Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborné výukové texty

V rámci IPVZ byly připraveny a vydány odborné výukové texty určené pro lékaře i  nelékaře, které slouží pro prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, např. ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další. 

Elektronické verze těchto textů jsou k dispozici na níže uvedených odkazech:

Dědičné metabolické poruchy v dětském věku

Doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Dlouhodobá péče v ošetřovatelství

Mgr. et Bc. Monika Válková

Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení - díl 1.

Patologické stavy u donošených novorozenců

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, MUDr. Marcela Černá, MUDr. Petra Šaňáková

Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení - díl 2.

Diagnostické, vyšetřovací a terapeutické postupy u donošených novorozenců

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, MUDr. Marcela Černá, MUDr. Petra Šaňáková

Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení - díl 3.

Kojení

Kolektiv autorů: MUDr. Marcela Černá, Jana Kollárová

Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese

doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb

Mgr. et Bc. Monika Válková

Kapitoly z dětské intenzivní péče

Václav Vobruba; Michal Fedora; Jiří Žurek

Kapitoly z dětské pneumologie

prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.; MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Koloproktologie I.

prof. MUDr. František Antoš, CSc.; doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.; MUDr. Petr Šlauf

Koloproktologie II.

prof. MUDr. František Antoš, CSc.; doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.; MUDr. Petr Šlauf; prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Komunikace jako sebeobrana zdravotníka

Mgr. Jaroslav Pekara

Laktační minimum pro pediatry

MUDr. Marcela Černá, Jana Kollárová

Manuál k přípravě akreditace poskytovatele zdravotních služeb v primární péči: příručka pro všeo

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a kolektiv autorů

Manuál praktické epidemiologie: díl 1.

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., MUDr. Vladimír Polanecký

Manuál praktické epidemiologie: díl 2.

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., MUDr. Vladimír Polanecký

Metodologie ošetřovatelské praxe s využitím ošetřovatelských teorií a modelů

doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD. Slezská univerzita v Opavě

Národní akreditační standardy primární péče: výchozí materiál

Bohumil Seifert a kolektiv

Návod na hodnocení kvality primární péče: příručka pro hodnotitele praxí všeobecných praktických

Bohumil Seifert a kolektiv

Nefrologie - novinky v subspecializaci "Dětská nefrologie"

prof. MUDr. Jan Janda, CSc. a kolektiv autorů

Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění u dětí

Jiří Bronský

Obezita v dětském věku

MUDr. Jitka Kytnarová; MUDr. Irena Aldhoon Hainerová; RNDr. Hana Zamrazilová a kolektiv

Onkochirurgie I: základní principy, teoretické základy onkochirurgie a výzkum

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Onkochirurgie II: obecné principy diagnostiky a léčby, speciální část, orgánová chirurgie 1

prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. ; doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. ; MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Onkochirurgie III: speciální část, orgánová chirurgie 2

prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Problematika degenerativních onemocnění kyčelního a kolenního kloubu, podíl osteoporózy na těcht

Vybraná onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku; Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Problematika degenerativních onemocnění kyčelního a kolenního kloubu, podíl osteoporózy na těcht

Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.; MUDr. Jan Vaculík

Problematika degenerativních onemocnění kyčelního a kolenního kloubu, podíl osteoporózy na těcht

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. MUDr. Radovan Kubeš

Průjmová onemocnění v pediatrii

prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Radiologicko-anatomický obrazový atlas a česko-latinsko-anglický slovník pro nelékaře

 prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

Resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence pro lékaře i nelékařské

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

Současné trendy v klinické výživě a intenzivní metabolické péči

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.;Doc. MUDr. Pavel Těšínský a kol.

Terminologie pro hodnocení kvality primární péče

MUDr. Petr Struk; MUDr. Václav Beneš

Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

Výkladový slovník termínů v epidemiologii

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.

Výživa v pediatrii

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.; MUDr. Peter Szitányi, PhD.

Výše uvedené odborné výukové texty byly připraveny v rámci projektů financovaných z EU:

  • ,,Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech", reg. číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002, projekt realizován v letech 2010 – 2013.
  • ,,Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech.“, reg. číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001, projekt realizován v letech 2010 – 2013.
  • ,,Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.", reg. číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00004, projekt realizován v letech 2014 – 2015.