Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
14.5.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
19.11.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
8.6.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 16.4.2018 předatestační test
10.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 19.11.2018 předatestační test
Angiologie
19.6.2018 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
13.11.2018 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
29.5.2018 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 pro zařazené do nástavbového oboru
27.11.2018 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
22.5.2018 8:00 1. LF UK a VFN Praha
23.5.2018 8:00 1. LF UK a VFN Praha
24.5.2018 8:00 1. LF UK a VFN Praha
12.11.2018 8:00 LF UP a a FN Olomouc
13.11.2018 8:00 LF UP a a FN Olomouc
14.11.2018 8:00 LF UP a a FN Olomouc
Dětská endokrinologie a diabetologie
15.6.2018 9:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
30.11.2018 9:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
19.4.2018 8:00 FN Motol, Pediatrická klinika, 1.patro dětské lůžkové části křídlo "D",V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
15.11.2018 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2 Praha 2, seminární místnost, 3.patro
Dětská gynekologie
13.6.2018 9:00 Nemocnice Na Bulovce,Gynekologicko-porodnická klinika Budínova 2, 180 81 Praha 8, 2. patro, všeobecná ambulance
5.12.2018 9:00 Nemocnice Na Bulovce,Gynekologicko-porodnická klinika Budínova 2, 180 81 Praha 8, 2. patro, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
6.6.2018 10:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
7.11.2018 10:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
21.5.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
19.11.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
30.5.2018 9:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
21.11.2018 9:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
11.6.2018 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
10.12.2018 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská onkologie a hematologie
5.6.2018 8:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro D
20.11.2018 8:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro D
Dětská otorinolaryngologie
4.5.2018 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské ORL IPVZ, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
23.11.2018 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské ORL IPVZ, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
23.5.2018 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, sekretariát Pediatrické kliniky, křídlo 1B (dětská část)
21.11.2018 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, sekretariát Pediatrické kliniky, křídlo 1B (dětská část)
Dětská radiologie
3.5.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
11.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
Dětská revmatologie
20.4.2018 11:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2, seminární místnost, 3.patro
16.11.2018 11:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2, seminární místnost, 3.patro
Dětská urologie
14.6.2018 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
6.12.2018 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
16.5.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, Pediatrická klinika, Pavilon G 2
14.11.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, Pediatrická klinika, Pavilon G 2
Epidemiologie
16.5.2018 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
14.11.2018 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Farmaceutická technologie
5.6.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
6.11.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Foniatrie
31.5.2018 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
4.12.2018 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Gerontopsychiatrie
17.5.2018 8:00 Katedra psychiatrie IPVZ, PL Bohnice, Praha 8, Ústavní 91 - pavilon 27, 1. patro
8.11.2018 8:00 Katedra psychiatrie IPVZ, PL Bohnice, Praha 8, Ústavní 91 - pavilon 27, 1. patro
Hrudní chirurgie
5.4.2018 10:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika,I. patro, uzel D - sekretariát
8.11.2018 8:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika
Hygiena dětí a dorostu
17.5.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 420, 3.patro
15.11.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 420, 3.patro
Hygiena obecná a komunální
15.5.2018 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, míst. č. 420
13.11.2018 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, míst. č. 420
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
14.5.2018 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, míst. č. 420
12.11.2018 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, míst. č. 420
Hyperbarická a letecká medicína
10.4.2018 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.10.2018 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Intenzívní medicína
21.5.2018 8:00 KARIM FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 25.4.2018 9:00 - 11:00 hod. písemný předatestační test - IPVZ Praha 10
22.5.2018 8:00 KARIM FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 25.4.2018 9:00 - 11:00 hod. písemný předatestační test - IPVZ Praha 10
26.11.2018 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
27.11.2018 8:00 KARIM FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
Intervenční radiologie
15.5.2018 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
16.10.2018 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Klinická biochemie
12.6.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
13.6.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
4.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
5.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
28.5.2018 13:00 IPVZ
29.5.2018 13:00 IPVZ
Klinická farmacie
30.5.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
28.11.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
Klinická farmakologie
14.6.2018 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
6.12.2018 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
30.5.2018 9:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
5.12.2018 9:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, seminární místnost, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
19.6.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
20.6.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
20.11.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
21.11.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
19.6.2018 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
27.11.2018 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
22.6.2018 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
30.11.2018 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
14.5.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
12.11.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
24.5.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
29.11.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Klinické inženýrství
28.6.2018 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Koloproktologie
5.6.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
6.6.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
4.12.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
5.12.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
30.5.2018 8:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
10.12.2018 8:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
3.5.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
8.11.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
17.4.2018 8:00 Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
18.4.2018 8:00 Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
14.11.2018 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
15.11.2018 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Jihlavská 20, Brno
Medicína dlouhodobé péče
17.5.2018 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8
17.9.2018 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8
Mikrobiologie
17.4.2018 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
13.11.2018 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Návykové nemoci
11.4.2018 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
12.12.2018 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
4.6.2018 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
27.11.2018 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
22.5.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, Praha 4, Novorozenecké oddělení s JIPN, Pavilon U
20.11.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, Praha 4, Novorozenecké oddělení s JIPN, Pavilon U
Neuroradiologie
3.5.2018 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.12.2018 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
14.5.2018 9:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
12.11.2018 9:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
13.6.2018 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 učebna I
14.6.2018 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 učebna I
14.11.2018 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
15.11.2018 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
18.12.2018 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
19.12.2018 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
Ortopedická protetika
22.5.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
18.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Paliativní medicína
6.6.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
21.11.2018 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Perfuziologie
19.4.2018 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
15.11.2018 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
15.5.2018 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
4.12.2018 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
5.6.2018 9:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
4.12.2018 9:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
16.5.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
28.11.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
Pracovní lékařství
14.6.2018 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
22.11.2018 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékařství pro děti a dorost
30.5.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
28.11.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
23.5.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, místnost č.307
7.11.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, místnost č.307
Psychosomatika
22.6.2018 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
26.10.2018 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
Radiofarmaka
23.5.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
7.11.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Radiologická fyzika
5.6.2018 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
13.11.2018 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Reprodukční medicína
30.5.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
4.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
8.6.2018 8:00 Sexuologický ústav - Seminární místnost, 1. poschodí, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
30.11.2018 8:00 Sexuologický ústav - Seminární místnost, 1. poschodí, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Soudní toxikologie
17.5.2018 9:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
14.11.2018 9:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Tělovýchovné lékařství
13.6.2018 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
12.12.2018 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
29.5.2018 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ,Ruská 85,Praha 10, 2.patro vpravo, č. dv. 304 pro zařazené do nástavbového oboru
4.12.2018 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ,Ruská 85,Praha 10, 2.patro vpravo, č. dv. 304 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
17.4.2018 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
20.11.2018 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
15.5.2018 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
16.10.2018 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Veřejné lékárenství
14.5.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.5.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
5.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
5.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
26.4.2018 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.10.2018 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10