Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Algeziologie
4.12.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro
Aplikovaná fyzioterapie
23.11.2017 8:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
Dětská a dorostová psychiatrie
28.11.2017 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
28.11.2017 9:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Dětská endokrinologie a diabetologie
1.12.2017 9:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gynekologie
6.12.2017 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Dětská neurologie
11.12.2017 9:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - pavilon U, Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská otorinolaryngologie
1.12.2017 10:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské ORL IPVZ, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
29.11.2017 9:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, sekretariát Pediatrické kliniky, křídlo 1B (dětská část)
Dětská radiologie
12.12.2017 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
Dětská urologie
7.12.2017 10:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6, 5.patro
Farmaceutická kontrola
24.11.2017 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro, č. dv. 307
Foniatrie
4.12.2017 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Hematologie a transfuzní služba
22.11.2017 8:00 ÚHKT, posluchárna budovy C, Praha 2, U Nemocnice 1
Intenzívní medicína
27.11.2017 10:00 KARIM FN Ostrava ( 1.patro lůžkového traktu), 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna Termín MCQ testu: 9.10.2017 od 9:00 - do 11:00 hod. Místo konání: IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - místnost č. 204
Klinická biochemie
6.12.2017 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Fialový salonek
6.12.2017 11:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Fialový salonek
7.12.2017 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Fialový salonek
Klinická farmacie
29.11.2017 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
30.11.2017 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
30.11.2017 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
30.11.2017 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
Klinická farmakologie
14.12.2017 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
5.12.2017 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, seminární místnost, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
22.11.2017 8:00 ÚHKT, posluchárna budovy C, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
27.11.2017 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
27.11.2017 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
28.11.2017 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
29.11.2017 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
30.11.2017 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
1.12.2017 9:30 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 - učebna č. 7
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
7.12.2017 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
5.12.2017 9:30 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
18.12.2017 11:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
23.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
30.11.2017 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Medicína dlouhodobé péče
1.12.2017 9:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8 - Kobylisy
Návykové nemoci
13.12.2017 10:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
28.11.2017 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
29.11.2017 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
30.11.2017 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
12.12.2017 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2.patro
12.12.2017 8:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2. patro - Katedra lékárenství
13.12.2017 8:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2.patro - Katedra lékárenství
13.12.2017 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neuroradiologie
13.12.2017 15:30 IPVZ Ruská 85, Praha 10, učebna č. 333, 2.patro,
Ortopedická protetika
19.12.2017 13:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 .
Paliativní medicína
22.11.2017 9:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, Švejdův salonek
Perinatologie a fetomaternální medicína
5.12.2017 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157, zasedací místnost 3. patro
Popáleninová medicína
5.12.2017 9:00 Popáleninové centrum FN Ostrava
Posudkové lékařství
29.11.2017 8:30 IPVZ, Katedra posudkového lékařství, 2.patro, Ruská 85, Praha 10
Praktické lékařství pro děti a dorost
29.11.2017 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č.0
29.11.2017 13:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
Příprava radiofarmak
22.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
24.11.2017 10:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8, pavilon 27, 1. patro
Radiofarmaka
22.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
22.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Reprodukční medicína
13.12.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, učebna č. 224, 1.patro
Sexuologie
1.12.2017 10:00 Sexuologický ústav - Seminární místnost, 1. poschodí, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Spondylochirurgie
6.12.2017 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
13.12.2017 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
28.11.2017 9:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ,Ruská 85,Praha 10, 2.patro vpravo, č. dv. 304 - pro zařazené do nástavbového oboru
Veřejné lékárenství
22.11.2017 8:00 Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
22.11.2017 8:00 Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
27.11.2017 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, Tř. 17.listopadu 1790
27.11.2017 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, Tř. 17.listopadu 1790
28.11.2017 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, Tř. 17.listopadu 1790
4.12.2017 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
5.12.2017 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Všeobecné praktické lékařství
22.11.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
27.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
28.11.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
28.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
30.11.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
30.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
4.12.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
6.12.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
6.12.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
7.12.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.12.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.12.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.12.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10