Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
13.06.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
21.11.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Před přihlášením k atestační zkoušce je třeba zaslat písemnou práci dle pokynů Subkatedry AKI. Přílohou přihlášky k atestaci jsou sumarizační tabulky z logbooku potvrzené školitelem.
Algeziologie
07.06.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, učebna č. 224
07.06.2022 9:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro předatestační test 6.5.2022
06.12.2022 8:00 IPVZ Praha předatestační test: 22.11.2022
Angiologie
01.06.2022 8:45 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát
01.06.2022 8:45 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát v 9:00 hod. praktická část zkoušky v 11:00 hod. ústní část zkoušky
07.12.2022 8:00 VFN Praha
Dětská a dorostová psychiatrie
05.12.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
06.12.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
24.11.2022 8:00 VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
25.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
11.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská gynekologie
27.10.2022 8:30 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Dětská kardiologie
08.06.2022 10:00 FN Motol, Dětské kardiocentrum, Praha 5, V Úvalu 84
09.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská klinická psychologie
24.05.2022 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení klinické psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
21.11.2022 8:00 Thomayerova nemocnice, Pracoviště klinické psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
04.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská onkologie a hematologie
24.05.2022 9:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5 patro
29.11.2022 9:00 FN Motol Praha
Dětská otorinolaryngologie
25.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská pneumologie
09.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská radiologie
03.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Dětská revmatologie
16.12.2022 8:00 VFN Praha
Dětská urologie
01.12.2022 8:00 VFN Praha
Dorostové lékařství
12.10.2022 8:00 IPVZ Praha
Farmaceutická technologie
02.06.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2. patro vpravo, místnost č.307
01.12.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2. patro vpravo, místnost č.307
Foniatrie
02.06.2022 8:30 1. LF UK a VFN, Žitná 24, Praha 2 - Foniatrická klinika
30.11.2022 8:00 VFN Praha
Gerontopsychiatrie
10.11.2022 8:00 PN Bohnice Praha
Hrudní chirurgie
03.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Intenzívní medicína
14.11.2022 8:00 IPVZ Praha 3.10.2022 předatestační test
Interní kmen (zkouška) – zařazení lf
12.07.2022 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Intervenční radiologie
20.10.2022 8:00 IKEM Praha
Klinická biochemie
13.06.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
14.06.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
20.06.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
13.12.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
Klinická embryologie
06.06.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1.patro, č. učebny 224
05.09.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
03.10.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
07.11.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
05.12.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
01.06.2022 7:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
01.06.2022 13:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
30.11.2022 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Klinická genetika
30.05.2022 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 2 a 3
28.11.2022 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů viz Katedra genetiky.
Klinická hematologie a transfuzní služba
27.06.2022 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
21.11.2022 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická logopedie
24.05.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Termín předatestačního testu - 5.4.2022. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
25.05.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
26.05.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
27.05.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
08.06.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
22.11.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická osteologie
02.12.2022 8:00 IPVZ Praha
Klinická psychologie
07.11.2022 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
23.06.2022 14:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, č. místnosti 224
22.09.2022 8:00 IPVZ Praha
24.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Klinické inženýrství
31.05.2022 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
01.12.2022 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
12.07.2022 9:00 IPVZ Praha
13.07.2022 9:00 IPVZ Praha
21.09.2022 9:00 IPVZ Praha
15.11.2022 9:00 IPVZ Praha
Kmen lékárenský
06.06.2022 10:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 - budova ředitelství
06.06.2022 12:30 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
07.06.2022 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
08.06.2022 12:30 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
08.06.2022 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.06.2022 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.06.2022 12:30 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
15.06.2022 12:30 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
11.10.2022 13:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
11.10.2022 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
11.10.2022 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Kmen technologicko-laboratorní
22.06.2022 8:30 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
19.10.2022 10:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
Kmen všeobecné praktické lékařství
06.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
07.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
07.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
07.06.2022 13:15 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, č. místnosti 224
08.06.2022 8:45 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135, přízemí
08.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
08.06.2022 13:15 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135, přízemí
08.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.09.2022 9:00 IPVZ Praha
13.09.2022 9:00 IPVZ Praha
14.09.2022 9:00 IPVZ Praha
17.10.2022 9:00 IPVZ Praha
18.10.2022 9:00 IPVZ Praha
19.10.2022 9:00 IPVZ Praha
28.11.2022 9:00 IPVZ Praha
29.11.2022 9:00 IPVZ Praha
30.11.2022 9:00 IPVZ Praha
Koloproktologie
31.05.2022 9:30 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10 - 1.patro dv.č. 224
31.05.2022 9:30 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
05.12.2022 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
06.12.2022 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Korektivní dermatologie
12.12.2022 8:00 FNKV Praha
Kvalifikační kurz pro obor pldd
25.05.2022 11:15 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
01.06.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Počet míst na zkoušku je omezen, pro zařazení na termín bude rozhodující splnění podmínek VP a datum doručení přihlášky.
30.11.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Počet míst na zkoušku je omezen, pro zařazení na termín bude rozhodující splnění podmínek VP a datum doručení přihlášky.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
31.05.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
29.11.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Medicína dlouhodobé péče
15.09.2022 8:00 Gerontologické centrum Praha
Mikrobiologie
09.11.2022 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Návykové nemoci
21.10.2022 8:00 VFN Praha
Nemocniční lékárenství
31.05.2022 8:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2.patro - Katedra lékárenství
31.05.2022 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
29.11.2022 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
24.05.2022 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
22.11.2022 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
Neuroradiologie
03.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Onkogynekologie
24.10.2022 13:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
08.06.2022 10:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 224
09.11.2022 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
10.11.2022 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
27.05.2022 11:00 IPVZ Ruská 85,100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 224 (Jiří Franta)
16.12.2022 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
Paliativní medicína
01.06.2022 8:45 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - místnost č. 224, 1.patro
01.06.2022 8:45 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro
09.11.2022 8:00 MOÚ Brno
Perfuziologie
10.11.2022 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
22.11.2022 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, (ÚPMD -zasedací místnost 3. patro), Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157 .
Popáleninová medicína
05.12.2022 8:00 FN Ostrava
Posudkové lékařství
25.05.2022 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10, 2. patro, č. místnosti 333
23.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Pracovní lékařství
11.10.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Praktické lékárenství
13.09.2022 8:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
13.09.2022 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Praktické lékařství pro děti a dorost
25.05.2022 8:45 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č. 7
30.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Příprava radiofarmak
30.05.2022 11:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
30.11.2022 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
10.06.2022 10:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8 - pav. 27 Subkatedry psychosomatiky
11.11.2022 8:00 PN Bohnice Praha
Psychoterapie
13.06.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí učebna č. 1 a 2
14.06.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí učebna č. 1 a 2
15.06.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí učebna č. 1 a 2
05.12.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Radiofarmaka
30.05.2022 10:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
30.11.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Radiologická fyzika
09.11.2022 9:00 IPVZ, Praha 10, 100 05 Ruská 85 - učebna č. 8, č.m. 333, 2. patro Přihlášku je nutné podat nejpozději 50 dnů před zkouškou společně s písemnou prací a posudkem.
Reprodukční medicína
07.12.2022 8:00 IPVZ Praha
Sexuologie
25.11.2022 8:00 VFN Praha
Soudní toxikologie
30.11.2022 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Spondylochirurgie
22.11.2022 10:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
22.06.2022 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
22.06.2022 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
14.12.2022 8:00 FN Motol Praha
Úrazová chirurgie
31.05.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
29.11.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Urgentní medicína
30.11.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Urogynekologie
15.11.2022 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
20.10.2022 8:00 IKEM Praha
Veřejné lékárenství
25.05.2022 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
08.06.2022 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.11.2022 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
14.11.2022 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.11.2022 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
24.05.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.05.2022 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
25.05.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
26.05.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
26.05.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
31.05.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
01.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.06.2022 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
15.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
15.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
16.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
23.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
23.06.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.06.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
04.10.2022 9:00 IPVZ Praha
05.10.2022 9:00 IPVZ Praha
06.10.2022 9:00 IPVZ Praha
11.10.2022 9:00 IPVZ Praha
12.10.2022 9:00 IPVZ Praha
13.10.2022 9:00 IPVZ Praha
01.11.2022 9:00 IPVZ Praha
02.11.2022 9:00 IPVZ Praha
03.11.2022 9:00 IPVZ Praha
08.11.2022 9:00 IPVZ Praha
09.11.2022 9:00 IPVZ Praha
10.11.2022 9:00 IPVZ Praha
22.11.2022 9:00 IPVZ Praha
23.11.2022 9:00 IPVZ Praha
24.11.2022 9:00 IPVZ Praha
06.12.2022 9:00 IPVZ Praha
07.12.2022 9:00 IPVZ Praha
08.12.2022 9:00 IPVZ Praha
13.12.2022 9:00 IPVZ Praha
14.12.2022 9:00 IPVZ Praha
15.12.2022 9:00 IPVZ Praha