Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Přípravné kurzy před aprobační zkouškou

Aktuality

Od jara 2021 jsou nové otázky z konzervačního lékařství k ústní zkoušce zubních lékařů.

Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

 

Pro aprobační zkoušky jsou zavedena tato hygienická opatření proti šíření nemoci Covid-19.

Pro písemnou část jsou zavedena tato opatření:

  • Měření tělesné teploty
  • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
  • Povinnost použít jednorázové ochranné rukavice (zajistí IPVZ)
  • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas

Pro ústní část budou zavedena tato opatření:

  • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas (z důvodu minimalizování kumulace více osob najednou), popř. osoby vykonávající nad zkoušeným přímé odborné vedení (školitelé)
  • Měření tělesné teploty
  • Účastníci a členové zkušební komise během zkoušení odděleni ochrannými skly
  • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
  • K dispozici dezinfekce a ochranné rukavice

Všichni účastníci v den konání kterékoli části zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19.

Kurzy pro období podzim 2021

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ) organizuje 2x ročně přípravné kurzy před aprobačními zkouškami (užitečné pro písemnou i ústní část). Dosavadní absolventi přípravných kurzů mají až v 50 % větší úspěšnost u jednotlivých částí aprobační zkoušky. Konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů jsou níže uvedeny a zájemci se mohou přihlásit přímo přes klientský systém IPVZ na uvedených odkazech.

Kurzy probíhají v českém jazyce, proto je třeba mít alespoň základní znalost českého jazyka. Asistence tlumočníka není možná.

Účastnický poplatek je nutné zaplatit předem bankovním převodem nebo v pokladně Hotelu ILF před zahájením kurzu. Údaje pro platbu budou uvedeny v pozvánce na kurz, kterou obdržíte poté, co se na kurzy přihlásíte.

Součástí otázek písemné části budou i otázky z problematiky první pomoci. Od jara 2019 proto můžete absolvovat i Přípravný kurz první pomoci před aprobačními zkouškami.

Kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami
(termín a místo konání: 30.9.2021-1.10.2021, Praha)

Přípravný kurz první pomoci před aprobačními zkouškami
(termín a místo konání: 4.10.2021-6.10.2021, Praha)

Kurz – Náhlé příhody ve stomatologické ordinaci
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше