Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání

Dne 1. 7. 2019 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“ (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907).

Předmětem projektu je příprava/aktualizace vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v dětských nástavbových oborech (12 oborů) a následně vzdělávání účastníků (24) v nově vytvořených/aktualizovaných programech specializačního vzdělávání v souladu s platnou legislativou (zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhlášky ze dne 3. 8. 2018, č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, která definuje výčet nástaveb a jejich délku). Doba realizace projektu je předpokládána na 3 roky.

Řešení projektu reaguje na nedostatek dětských specialistů v ČR, nedostatečné pokrytí vysoce specializované péče o dětské pacienty a dlouhé objednací doby na vyšetření, či případnou operativu, kdy důsledky mohou být pro dětské pacienty fatální.

V rámci řešení projektu se jedná o obory:

 1. Neonatologie
 2. Dětská endokrinologie a diabetologie
 3. Dětská onkologie a hematologie
 4. Dětská urologie
 5. Dětská dermatovenerologie
 6. Dětská gastroenterologie a hepatologie
 7. Dětská kardiologie
 8. Dětská nefrologie
 9. Dětská otorhinolaryngologie
 10. Dětská pneumologie
 11. Dětská revmatologie
 12. Gynekologie dětí a dospívajících (dětská gynekologie)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit nástavbové specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Projekt má 2 hlavní cíle, které se odrážejí v realizovaných klíčových aktivitách.

 1. Příprava a návrh vzdělávacích programů dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání.

Počet vzdělávacích programů, které budou vytvořeny/aktualizovány: 12

V souladu se zákonem č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, budou v rámci projektu vytvořeny vzdělávací programy jednotlivých nástavbových oborů, které jsou určeny zákonem, včetně vyhlášky ze dne 3. 8. 2018 č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, která definuje výčet nástaveb a jejich délku. Tento projektový záměr je zaměřen směrem k dětským nástavbovým oborům specializačního vzdělávání.

Vzdělávací program stanoví délku, rozsah a obsah vzdělávání v nástavbovém oboru, zejména počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková pracoviště, na kterých probíhá, popřípadě další požadavky pro získání zvláštní specializované způsobilosti. Vzdělávací program obsahuje i seznam doporučené studijní literatury.

Na tvorbě každého jednotlivého vzdělávacího programu se bude podílet 7členná pracovní skupina (1 vedoucí, 4 odborníci z řad odborné veřejnosti a 2 odborných garantů MZd pro každý obor).

2.  Realizace specializačního vzdělávání v dětských nástavbových oborech.

Na základě nově vytvořených návrhů a schválených vzdělávacích programů ze strany MZ ČR, proběhne specializační vzdělávání zájemců o jednotlivé nástavbové obory. Kvalifikovaným odhadem je souhrnný počet odhadnut na cca  24 účastníků, a to na základě počtu zájemců zapsaných v oboru po 30. 6. 2017. Počet atestovaných účastníků je 10 napříč obory.

Cílová skupina

Kritéria výběru účastníků a zájem cílové skupiny: jako účastníci budou zařazeni zájemci o obor, kteří jsou zapsáni v oboru, s přihlédnutím na jejich aktivitní činnost v rámci předchozího vzdělávání, publikování atd. Počet účastníků je určen na základě dat IPVZ, které disponuje statistikami zapsaných účastníků v oborech v letech, počtem atestovaných v letech. Cílová skupina je jasně daná, odpovídá platné legislativě a zadání MZ ČR odboru VLP.

 • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Projekt zajistí vyšší počet dětských lékařů se specializovanou způsobilostí ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou a ambulantní péčí. V současné době je v těchto zařízeních dětských specialistů výrazný nedostatek, jsou dlouhé objednací doby jak na vyšetření, tak na operativu.

 • Dětští lékaři zařazeni do oborů nástavbového specializačního vzdělávání

Klíčové aktivity projektu

1. Příprava a návrh vzdělávacích programů dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání.

2.  Realizace specializačního vzdělávání v dětských nástavbových oborech.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a je zaměřen zejména na zajištění dostatečného počtu dětských specialistů v České republice.

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: wallenfelsova@ipvz.cz nebo na tel. čísle: 271 019 569.

ODBORNÉ PUBLIKACE

V rámci projektu „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“ byly vytvořeny a vytištěny odborné publikace, které naleznete zde. Pro více informací o možnostech získání publikací, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na adrese: wallenfelsova@ipvz.cz.

Soubor(y) ke stažení