Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
23.11.2020 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, místnost č. 136
14.6.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
22.11.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
7.12.2020 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, učebna č. 224 Termín předatestačního testu: 2.11.2020 v 9:00 hod.
7.12.2020 9:00 IPVZ,Ruská 85,1.patro dv.č. 224
Dětská a dorostová psychiatrie
3.12.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Dětská dermatovenerologie
24.11.2020 11:00 Fakultní nemocnice Hradec králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Klinika nemocí kožních a pohlavních budova č. 22, 5. patro, knihovna
Dětská endokrinologie a diabetologie
27.11.2020 9:00 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Pediatrická klinika 1. patro, chodba D
27.11.2020 9:00 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Pediatrická klinika 1. patro, chodba D
Dětská gastroenterologie a hepatologie
6.11.2020 8:00 FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika, 1. patro, D
6.11.2020 8:00 2. LF UK a FN Motol,1. patro, D, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gynekologie
9.12.2020 9:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
11.11.2020 10:00 FN Motol, Dětské kardiocentrum, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
23.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
24.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
17.5.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
18.5.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
22.11.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
23.11.2021 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
2.12.2020 8:30 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Budova dětské části, 1. patro D
Dětská neurologie
11.12.2020 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
Dětská pneumologie
11.11.2020 9:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika, v 1. patře dětské části , křídlo D
Dětská urologie
10.12.2020 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Farmaceutická technologie
26.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2.patro, dv.č.307
Foniatrie
1.12.2020 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
Gerontopsychiatrie
12.11.2020 8:45 Psychiatrická nemocnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice - pavilon 27, 1. patro
Intenzívní medicína
30.11.2020 8:00 FN Ostrava,17. listopadu 1790 písemný test: 2.11.2020 ve 13:00 hod. místo konání: IPVZ Ruská 85, Praha 10
1.12.2020 8:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
Klinická biochemie
11.12.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
10.6.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
11.6.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
13.12.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
14.12.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
23.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 5, místnost č. 209
Klinická farmacie
1.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, 2. patro - místnost č. 307
Klinická farmakologie
8.12.2020 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
30.11.2020 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
31.5.2021 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
29.11.2021 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
23.11.2020 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
21.6.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
22.6.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
23.6.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
22.11.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
23.11.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
24.11.2021 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
Klinická logopedie
24.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
25.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
26.11.2020 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
4.12.2020 9:30 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7
4.12.2020 9:30 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
2.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
2.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
3.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
3.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
4.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
4.11.2020 11:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
5.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
6.11.2020 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
3.5.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
4.5.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
5.5.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
6.5.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
7.5.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
1.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
2.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
3.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
4.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
5.11.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
23.11.2020 12:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, č. místnosti 224
Klinické inženýrství
2.12.2020 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
2.6.2021 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
1.12.2021 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
3.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
Kmen lékárenský
7.12.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - katedra lékárenství 2.patro
7.12.2020 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
7.12.2020 9:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
Kmen všeobecné praktické lékařství
3.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
4.11.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
4.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 kmenová zkouška
Koloproktologie
1.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
2.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
14.12.2020 9:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Kvalifikační kurz pro obor pldd
2.12.2020 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Přihlášení na závěrečnou zkoušku je možné nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky, tj. budou přijímány přihlášky s datem 19.10.2020. Při změně termínu kurzu, uveďte předpokládaný termín absolvování kurzu na přihlášku.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
24.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
26.11.2020 9:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Mikrobiologie
11.11.2020 8:45 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2
12.5.2021 9:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
10.11.2021 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Návykové nemoci
9.12.2020 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
1.12.2020 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
24.11.2020 8:00 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Novorozenecké oddělení, pavilon U, 3.patro
24.11.2020 8:00 Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3.patro
Onkogynekologie
9.11.2020 13:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
9.11.2020 13:00 Gynekologicko-porodnická klinika FNKV,Šrobárova ul.5O,Praha 10
Onkochirurgie
11.11.2020 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
18.12.2020 8:00 UK 2. LF a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Ortopedická protetika
23.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Paliativní medicína
18.11.2020 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno- Malá posluchárna RECAMO, Morávkův pavilon
18.11.2020 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno- Malá posluchárna RECAMO, Morávkův pavilon
Perfuziologie
19.11.2020 9:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 5.patro, multimediální učebna, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
22.4.2021 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
11.11.2021 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Popáleninová medicína
8.12.2020 10:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
25.11.2020 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, Katedra posudkového lékařství
Praktické lékařství pro děti a dorost
25.11.2020 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
2.6.2021 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, místnost č.307
Psychosomatika
20.11.2020 10:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91,pavilon 27 - 1.patro, Katedra psychiatrie IPVZ
20.11.2020 10:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91,pavilon 27 - 1.patro, Katedra psychiatrie IPVZ
Psychoterapie
7.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
8.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
9.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.12.2020 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.6.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.6.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.6.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.6.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.6.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
6.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
7.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
8.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
9.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Radiofarmaka
25.11.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Radiologická fyzika
24.11.2020 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
13.4.2021 9:00 IPVZ, Praha 10, 100 05 Ruská 85 - učebna č. 8, č.m. 333, 2. patro
Reprodukční medicína
2.12.2020 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
27.11.2020 8:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Soudní toxikologie
1.12.2020 10:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
5.5.2021 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
1.12.2021 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Spondylochirurgie
25.11.2020 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 134 přízemí
Tělovýchovné lékařství
2.12.2020 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
1.12.2020 8:00 IPVZ Ruská 85,Praha 10 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
24.11.2020 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Veřejné lékárenství
9.11.2020 8:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
9.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
9.11.2020 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
10.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
10.11.2020 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
10.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
10.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
11.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
11.11.2020 8:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
11.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
12.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
12.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
23.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
24.11.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
24.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
24.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
25.11.2020 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
7.12.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
8.12.2020 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Veřejné zdravotnictví
26.11.2020 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
22.10.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.10.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.10.2020 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
5.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
5.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
10.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.11.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
11.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
12.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
18.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
18.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
19.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
19.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
24.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.11.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.11.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
25.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
26.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
26.11.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
1.12.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
1.12.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.12.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.12.2020 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.12.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.12.2020 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
4.12.2020 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 podání přihlášek do 5.10.2020