
28.11.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, č.dv.307
Reprodukční medicína
19.04.2023 8:00 IPVZ Praha
07.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Sexuologie
09.06.2023 8:00 VFN Praha
24.11.2023 8:00 VFN Praha
Spondylochirurgie
25.04.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
21.11.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
14.06.2023 8:00 FNM Praha
13.12.2023 8:00 FNM Praha
Úrazová chirurgie
23.05.2023 10:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.11.2023 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Urgentní medicína
22.02.2023 11:00 IPVZ Ruská 85,Praha 10- Katedra urgentní medicíny, II.patro, č.dv. 305
29.05.2023 8:00 IPVZ Praha
04.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Urogynekologie
02.05.2023 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
14.11.2023 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
04.05.2023 8:00 IKEM Praha
12.10.2023 8:00 IKEM Praha
Veřejné lékárenství
09.05.2023 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
09.05.2023 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.05.2023 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
14.11.2023 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.11.2023 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
14.11.2023 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
Všeobecné praktické lékařství
20.02.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.02.2023 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 20.2. - 24.2.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
23.02.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.03.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.03.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
20.03.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
21.03.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
21.03.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.03.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.03.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
23.03.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
23.03.2023 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 20.3. - 24.3.2022. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
17.04.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 17.4. - 21.4.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
15.05.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 15.5. - 19.5.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
19.06.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 19.6. - 23.6.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
10.07.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 10.7. - 14.7.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
11.09.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 11.9. - 15.9.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
02.10.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 2.10. - 6.10.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
30.10.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 30.10. - 3.11.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
20.11.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 20.11. - 24.11.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
04.12.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 4.12. - 8.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.