Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Otázky a literatura k aprobačním zkouškám

Aktuality

Od jara 2021 jsou nové otázky z konzervačního lékařství k ústní zkoušce zubních lékařů.

Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

 

Pro aprobační zkoušky jsou zavedena tato hygienická opatření proti šíření nemoci Covid-19.

Pro písemnou část jsou zavedena tato opatření:

 • Měření tělesné teploty
 • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
 • Povinnost použít jednorázové ochranné rukavice (zajistí IPVZ)
 • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas

Pro ústní část budou zavedena tato opatření:

 • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas (z důvodu minimalizování kumulace více osob najednou), popř. osoby vykonávající nad zkoušeným přímé odborné vedení (školitelé)
 • Měření tělesné teploty
 • Účastníci a členové zkušební komise během zkoušení odděleni ochrannými skly
 • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
 • K dispozici dezinfekce a ochranné rukavice

Všichni účastníci v den konání kterékoli části zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19.

Na této stránce najdete pro každou odbornost (lékař, zubní lékař, farmaceut):

 • Otázky k závěrečné (3.) části aprobační zkoušky
 • Vzory případových studií pro 2. část zkoušky
 • Doporučenou literaturu

Soubor(y) ke stažení

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше