Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Platné akreditace nlzp

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

název akreditace platnost 
Adiktolog - Klinická adiktologie 1.11.2023 - 31.10.2028
Biomedicínský inženýr - Klinické inženýrství 1.5.2023 - 30.4.2028
Fyzioterapeut - Aplikovaná fyzioterapie 1.7.2021 - 30.6.2026
Loped ve zdravotnictví - Klinická logopedie 1.6.2022 - 31.5.2027
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Alergologie a klinická imunologie 1.3.2021 - 28.2.2026
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Klinická biochemie 1.12.2023 - 30.11.2028
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Klinická embryologie 1.11.2020 - 31.10.2025
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Klinická genetika 1.6.2022 - 31.5.2027
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Klinická hematologie a transfúzní služba 1.6.2022 - 31.5.2027
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví - Hygiena a epidemiologie 1.4.2023 - 31.3.2028
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Mikrobiologie 1.2.2021 - 31.1.2026
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Příprava radiofarmak 1.6.2022 - 31.5.2027
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Soudní toxikologie 1.3.2021 - 28.2.2026
Organizace a řízení ve zdravotnictví - Zdravotničtí pracovníci uvedeni v §5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb.  1.7.2021 - 30.6.2026
Perfuziologie - Všeobecná sestra, Biomedicínský technik, Biomedicínský inženýr  1.5.2023 - 30.4.2028
Psycholog ve zdravotnictví - Dětská klinická psychologie 1.2.2022 - 31.1.2027
Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie 1.1.2022 - 31.12.2026
Psycholog ve zdravotnictví - Psychoterapie 1.5.2020 - 30.4.2025
Radiologický fyzik - Radiologická fyzika 1.7.2022 - 30.6.2027
Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy 1.6.2020 - 31.5.2025
Zrakový terapeut - Klinická zraková terapie 1.5.2023 - 30.4.2028

CERTIFIKOVANÉ KURZY

název akreditace platnost 
Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a strabologii pro ortptisty 1.11.2021 - 31.10.2026
Kalmetizace 1.7.2019 - 30.6.2024
Klinická neuropsychologie dospělých 1.6.2020 - 31.5.2025
Nervus medianus - kondukční studie 1.12.2020 - 30.11.2025
Paliativní péče 1.11.2023 - 31.10.2028
Přístupy k dětem a dospívajícím s neurovývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra, ve zdravotnickém zařízení 1.2.2023 - 31.1.2028
Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy 1.6.2020 - 31.5.2025
Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou 1.5.2021 - 30.4.2026
Technická audiologie 1.4.2021 - 31.3.2026
Ultrazvuková prenatální a gynekologická diagnostika pro porodní asistentky 1.1.2020 - 31.12.2024
Včasný záchyt významných očních poruch u dětí v neverbálním období ve věku od 0 měsíců do 3 let 1.7.2020 - 30.6.2025
Veřejné zdravotnictví 1.2.2024 - 31.1.2029
Vyšetření kostní minerální hustoty na přístroji DXA
(Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometry)
1.10.2023 - 30.9.2028
Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry 1.6.2023 - 31.5.2028
Zobrazování v mamární diagnostice 1.5.2019 - 30.4.2024
Zobrazování výpočetní tomografií 1.7.2019 - 30.6.2024

AKREDITOVANÉ KVALIFIKAČNÍ KURZY

název akreditace platnost 
Biomedicínské inženýrství 1.1.2021 - 31.12.2025
Biomedicínská technika 1.1.2021 - 31.12.2025
Laboratorní metody v asistované reprodukci 1.5.2023 - 30.4.2028
Odborné zdravotnické laboratorní metody 1.3.2022 - 28.2.2027
Ošetřovatel 1.1.2023 - 31.12.2027
Praktická sestra 1.1.2023 - 31.12.2027
Psycholog ve zdravotnictví 1.10.2023 - 30.11.2028
Radiologická fyzika 1.3.2024 - 28.2.2029
Radiologická technika 1.3.2024 - 28.2.2029
Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků 1.4.2022 - 31.3.2027
Zraková terapie 1.2.2021 - 31.1.2026