Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Otázky a literatura k aprobačním zkouškám

UPOZORNĚNÍ VE VĚCI ZASÍLÁNÍ OMLUV Z APROBAČNÍ ZKOUŠKY

Omluva z jakékoli části aprobační zkoušky musí být zaslána ihned, jak zjistíte, že se zkoušky nemůžete zúčastnit (rodinné důvody, neabsolvování praxe - nemusíte čekat na zaslání pozvánky, ale omluvte se co nejdříve). Formulář omluvy posílejte pouze v listinné podobě, omluvy zaslané prostřednictvím e-maiu již nebudou přijímány.

Kompletně vyplněný formulář omluvy musí být vlastnoručně podepsán a zaslán pouze na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR k rukám Bc. Krafkové. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně vyplněný formulář nebude akceptován a omluva nebude přijata.

Formulář omluvy naleznete zde nebo v Souborech ke stažení v části Základní informace o aprobační zkoušce.

Na této stránce najdete pro každou odbornost (lékař, zubní lékař, farmaceut):

  • Otázky k závěrečné (3.) části aprobační zkoušky
  • Vzory případových studií pro 2. část zkoušky
  • Doporučenou literaturu

Soubor(y) ke stažení

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше