Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Algeziologie
04.12.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 1. patro, místnost č. 224 31.10.2023 předatestační test
Angiologie
05.12.2023 8:45 VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2 - II. interní klinika, 1. patro sekretariát
Dětská endokrinologie a diabetologie
08.12.2023 8:30 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Pediatrická klinika 1. patro, chodba D
Klinická farmacie
07.12.2023 8:30 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
Klinická osteologie
08.12.2023 9:30 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7
Kmen všeobecné praktické lékařství
11.12.2023 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.12.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.12.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
05.12.2023 10:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7
05.12.2023 10:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č.7
Kvalifikační kurz pro obor pldd
06.12.2023 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 K přihlášce doložte potvrzení o uznání praxe (pokud jste žádali) a certifikát o absolvování e-kurzu POCT metody.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
26.01.2024 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
Paliativní medicína
06.12.2023 8:00 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad - edukační místnost
06.12.2023 8:00 Dům mléčby bolestis hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
06.12.2023 12:00 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
06.12.2023 12:00 Dům mléčby bolestis hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Praktické lékárenství
09.01.2024 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.01.2024 8:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.01.2024 8:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Reprodukční medicína
07.12.2023 8:30 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - 1.patro dv.č. 224
Tělovýchovné lékařství
13.12.2023 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Oddělení tělovýchovného lékařství, pav. č. 9
Všeobecné praktické lékařství
04.12.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 4.12. - 8.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
04.12.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
05.12.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
05.12.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
06.12.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
06.12.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
06.12.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
07.12.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
07.12.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
07.12.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
07.12.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
08.12.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
08.12.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10