Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
23.11.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
7.12.2020 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 Termín předatestačního testu: 2.11.2020 v 9:00 hod.
Angiologie
25.11.2020 8:00 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, II. interní klinika pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
3.12.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Dětská dermatovenerologie
24.11.2020 8:00 1. LF UK a VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
27.11.2020 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
6.11.2020 8:00 2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gynekologie
9.12.2020 9:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
4.11.2020 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
23.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
24.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
1.12.2020 8:00 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
11.12.2020 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
Dětská onkologie a hematologie
24.11.2020 9:00 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská otorinolaryngologie
27.11.2020 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
11.11.2020 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská radiologie
16.11.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Dětská revmatologie
20.11.2020 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2
Dětská urologie
10.12.2020 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
21.10.2020 8:00 Hotel ILF Praha
Epidemiologie
14.10.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Farmaceutická technologie
26.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro, dv.č.307
Foniatrie
1.12.2020 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
Gerontopsychiatrie
12.11.2020 8:00 Psychiatrická nemocnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice
Hrudní chirurgie
5.11.2020 8:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika
Hygiena dětí a dorostu
14.10.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Hygiena obecná a komunální
14.10.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
14.10.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hyperbarická a letecká medicína
7.10.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Intenzívní medicína
30.11.2020 8:00 FN Ostrava,17. listopadu 1790
1.12.2020 8:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
Intervenční radiologie
13.10.2020 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Klinická biochemie
11.12.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
21.9.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
23.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
1.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
Klinická farmakologie
8.12.2020 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
30.11.2020 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
Klinická hematologie a transfuzní služba
23.11.2020 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
Klinická logopedie
23.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
24.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
25.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
26.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
8.12.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
9.12.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
4.12.2020 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
2.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
3.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
4.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
5.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
6.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
23.11.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Klinické inženýrství
2.12.2020 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
23.9.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
3.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
4.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
5.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
Kmen lékárenský
21.9.2020 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,nemocniční lékárna - Pavilon H
22.9.2020 14:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
23.9.2020 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
23.9.2020 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,nemocniční lékárna - Pavilon H
23.9.2020 14:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
24.9.2020 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H
7.12.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - katedra lékárenství 2.patro
7.12.2020 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
7.12.2020 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
Kmen všeobecné praktické lékařství
23.9.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.9.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.9.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
24.9.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
2.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
3.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
4.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
5.11.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
Koloproktologie
1.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
2.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
14.12.2020 9:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Kvalifikační kurz pro obor pldd
14.10.2020 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Přihlášení na závěrečnou zkoušku je možné, až po splnění veškerých požadavků uvedených ve vzdělávacím programu, nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky.
2.12.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Přihlášení na závěrečnou zkoušku je možné, až po splnění veškerých požadavků uvedených ve vzdělávacím programu, nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
24.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
26.11.2020 9:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Medicína dlouhodobé péče
14.10.2020 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
Mikrobiologie
11.11.2020 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2
Návykové nemoci
9.12.2020 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
1.12.2020 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
24.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Novorozenecké oddělení
Neuroradiologie
16.11.2020 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
9.11.2020 13:00 Gynekologicko-porodnická klinika FNKV,Šrobárova ul.5O,Praha 10
Onkochirurgie
11.11.2020 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
12.11.2020 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
18.12.2020 8:00 UK 2. LF a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Ortopedická protetika
23.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Paliativní medicína
18.11.2020 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Perfuziologie
19.11.2020 9:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
13.10.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
8.12.2020 10:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
25.11.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, Katedra posudkového lékařství
Pracovní lékařství
18.11.2020 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékařství pro děti a dorost
25.11.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
20.11.2020 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8
Psychoterapie
7.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
8.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
9.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Radiofarmaka
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Reprodukční medicína
2.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
27.11.2020 8:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Soudní toxikologie
1.12.2020 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Spondylochirurgie
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
2.12.2020 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
1.12.2020 8:00 IPVZ Ruská 85,Praha 10 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
24.11.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
13.10.2020 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Veřejné lékárenství
9.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
9.11.2020 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
9.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Veřejné zdravotnictví
26.11.2020 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
20.10.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10