Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST O INFORMACE ZE DNE 19.11.2023

Seznam účastníků akce - pracovní skupina koordinátorů vzdělávání

ŽÁDOST O INFORMACE ZE DNE 03.11.2023

Záznam o provedených výkonech

ŽÁDOST O INFORMACE ZE DNE 19.07.2023

Zadání písemné části aprobační zkoušky

Žádost o informace ze dne 06.05.2023

Zadání písemné části aprobační zkoušky, procentní úspěšnost

Žádost o informace ze dne 21.03.2023

Informace o složení atestační zkoušky

Žádost o informace ze dne 10.11.2022

Informace o počtu získaných osvědčení v oboru Biomedicínský inženýr 2006 - 2015

Žádost o informace ze dne 03.11.2022 a 03.10.2022

Žádost o poskytnutí informací ke znaleckému posudku

Žádost o informace ze dne 06.10.2022

Informace o počtu získaných osvědčení v oboru Biomedicínský inženýr 2008 - 2010

Žádost o informace ze dne 26.09.2022

Žádost o zaslání dokumentů IPVZ

Žádost o informace ze dne 20.09.2022

Informace o složení atestační zkoušky

Žádost o informace ze dne 26.04.2022

Dokumentace k atestačním zkouškám, statistika úspěšnosti – obor Klinická psychologie  

Žádost o informace ze dne 25.04.2022

Seznam klinických psychologů – posuzování kazuistik

Žádost o informace ze dne 14.02.2022

Odměňování vedoucích pracovníků

Žádost o informace ze dne 25.01.2022

Informace o složení atestační zkoušky

Žádost o informace ze dne 06.06.2021

Informace o zařazení do oboru – složení atestační zkoušky

Žádost o informace ze dne 13.04.2021

Složení atestační komise – obor neurologie

Žádost o informace ze dne 23.03.2021

Odměňování vedoucích pracovníků