Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
12.06.2023 8:30 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
20.11.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku.
Algeziologie
05.06.2023 9:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 209, 1. patro 9.5.2023 v 9:00 hod. předatestační test
04.12.2023 8:00 IPVZ Praha 13.11.2023 v 9:00 hod. předatestační test
Angiologie
07.06.2023 11:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát
05.12.2023 8:00 VFN Praha
Dětská a dorostová psychiatrie
08.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Dětská dermatovenerologie
02.11.2023 8:00 VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
08.12.2023 8:00 FNM Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
10.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská gynekologie
14.06.2023 12:30 Nemocnice Na Bulovce - GPK pavilon 15, sekretariát
Dětská kardiologie
07.06.2023 10:00 FN Motol, Dětské kardiocentrum, Praha 5, V Úvalu 84
01.11.2023 8:00 FNM Motol 31.10.2023 praktická část zkoušky
Dětská klinická psychologie
20.11.2023 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
03.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská onkologie a hematologie
28.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská otorinolaryngologie
24.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská pneumologie
08.11.2023 8:00 FNM Praha
Dětská revmatologie
03.11.2023 8:00 VFN Praha
Dětská urologie
30.11.2023 8:00 VFN Praha
Farmaceutická technologie
08.06.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
30.11.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2. patro vpravo, místnost č.307
Foniatrie
30.11.2023 8:00 VFN Praha
Gerontopsychiatrie
19.10.2023 8:00 PN Bohnice Praha 18.10.2023 praktická část zkoušky
Gynekologie dětí a dospívajících
14.06.2023 12:30 FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8 - GPK pavilon 15, sekretariát
29.11.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Hrudní chirurgie
02.11.2023 8:00 FNM Praha
Intenzívní medicína
13.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Interní kmen (zkouška) – zařazení lf
07.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85,100 05 Praha 10
Intervenční radiologie
12.10.2023 8:00 IKEM Praha
Klinická biochemie
13.06.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
14.06.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
13.12.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
Klinická embryologie
05.06.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 6, místnost č. 224 Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci (na mail pexova@ipvz.cz) a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
03.10.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
20.11.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Klinická farmacie
05.06.2023 8:30 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
29.11.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Klinická genetika
27.11.2023 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů viz Katedra genetiky.
Klinická hematologie a transfuzní služba
20.06.2023 11:15 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
21.06.2023 8:30 ÚHKT, budova D, Praha 2, U Nemocnice 1
27.11.2023 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická logopedie
14.06.2023 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
21.11.2023 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická osteologie
09.06.2023 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7
08.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Klinická psychologie
06.11.2023 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba doložit kopii Osvědčení AKK. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
30.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Klinické inženýrství
30.11.2023 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
07.06.2023 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.10.2023 8:00 IPVZ Praha
29.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Kmen lékárenský
13.06.2023 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
14.06.2023 8:00 Lékárna FN Ostrava - budova ředitelství Poruba, 17. listopadu 1790
15.06.2023 12:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
16.06.2023 8:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
19.06.2023 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
20.06.2023 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
21.06.2023 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
26.06.2023 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
10.10.2023 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
10.10.2023 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
10.10.2023 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Kmen technologicko-laboratorní
15.06.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
05.10.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
28.11.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
Kmen všeobecné praktické lékařství
12.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
15.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
17.07.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 17. - 21.7.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
18.09.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 18.9. - 22.9.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
23.10.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 23.10. - 27.10.2023 Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
27.11.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 27.11. - 1.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
11.12.2023 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 11. - 15.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
Koloproktologie
05.12.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
06.12.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Korektivní dermatologie
11.12.2023 8:00 FNKV Praha
Kvalifikační kurz pro obor pldd
29.11.2023 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15,
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
29.11.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Lékařská imunologie
12.06.2023 8:30 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
Mikrobiologie
08.11.2023 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2 Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Návykové nemoci
20.10.2023 8:00 VFN Praha
Nemocniční lékárenství
28.11.2023 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
21.11.2023 8:00 FTN Praha
22.11.2023 8:00 FTN Praha
Neuroradiologie
06.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Onkogynekologie
23.10.2023 10:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
08.06.2023 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10,učebna č. 224
08.11.2023 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
09.11.2023 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
24.11.2023 8:00 FNM Praha
Paliativní medicína
07.06.2023 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 209, 1. patro
07.06.2023 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - místnost č. 209, 1.patro
06.12.2023 8:00 MOÚ Brno
Perfuziologie
08.06.2023 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10, místnost č. 209 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku.
08.11.2023 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku.
Perinatologie a fetomaternální medicína
10.11.2023 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
10.11.2023 8:00 FNKV Praha
Posudkové lékařství
22.11.2023 8:00 IPVZ Praha
Pracovní lékařství
12.10.2023 8:00 IPVZ Praha
Praktické lékárenství
12.09.2023 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
12.09.2023 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
12.09.2023 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
12.09.2023 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
09.01.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.01.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Praktické lékařství pro děti a dorost
29.11.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
28.11.2023 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
16.06.2023 10:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
Psychoterapie
12.06.2023 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí,učebna č. 136 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
13.06.2023 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí,učebna č. 136
14.06.2023 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí,učebna č. 136
11.12.2023 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Radiofarmaka
06.06.2023 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
28.11.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, č.dv.307
Radiologická fyzika
01.11.2023 9:00 IPVZ, Praha 10, 100 05 Ruská 85 - učebna č. 8, č.m. 333, 2. patro Přihlášku je nutné podat nejpozději 50 dnů před zkouškou společně s písemnou prací a posudkem. V případě vyššího počtu přihlášených účastníků, bude přidán další termín zkoušky 8.11.2023.
Reprodukční medicína
07.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Sexuologie
24.11.2023 8:00 VFN Praha
Soudní toxikologie
05.12.2023 9:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc
Spondylochirurgie
21.11.2023 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
14.06.2023 9:00 FN Motol, Oddělení tělovýchovného lékařství, pav. č. 9, V Úvalu 84, Praha 5
14.06.2023 9:00 FN Motol - Oddělení tělovýchovného lékařství,pavilon č.9, V Úvalu 84, Praha 5
13.12.2023 8:00 FNM Praha
Úrazová chirurgie
21.11.2023 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Urgentní medicína
04.12.2023 8:00 IPVZ Praha
Urogynekologie
14.11.2023 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
12.10.2023 8:00 IKEM Praha
Veřejné lékárenství
14.11.2023 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.11.2023 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
14.11.2023 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
Všeobecné praktické lékařství
19.06.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
19.06.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
19.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
19.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.06.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.06.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.06.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
20.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
21.06.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
21.06.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
21.06.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.06.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.06.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.06.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
23.06.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.07.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.07.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
12.07.2023 8:45 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
12.07.2023 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
13.07.2023 13:15 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
13.07.2023 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.09.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 11.9. - 15.9.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
02.10.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 2.10. - 6.10.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
30.10.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 30.10. - 3.11.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
20.11.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 20.11. - 24.11.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.
04.12.2023 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Zkoušky probíhají v rámci celého týdne 4.12. - 8.12.2023. Zájemci o zkoušku budou rozděleni podle počtu přihlášených uchazečů.