Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Adiktologická péče v lékárně
26.11.2024 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Alergologie a klinická imunologie
17.06.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
18.11.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
03.06.2024 9:00 IPVZ Praha Termín předatestačního testu: 29.4.2024
02.12.2024 9:00 IPVZ Praha Termín předatestačního testu: 29.10.2024
Angiologie
05.06.2024 9:00 VFN Praha zařazení do nástavbového oboru
04.12.2024 8:00 VFN Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
24.05.2024 9:00 ILF Praha zařazení do nástavbového oboru
16.12.2024 9:00 ILF Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
23.05.2024 9:00 VFN Praha
07.11.2024 9:00 VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
14.06.2024 9:00 FNM Praha
06.12.2024 9:00 FNM Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
08.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská gynekologie
12.06.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10
27.11.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10
Dětská kardiologie
12.06.2024 8:00 FNM Praha 11.6.2024 praktická část zkoušky
06.11.2024 8:00 FNM Praha 5.11.2024 praktická část zkoušky
Dětská klinická psychologie
27.05.2024 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
25.11.2024 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
12.04.2024 10:00 2. LF UK a FN Motol Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - 1. patro,blok D
08.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská onkologie a hematologie
28.05.2024 8:00 FNM Praha
26.11.2024 8:00 FNM Praha
Dětská otorinolaryngologie
27.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská pneumologie
15.05.2024 9:00 FNM Praha
13.11.2024 8:00 FNM Praha
Dětská radiologie
13.05.2024 9:00 IPVZ Praha
25.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Dětská revmatologie
23.05.2024 9:00 VFN Praha
05.12.2024 9:00 VFN Praha
Dětská urologie
23.05.2024 8:00 VFN Praha
28.11.2024 9:00 VFN Praha
Farmaceutická technologie
12.06.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.12.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Foniatrie
30.05.2024 8:00 VFN Praha
29.11.2024 8:00 VFN Praha
Gerontopsychiatrie
25.04.2024 8:00 PN Bohnice Praha 24.4.2024 praktická část zkoušky
17.10.2024 8:00 PN Bohnice Praha 16.10.2024 praktická část zkoušky
Hrudní chirurgie
11.04.2024 9:45 1.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - III. chirurgická klinika , 1. patro, uzel D - sekretariát kliniky (atestace proběhne v knihovně 1.patro, uzel C)
11.04.2024 9:45 1.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - III. chirurgická klinika , 1. patro, uzel D - sekretariát kliniky (atestace proběhne v knihovně 1.patro, uzel C)
07.11.2024 8:00 FNM Praha
Intenzívní medicína
13.05.2024 8:00 FN Hradec Králové Termín předatestačního testu: 8.4.2024
11.11.2024 8:00 FN Hradec Králové Termín předatestačního testu: 7.10.2024
Intervenční radiologie
25.04.2024 8:00 IKEM Praha
17.10.2024 8:00 IKEM Praha
Klinická biochemie
11.06.2024 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
10.12.2024 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
Klinická embryologie
25.03.2024 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, učebna č. 224 Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
22.04.2024 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
20.05.2024 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Klinická farmacie
28.05.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
03.12.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Klinická genetika
23.05.2024 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů - viz Katedra genetiky.
25.11.2024 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů - viz Katedra genetiky.
Klinická hematologie a transfuzní služba
17.06.2024 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
25.11.2024 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická logopedie
21.05.2024 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Po podání přihlášky k atestaci je možné se přihlásit na předatestační test. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická osteologie
28.06.2024 9:00 ILF Praha
06.12.2024 9:00 ILF Praha
Klinická psychologie
13.05.2024 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba doložit kopii Osvědčení AKK. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
11.11.2024 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba doložit kopii Osvědčení AKK. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
13.06.2024 10:00 IPVZ Praha
28.11.2024 10:00 IPVZ Praha
Klinické inženýrství
31.05.2024 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
29.11.2024 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
18.03.2024 13:30 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství
17.06.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 17.6. - 21.6.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
16.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 16.9. - 20.9.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
18.11.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 18.11. - 22.11.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
Kmen lékárenský
17.04.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
17.04.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
17.04.2024 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
17.04.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
17.04.2024 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
23.04.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
12.06.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
12.06.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
12.06.2024 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
12.06.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
12.06.2024 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
09.10.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.10.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.10.2024 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
09.10.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
09.10.2024 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
27.01.2025 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
27.01.2025 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
27.01.2025 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
27.01.2025 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
27.01.2025 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Kmen technologicko-laboratorní
12.06.2024 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10
04.12.2024 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Kmen všeobecné praktické lékařství
04.03.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.03.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
08.04.2024 13:30 IPVZ Katedra všeobecného praktického lékařství lékařství, Ruská 85, Praha 10
09.04.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.04.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.04.2024 13:30 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.05.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 13.5. - 17.5.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
03.06.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 3.6.-7. 6.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
02.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 2.9. - 6.9.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
07.10.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 7.10. - 11.10.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
04.11.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 4.11. - 8.11.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
02.12.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 2.12. - 6.12.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
Koloproktologie
04.06.2024 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
03.12.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Korektivní dermatologie
23.05.2024 9:00 FNKV Praha
05.12.2024 9:00 FNKV Praha
Kvalifikační kurz pro obor pldd
27.03.2024 12:30 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Přihlášení ke zkoušce je možné po splnění veškerých požadavků daných vzdělávacím programem. Přílohou přihlášky musí být potvrzení o uznání praxe (v případě že účastník žádal) a kopie certifikátu e-kurzu POCT.
29.05.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Přihlášení ke zkoušce je možné po splnění veškerých požadavků daných vzdělávacím programem. Přílohou přihlášky musí být potvrzení o uznání praxe (v případě že účastník žádal) a kopie certifikátu e-kurzu POCT.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
13.06.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.12.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Mikrobiologie
15.05.2024 8:00 LF UK Plzeň, Alej Svobody 76, Plzeň Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
08.11.2024 8:00 LF UK Plzeň, Alej Svobody 76, Plzeň Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Návykové nemoci
12.04.2024 9:00 VFN Praha
22.11.2024 9:00 VFN Praha
Nemocniční lékárenství
30.05.2024 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
28.11.2024 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Neonatologie
21.05.2024 8:00 ÚPMD Praha
22.05.2024 8:00 ÚPMD Praha
19.11.2024 8:00 ÚPMD Praha
20.11.2024 8:00 ÚPMD Praha
Neuroradiologie
13.05.2024 9:00 IPVZ Praha
25.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Onkogynekologie
22.04.2024 9:00 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
21.10.2024 9:00 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 I
Onkochirurgie
12.06.2024 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10,
13.11.2024 9:00 FN Olomouc
Onkourologie
19.04.2024 8:00 Praha
29.11.2024 8:00 Praha
Paliativní medicína
05.06.2024 8:00 IPVZ Praha
04.12.2024 8:00 Rajhrad
Perfuziologie
06.06.2024 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku a potvrzení o absolvování specializačního kurzu.
07.11.2024 9:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku a potvrzení o absolvování specializačního kurzu.
Perinatologie a fetomaternální medicína
19.03.2024 9:00 Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4, zasedací místnost 3.patro
12.11.2024 9:00 ÚPMD Praha
Popáleninová medicína
25.04.2024 8:00 Praha
07.11.2024 8:00 Praha
Posudkové lékařství
15.05.2024 9:00 IPVZ Praha
27.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Pracovní lékařství
25.04.2024 9:00 IPVZ Praha
14.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Praktické lékárenství
06.03.2024 8:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
06.03.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
06.03.2024 10:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
11.03.2024 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
11.03.2024 10:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
12.03.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
12.03.2024 10:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
13.03.2024 8:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
14.03.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
18.09.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
18.09.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
18.09.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
18.09.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
18.09.2024 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
20.11.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
20.11.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
20.11.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
20.11.2024 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
20.11.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
15.01.2025 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
15.01.2025 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.01.2025 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
15.01.2025 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
15.01.2025 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
Praktické lékařství pro děti a dorost
27.03.2024 12:15 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č. 7
27.03.2024 12:15 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
29.05.2024 8:00 ILF Praha
27.11.2024 8:00 ILF Praha
Příprava radiofarmak
06.06.2024 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dveře č. 307
03.12.2024 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dveře č. 307
Psychosomatika
28.06.2024 9:00 PN Bohnice Praha
22.11.2024 9:00 PN Bohnice Praha
Psychoterapie
03.06.2024 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
09.12.2024 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Radiofarmaka
11.06.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Reprodukční medicína
24.04.2024 9:00 IPVZ Praha
05.12.2024 9:00 IPVZ Praha
Sexuologie
07.06.2024 9:00 VFN Praha
29.11.2024 9:00 VFN Praha
Soudní toxikologie
19.06.2024 9:00 Ústav soudního lékařství LF UP a FN Olomouc
Spondylochirurgie
23.04.2024 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
19.11.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
12.06.2024 8:00 FNM Praha
11.12.2024 8:00 FNM Praha
Úrazová chirurgie
29.05.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 .
26.11.2024 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Urgentní medicína
29.05.2024 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
04.12.2024 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Urogynekologie
14.05.2024 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
08.11.2024 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
25.04.2024 9:00 IKEM Praha
17.10.2024 8:00 IKEM Praha
Veřejné lékárenství
13.05.2024 9:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
13.05.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
04.11.2024 9:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
04.11.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
12.03.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
12.03.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
13.03.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
13.03.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.03.2024 9:00 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.03.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
14.03.2024 13:30 IPVZ - Katedra všeobecného praktického lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
15.04.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 15.4. - 19.4.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
20.05.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 20.5. - 24.5.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
10.06.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 10.6. - 14.6.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
09.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 9.9. - 13.9.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
14.10.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 14.10. - 18.10.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
11.11.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 11.11. - 15.11.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
09.12.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 9.12. - 13.12.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů