Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
18.11.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
15.6.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
23.11.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
2.12.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 Předatestační test: 17.10.2019 v 13:00-15:00 hod. Místo konání: IPVZ Ruská 85, Praha 10
Angiologie
19.11.2019 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
26.11.2019 8:00 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Dětská endokrinologie a diabetologie
29.11.2019 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
15.11.2019 8:00 FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská gynekologie
4.12.2019 8:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
6.11.2019 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
18.11.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
21.11.2019 8:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
9.12.2019 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
Dětská onkologie a hematologie
26.11.2019 9:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro D
Dětská otorinolaryngologie
29.11.2019 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
13.11.2019 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská radiologie
11.12.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Dětská revmatologie
13.12.2019 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2
Dětská urologie
5.12.2019 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
13.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Epidemiologie
21.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Farmaceutická technologie
12.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
Foniatrie
3.12.2019 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Gerontopsychiatrie
7.11.2019 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha 8, Ústavní 91 - pavilon 27
Hrudní chirurgie
7.11.2019 8:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika
Hygiena dětí a dorostu
14.11.2019 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Hygiena obecná a komunální
14.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
14.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hyperbarická a letecká medicína
13.11.2019 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Intenzívní medicína
2.12.2019 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna Předatestační test : 24.10.2019 v 9:00 - 11:00 hod. Místo konání: IPVZ Ruská 85, Praha 10
3.12.2019 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna Předatestační test : 24.10.2019 v 9:00 - 11:00 hod. Místo konání: IPVZ Ruská 85, Praha 10
Intervenční radiologie
15.10.2019 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Klinická biochemie
10.12.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
11.12.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
23.9.2019 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 6, místnost č. 224
21.10.2019 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
18.11.2019 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
20.11.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Klinická farmakologie
11.12.2019 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
3.12.2019 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
25.11.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
26.11.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
27.11.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
22.6.2020 9:00 ÚHKT, budova C, Praha 2, U Nemocnice 1
23.6.2020 9:00 ÚHKT, budova C, Praha 2, U Nemocnice 1
24.6.2020 9:00 ÚHKT, budova C, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
26.11.2019 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
29.11.2019 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
4.11.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
12.12.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
3.12.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
3.12.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
Korektivní dermatologie
16.12.2019 8:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Kvalifikační kurz pro obor pldd
25.9.2019 12:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
14.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
Maxilofaciální chirurgie
28.11.2019 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Medicína dlouhodobé péče
23.10.2019 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
Mikrobiologie
13.11.2019 8:00 NRL pro tkáňové helmintózy VFN, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
7.4.2020 9:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2
Návykové nemoci
11.12.2019 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
25.11.2019 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
19.11.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, Praha 4, Novorozenecké oddělení
Neuroradiologie
11.12.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
11.11.2019 14:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
13.11.2019 9:00 FN Olomouc - chirurgická klinika
14.11.2019 9:00 FN Olomouc - chirurgická klinika
Onkourologie
18.12.2019 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
Ortopedická protetika
18.11.2019 10:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Paliativní medicína
20.11.2019 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Perfuziologie
14.11.2019 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
8.10.2019 9:00 ÚPMD
Popáleninová medicína
3.12.2019 9:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
27.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Pracovní lékařství
20.11.2019 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékařství pro děti a dorost
25.9.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7 Praktická část zkoušky 9.9.2019
27.11.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
13.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
15.11.2019 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
Radiofarmaka
13.11.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, č.dv.307
Radiologická fyzika
15.10.2019 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2. patro, učebna č. 333
Reprodukční medicína
4.12.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
29.11.2019 8:00 Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 4
Soudní toxikologie
13.11.2019 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Hněvotínská 976/3, Olomouc,
6.5.2020 9:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Hněvotínská 976/3, Olomouc,
Tělovýchovné lékařství
11.12.2019 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
28.11.2019 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ, Ruská 85, Praha 10 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
19.11.2019 9:00 ÚPMD
Vaskulární intervenční radiologie
15.10.2019 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Veřejné lékárenství
11.11.2019 8:00 Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
11.11.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Veřejné zdravotnictví
14.11.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
30.10.2019 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 konečný termín doručení přihlášky pro podzimní termín je do 6.10.2019 ( razítko pošty do 6.10.2019)