Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
14.06.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
22.11.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
31.05.2021 9:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro
31.05.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, I. patro, učebna č.m. 224 předatestační test 7.5.2021 v 9:00 hod., IPVZ Praha
06.12.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Angiologie
01.06.2021 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
23.11.2021 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
03.12.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
06.05.2021 8:00 FN Královské Vinohrady ,Šrobárova 50, Praha 10 - Dermatovenerologická klinika
23.11.2021 8:00 1. LF UK a VFN Praha, Dermatovenerologická klinika
Dětská endokrinologie a diabetologie
28.05.2021 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
03.12.2021 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
30.04.2021 8:00 2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
12.11.2021 8:00 2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gynekologie
10.06.2021 13:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - Velký sál č. 1, č.m. 136, přízemí
09.12.2021 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - Velký sál č. 1, č.m. 134, přízemí
Dětská kardiologie
02.06.2021 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
10.11.2021 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
17.05.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
22.11.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
23.11.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
07.12.2021 8:00 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
07.06.2021 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
06.12.2021 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská onkologie a hematologie
25.05.2021 9:00 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
23.11.2021 9:00 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská otorinolaryngologie
30.04.2021 8:00 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
27.10.2021 8:00 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
12.05.2021 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
10.11.2021 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská radiologie
16.12.2021 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Dětská revmatologie
05.11.2021 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2
Dětská urologie
17.06.2021 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
09.12.2021 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
13.10.2021 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Epidemiologie
13.05.2021 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
25.11.2021 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Farmaceutická technologie
03.06.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
25.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
25.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro, dv.č.307
25.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro, dv.č.307
Foniatrie
10.06.2021 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
01.12.2021 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
Gerontopsychiatrie
29.04.2021 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha 8, Ústavní 91
11.11.2021 8:00 Katedra psychiatrie iPVZ, PL Bohnice, Praha 8, Ústavní 91, pavilon č. 27
Hrudní chirurgie
04.11.2021 8:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika
Intenzívní medicína
31.05.2021 10:00 FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové - Sekretariát Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Bedrnův pavilón chirurgických oborů (budova č. 21),
29.11.2021 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna
30.11.2021 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna
Intervenční radiologie
25.05.2021 7:45 IKEM - sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, nadzemní podlaží (hlavní vchod do IKEM), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
13.10.2021 8:00 IKEM - sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, nadzemní podlaží (hlavní vchod do IKEM), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Klinická biochemie
10.06.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
11.06.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
13.12.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
14.12.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
14.06.2021 10:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
06.09.2021 10:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
20.09.2021 10:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
09.06.2021 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
01.12.2021 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
Klinická farmakologie
08.06.2021 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
07.12.2021 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
31.05.2021 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
29.11.2021 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
Klinická hematologie a transfuzní služba
21.06.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
22.06.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
23.06.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
22.11.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
23.11.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
24.11.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
Klinická logopedie
25.05.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Termíny předatestačního testu 13., 20. a 27.4.2021.
26.05.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
26.05.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
27.05.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
28.05.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
23.11.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
07.12.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
18.06.2021 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
10.12.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
03.05.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
04.05.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
04.05.2021 11:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
05.05.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
06.05.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
07.05.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
01.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
02.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
03.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
04.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
05.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
04.06.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
22.11.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Klinické inženýrství
02.06.2021 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
01.12.2021 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
17.05.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 pouze pro lékaře na rezidenčním místě
18.10.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.11.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 pouze pro lékaře na rezidenčním místě
Kmen lékárenský
09.06.2021 8:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.06.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.06.2021 8:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H
15.09.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.09.2021 8:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H
08.12.2021 8:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H
08.12.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Kmen technologicko-laboratorní
26.05.2021 8:30 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
08.12.2021 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
Kmen všeobecné praktické lékařství
17.05.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 pouze pro lékaře na rezidenčním místě
18.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
18.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
19.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
19.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
20.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
27.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
18.10.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10
22.11.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 pouze pro lékaře na rezidenčním místě
Koloproktologie
01.06.2021 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
30.11.2021 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
14.06.2021 8:00 Kožní klinika FN KV, Praha 10, Šrobárova 50
13.12.2021 8:00 Kožní klinika FN KV, Praha 10, Šrobárova 50
Kvalifikační kurz pro obor pldd
28.04.2021 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
02.06.2021 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
01.06.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
23.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
Medicína dlouhodobé péče
10.06.2021 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
21.10.2021 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
Mikrobiologie
12.05.2021 8:00 NRL pro tkáňové helmintózy VFN, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
10.11.2021 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Návykové nemoci
08.12.2021 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
01.06.2021 9:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
30.11.2021 9:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
18.05.2021 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
18.05.2021 8:00 Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3.patro
23.11.2021 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
Neuroradiologie
16.12.2021 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
11.10.2021 9:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
09.06.2021 10:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10, přízemí - vlevo,místnost č.135
10.11.2021 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
18.06.2021 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
17.12.2021 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
Orální a maxilofaciální chirurgie
19.05.2021 9:00 Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha Praha 2, U Nemocnice 2
21.09.2021 9:00 Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha Praha 2, U Nemocnice 2
Paliativní medicína
16.06.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
24.11.2021 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno- Malá posluchárna RECAMO, Morávkův pavilon
Perfuziologie
11.11.2021 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
23.11.2021 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
08.06.2021 8:00 FN Ostrava, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie
07.12.2021 8:00 FN Ostrava, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie
Posudkové lékařství
26.05.2021 8:30 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra posudkového lékařství
26.05.2021 8:30 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10, Katedra posudkového lékařství 2. patro
24.11.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra posudkového lékařství
Pracovní lékařství
24.06.2021 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
25.11.2021 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékárenství
23.09.2021 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
23.09.2021 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.12.2021 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
Praktické lékařství pro děti a dorost
26.05.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - místnost č. 0
26.05.2021 11:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č. 7
24.11.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Psychosomatika
11.06.2021 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
12.11.2021 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
Psychoterapie
21.06.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.06.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.06.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, uč. 135
24.06.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, uč. 135
25.06.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, uč. 135
06.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
07.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
08.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
09.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Radiofarmaka
02.06.2021 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
24.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Radiologická fyzika
01.06.2021 9:00 IPVZ, Praha 10, 100 05 Ruská 85 - učebna č. 8, č.m. 333, 2. patro Společně s přihláškou k atestační zkoušce, musí být zaslána i práce s posudkem, nejpozději 50 dnů před termínem zkoušky. Bez této přílohy nebude přihláška přijata.
Reprodukční medicína
01.12.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
11.06.2021 8:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
03.12.2021 8:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Soudní toxikologie
01.12.2021 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Spondylochirurgie
27.04.2021 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10, velký sál č. 1
27.04.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10 - velký sál č. 1
23.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
23.06.2021 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
15.12.2021 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
04.11.2021 8:00 IPVZ Ruská 85,Praha 10 - Katedra urgentní medicíny 2.patro pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
27.04.2021 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
27.04.2021 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
09.11.2021 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
12.05.2021 8:00 IKEM - sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, nadzemní podlaží (hlavní vchod do IKEM), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
13.10.2021 8:00 IKEM - sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, nadzemní podlaží (hlavní vchod do IKEM), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Veřejné lékárenství
10.05.2021 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
11.05.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
11.05.2021 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
11.05.2021 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
12.05.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
12.05.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.05.2021 12:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
18.05.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
19.05.2021 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
19.05.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
24.05.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
26.05.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
27.05.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
31.05.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.06.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
08.11.2021 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
08.11.2021 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, Tř. 17.listopadu 1790
08.11.2021 9:00 Lékárna FN Motol, V úvalu 84, Praha 5
Všeobecné praktické lékařství
26.04.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
27.04.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
27.04.2021 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
27.04.2021 13:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
27.04.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
28.04.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
28.04.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
28.04.2021 13:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
29.04.2021 13:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
29.04.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.05.2021 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
04.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
04.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.05.2021 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
05.05.2021 13:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
05.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
06.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
06.05.2021 13:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.05.2021 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
11.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.05.2021 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
12.05.2021 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
27.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
27.05.2021 13:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
31.05.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 pouze pro lékaře na rezidenčním místě
01.11.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
01.12.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 pouze pro lékaře na rezidenčním místě