Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Algeziologie
10.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 19.11.2018 předatestační test
Angiologie
13.11.2018 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
Aplikovaná fyzioterapie
15.11.2018 8:00 IPVZ
Dětská a dorostová psychiatrie
27.11.2018 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
13.11.2018 8:00 LF UP a a FN Olomouc
14.11.2018 8:00 LF UP a a FN Olomouc
Dětská endokrinologie a diabetologie
30.11.2018 9:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
15.11.2018 8:00 VFN - Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, Praha 2, 3.patro, seminární místnost
Dětská gynekologie
5.12.2018 9:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
7.11.2018 10:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
7.11.2018 10:00 Dětské kardiocentrum, FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
19.11.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
21.11.2018 9:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
10.12.2018 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská onkologie a hematologie
20.11.2018 8:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro D
Dětská otorinolaryngologie
23.11.2018 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské ORL IPVZ, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
21.11.2018 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, sekretariát Pediatrické kliniky, křídlo 1B (dětská část)
Dětská radiologie
11.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
Dětská revmatologie
16.11.2018 11:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2, seminární místnost, 3.patro
Dětská urologie
6.12.2018 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
14.11.2018 8:00 Thomayerova nemocnice, Pediatrická klinika, Pavilon G 2
Epidemiologie
14.11.2018 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, 3.patro, č.m. 420
Farmaceutická technologie
6.11.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Foniatrie
4.12.2018 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Gerontopsychiatrie
8.11.2018 9:00 Katedra psychiatrie IPVZ, PN Bohnice, Praha 8, Ústavní 91 - pavilon 27, 1. patro
Hematologie a transfuzní služba
14.11.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
Hrudní chirurgie
8.11.2018 10:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika, 1.patro, uzel D
Hygiena dětí a dorostu
15.11.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 420, 3.patro
Hygiena obecná a komunální
13.11.2018 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, míst. č. 420
Intenzívní medicína
26.11.2018 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 8.10.2018 od 13:00 hod. MCQ test IPVZ Praha
27.11.2018 8:00 KARIM FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 8.10.2018 od 13:00 hod. MCQ test IPVZ Praha
Klinická biochemie
4.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
5.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
26.11.2018 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 6, místnost č. 224
Klinická farmacie
30.11.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie, pavilon onkologie
30.11.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie, pavilon onkologie
4.12.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie, pavilon onkologie
4.12.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie, pavilon onkologie
4.12.2018 8:00 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie, pavilon onkologie
Klinická farmakologie
6.12.2018 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
5.12.2018 9:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, seminární místnost, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
13.11.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
14.11.2018 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
27.11.2018 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
30.11.2018 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
12.11.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
12.11.2018 11:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
13.11.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
14.11.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
14.11.2018 11:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
15.11.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
15.11.2018 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
7.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
4.12.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
5.12.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
17.12.2018 8:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
8.11.2018 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
14.11.2018 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
15.11.2018 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Jihlavská 20, Brno
Mikrobiologie
13.11.2018 9:00 NRL pro tkáňové helmintózy, Ústav imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
Návykové nemoci
12.12.2018 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
27.11.2018 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
3.12.2018 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
4.12.2018 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
20.11.2018 8:00 Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, pavilon U, 3. patro
Neuroradiologie
11.12.2018 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
12.11.2018 9:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
14.11.2018 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
15.11.2018 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
18.12.2018 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
19.12.2018 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
Organizace a řízení ve zdravotnictví
7.11.2018 9:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Ortopedická protetika
18.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Paliativní medicína
11.12.2018 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Perfuziologie
15.11.2018 9:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
4.12.2018 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
4.12.2018 9:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
28.11.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
Pracovní lékařství
22.11.2018 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékárenství
16.11.2018 8:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
Praktické lékařství pro děti a dorost
5.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Vzhedem k velkému počtu přihlášených uchazečů, je přidán další termín 12.12. Rozhodující pro zařazení na jednotlivé termíny, bude datum splnění podmínek a datum doručení přihlášky.
12.12.2018 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Psychosomatika
26.10.2018 9:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91,pavilon 27 - 1.patro, Katedra psychiatrie iPVZ
26.10.2018 9:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91,pavilon 27 - 1.patro, Katedra psychiatrie IPVZ
Radiofarmaka
7.11.2018 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Radiologická fyzika
13.11.2018 10:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2. patro, učebna č. 333
Reprodukční medicína
4.12.2018 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
30.11.2018 9:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha 2, Ke Karlovu 11,1. poschodí, Seminární místnost
Soudní toxikologie
14.11.2018 9:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Tělovýchovné lékařství
12.12.2018 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
4.12.2018 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ,Ruská 85,Praha 10, 2.patro vpravo, č. dv. 304 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
20.11.2018 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Veřejné lékárenství
5.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
5.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
6.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
6.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
7.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
12.11.2018 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
12.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
13.11.2018 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
13.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
14.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
14.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
15.11.2018 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
15.11.2018 8:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
16.11.2018 8:00 Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
16.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
19.11.2018 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Všeobecné praktické lékařství
25.10.2018 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 přihlášky pro podzimní termín 2018 lze zasílat do 31.10.2018 (pro uchazeče končící praxi na rezidenčních místech)
6.11.2018 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.11.2018 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.11.2018 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
19.11.2018 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.11.2018 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.11.2018 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.11.2018 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10