Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
15.6.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
23.11.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
30.11.2020 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 Termín předatestačního testu: 2.11.2020 v 9:00 hod.
Angiologie
25.11.2020 8:00 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, II. interní klinika pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
3.12.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Dětská dermatovenerologie
26.5.2020 8:00 1. LF UK a VFN Praha
24.11.2020 8:00 1. LF UK a VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
19.6.2020 9:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
27.11.2020 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
6.11.2020 8:00 2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gynekologie
10.6.2020 9:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
9.12.2020 9:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
24.6.2020 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
4.11.2020 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
25.5.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
26.5.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
23.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
24.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
26.5.2020 8:00 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
1.12.2020 8:00 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
12.6.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, oddělení dětské neurologie
11.12.2020 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
Dětská onkologie a hematologie
24.11.2020 9:00 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská otorinolaryngologie
27.11.2020 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
13.5.2020 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
11.11.2020 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská radiologie
16.11.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Dětská revmatologie
20.11.2020 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2
Dětská urologie
18.6.2020 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
10.12.2020 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
21.10.2020 8:00 Hotel ILF Praha
Epidemiologie
14.10.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Farmaceutická technologie
9.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro, dv.č.307
26.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro, dv.č.307
Foniatrie
2.6.2020 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
1.12.2020 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
Gerontopsychiatrie
16.4.2020 9:00 Psychiatrická nemocnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice - pavilon 27, 1.patro
12.11.2020 8:00 Psychiatrická nemocnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice
Hrudní chirurgie
5.11.2020 8:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika
Hygiena dětí a dorostu
14.10.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Hygiena obecná a komunální
14.10.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
14.10.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hyperbarická a letecká medicína
7.10.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Intenzívní medicína
25.5.2020 8:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790 písemný test: 1.4.2020 9:00 - 11:00 hod. IPVZ Ruská 85, Praha 10
26.5.2020 8:00 FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 písemný test: 1.4.2020 9:00 - 11:00 hod. IPVZ Ruská 85, Praha 10
30.11.2020 8:00 FN Ostrava,17. listopadu 1790
1.12.2020 8:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
Intervenční radiologie
26.5.2020 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
13.10.2020 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Klinická biochemie
10.6.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
11.12.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
11.5.2020 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
21.9.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
23.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
2.6.2020 8:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
1.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
Klinická farmakologie
9.6.2020 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
8.12.2020 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
25.5.2020 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
30.11.2020 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
22.6.2020 9:00 ÚHKT, budova C, Praha 2, U Nemocnice 1
23.6.2020 9:00 ÚHKT, budova C, Praha 2, U Nemocnice 1
24.6.2020 9:00 ÚHKT, budova C, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
25.5.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
26.5.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
27.5.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
28.5.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
29.5.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
10.6.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
11.6.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
19.6.2020 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
4.12.2020 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
11.5.2020 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
12.5.2020 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
12.5.2020 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
2.11.2020 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
22.6.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
23.11.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Klinické inženýrství
3.6.2020 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
2.12.2020 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
2.12.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Kmen interní
20.4.2020 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.9.2020 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.9.2020 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.9.2020 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.9.2020 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.9.2020 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Kmen lékárenský
17.4.2020 9:30 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - katedra lékárenství 2.patro
15.6.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - katedra lékárenství 2.patro
15.6.2020 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.6.2020 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
21.9.2020 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
21.9.2020 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
21.9.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - katedra lékárenství 2.patro
7.12.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - katedra lékárenství 2.patro
7.12.2020 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
7.12.2020 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
Kmen všeobecné praktické lékařství
20.4.2020 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.4.2020 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.9.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.9.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.9.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.9.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.9.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
2.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
3.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
1.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
2.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
14.12.2020 9:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Kvalifikační kurz pro obor pldd
3.6.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Přihlášení na závěrečnou zkoušku je možné, až po splnění veškerých požadavků uvedených ve vzdělávacím programu, nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky.
2.12.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15,
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
11.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
24.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
11.6.2020 9:00 Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
24.6.2020 9:00 Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
26.11.2020 9:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Medicína dlouhodobé péče
17.6.2020 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
14.10.2020 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
Mikrobiologie
11.11.2020 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2
Návykové nemoci
9.12.2020 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
2.6.2020 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
1.12.2020 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
19.5.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Novorozenecké oddělení
24.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Novorozenecké oddělení
Neuroradiologie
16.11.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
27.4.2020 13:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
9.11.2020 13:00 Gynekologicko-porodnická klinika FNKV,Šrobárova ul.5O,Praha 10
Onkochirurgie
10.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10,
11.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10,
11.11.2020 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
12.11.2020 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
29.5.2020 8:00 UK 2. LF a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
11.12.2020 8:00 UK 2. LF a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Orální a maxilofaciální chirurgie
11.6.2020 9:00 Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha Praha 2, U Nemocnice 2
Ortopedická protetika
21.4.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
23.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Paliativní medicína
17.6.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
18.11.2020 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Perfuziologie
19.11.2020 9:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
11.5.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
13.10.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
9.6.2020 10:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
8.12.2020 10:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
13.5.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, Katedra posudkového lékařství
25.11.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, Katedra posudkového lékařství
Pracovní lékařství
18.11.2020 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékařství pro děti a dorost
20.5.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
25.11.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
10.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, místnost č.307
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
26.6.2020 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8
20.11.2020 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8
Radiofarmaka
10.6.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Reprodukční medicína
2.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
5.6.2020 8:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
27.11.2020 8:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Spondylochirurgie
22.4.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
10.6.2020 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
9.12.2020 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
1.12.2020 8:00 IPVZ Ruská 85,Praha 10 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
28.4.2020 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
28.4.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
24.11.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
26.5.2020 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
13.10.2020 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Veřejné lékárenství
11.5.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
11.5.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
11.5.2020 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
9.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
9.11.2020 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
9.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Veřejné zdravotnictví
21.5.2020 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
26.11.2020 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
21.4.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
5.6.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
20.10.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10