Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ukončené granty a projekty


Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219

Datum realizace: 1. 6. 2018 – 30. 11. 2022

Více informací o projektu


Snížení energetické náročnosti Hotelu ILF

Datum realizace: 1. 5. 2019 – 28. 2. 2021

Více informací o projektu


Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání

Číslo projektu: projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907

Datum realizace: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2022

Více informací o projektu


Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Číslo projektu: projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011881

Datum realizace: 1.7.2019 – 30.11.2022

Více informací o projektu


Specializační vzdělávání klinických farmaceutů

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879

Doba realizace: 1.4.2018 – 30.9.2022

Více informací o projektu


Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213

Doba realizace: 1.4.2018 – 31.3. 2022

Více informací o projektu


SIDECAR: Skills In DEmentia CARe – Building psychosocial knowledge and best practice in dementia care.

Číslo projektu: 2018-1-IT02-KA203-048402

Doba realizace: 1.10.2018 – 30.11. 2021

Více informací o projektu

Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213

Doba realizace: 1.4.2018 – 31.3. 2022

Více informací o projektu

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3 00004
Realizace: 2014-2015

zobrazit více informací o projektu

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D300006
Realizace: 2014-2015

zobrazit více informací o projektu

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3 00005
Realizace: 2014-2015

zobrazit více informací o projektu

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001 
Realizace: 2010-2013

zobrazit více informací o projektu

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00002 
Realizace: 2010-2013

zobrazit více informací o projektu

Granty a projekty realizované v letech 2005-2008

zobrazit více informací o projektech