Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
21.11.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Před přihlášením k atestační zkoušce je třeba zaslat písemnou práci dle pokynů Subkatedry AKI. Přílohou přihlášky k atestaci jsou sumarizační tabulky z logbooku potvrzené školitelem.
12.06.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
20.11.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
06.12.2022 8:00 IPVZ Praha předatestační test: 22.11.2022
Angiologie
07.12.2022 8:00 VFN Praha
Dětská a dorostová psychiatrie
05.12.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
06.12.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská endokrinologie a diabetologie
25.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
11.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská kardiologie
02.11.2022 10:00 FN Motol, Dětské kardiocentrum, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
21.11.2022 8:00 Thomayerova nemocnice, Pracoviště klinické psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
29.05.2023 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
20.11.2023 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
04.11.2022 8:00 FN Motol Praha
Dětská onkologie a hematologie
29.11.2022 9:00 FN Motol Praha
Dětská revmatologie
16.12.2022 8:00 VFN Praha
Dětská urologie
01.12.2022 8:00 VFN Praha
Farmaceutická technologie
01.12.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 2. patro vpravo, místnost č.307
Foniatrie
30.11.2022 8:00 VFN Praha
Gynekologie dětí a dospívajících
27.10.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 134 přízemí
Hrudní chirurgie
03.11.2022 10:00 1.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -sraz: III. chirurgická klinika , 1. patro, uzel D - sekretariát kliniky atestace proběhne v zasedací místnosti III.chir. kl. 1.patro, chodba uzel C-D
Intenzivní medicína
14.11.2022 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, 1. patro, učebna č. 224 3.10.2022 předatestační test
Intenzívní medicína
14.11.2022 10:00 VFN a 1.LF UK, Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 455/2, 128/8 Praha 2
Intervenční radiologie
20.10.2022 7:45 ZRIR - IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč - sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, 2. nadzemní podlaží (hlavní vchod do IKEM)
Klinická biochemie
13.12.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
13.06.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
13.12.2023 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
Klinická embryologie
03.10.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, učebna dveře č. 224, první patro. Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
31.10.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, učebna č.dveří 224, první patro Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
12.12.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
30.01.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci (na mail pexova@ipvz.cz) a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
27.03.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci (na mail pexova@ipvz.cz) a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
05.06.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci (na mail pexova@ipvz.cz) a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
02.10.2023 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci (na mail pexova@ipvz.cz) a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Klinická farmacie
30.11.2022 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Klinická genetika
28.11.2022 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů viz Katedra genetiky.
29.05.2023 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů viz Katedra genetiky.
27.11.2023 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů viz Katedra genetiky.
Klinická hematologie a transfuzní služba
21.11.2022 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
19.06.2023 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
27.11.2023 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická logopedie
22.11.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků. Termín předatestačního testu bude 25.10.2022.
23.05.2023 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
21.11.2023 8:00 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická osteologie
02.12.2022 8:00 IPVZ Praha
Klinická psychologie
07.11.2022 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
15.05.2023 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba doložit kopii Osvědčení AKK. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
06.11.2023 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba doložit kopii Osvědčení AKK. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
24.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Klinické inženýrství
01.12.2022 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
30.05.2023 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
30.11.2023 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
15.11.2022 9:00 IPVZ Praha
Kmen lékárenský
11.10.2022 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
11.10.2022 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
13.10.2022 13:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
18.10.2022 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
18.10.2022 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Kmen technologicko-laboratorní
19.10.2022 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
Kmen všeobecné praktické lékařství
17.10.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
18.10.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
19.10.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
28.11.2022 9:00 IPVZ Praha
29.11.2022 9:00 IPVZ Praha
30.11.2022 9:00 IPVZ Praha
Koloproktologie
05.12.2022 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
06.12.2022 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Korektivní dermatologie
12.12.2022 8:00 FNKV Praha
Kvalifikační kurz pro obor pldd
30.11.2022 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, Počet míst na zkoušku je omezen, pro zařazení na termín bude rozhodující splnění podmínek VP a datum doručení přihlášky.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
29.11.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Mikrobiologie
09.11.2022 8:30 NRL pro tkáňové helmintózy VFN, Studničkova 7, Praha 2 Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
10.05.2023 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2 Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
08.11.2023 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, boční vchod ze dvora, Studničkova 7, 128 02 Praha 2 Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Návykové nemoci
21.10.2022 9:00 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2, Apolinářská 4 - vestibul
Nemocniční lékárenství
29.11.2022 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
22.11.2022 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
Onkogynekologie
24.10.2022 13:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
09.11.2022 9:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
10.11.2022 10:00 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Onkourologie
16.12.2022 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
Paliativní medicína
30.11.2022 9:00 MOÚ Brno
Perfuziologie
10.11.2022 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku.
20.04.2023 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku.
08.11.2023 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku.
Perinatologie a fetomaternální medicína
22.11.2022 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Popáleninová medicína
05.12.2022 8:00 FN Ostrava
Posudkové lékařství
23.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Praktické lékařství pro děti a dorost
30.11.2022 8:00 IPVZ Praha
Praktické lékařství pro dospělé
13.10.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Příprava radiofarmak
30.11.2022 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
21.03.2023 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
06.06.2023 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
28.11.2023 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
11.11.2022 8:00 PN Bohnice Praha
Psychoterapie
05.12.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
12.06.2023 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
11.12.2023 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Radiofarmaka
30.11.2022 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Radiologická fyzika
09.11.2022 9:00 IPVZ, Praha 10, 100 05 Ruská 85 - učebna č. 8, č.m. 333, 2. patro Přihlášku je nutné podat nejpozději 50 dnů před zkouškou společně s písemnou prací a posudkem.
22.02.2023 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2. patro, učebna č. 333 Přihlášku je nutné podat nejpozději 50 dnů před zkouškou společně s písemnou prací a posudkem.
01.03.2023 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85 Přihlášku je nutné podat nejpozději 50 dnů před zkouškou společně s písemnou prací a posudkem.
Reprodukční medicína
07.12.2022 8:00 IPVZ Praha
Sexuologie
25.11.2022 8:00 VFN Praha
Soudní toxikologie
30.11.2022 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
19.04.2023 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Spondylochirurgie
22.11.2022 10:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
14.12.2022 8:00 FN Motol Praha
Úrazová chirurgie
29.11.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Urgentní medicína
30.11.2022 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Urogynekologie
15.11.2022 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Veřejné lékárenství
14.11.2022 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
14.11.2022 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.11.2022 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
04.10.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
05.10.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
05.10.2022 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
06.10.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
06.10.2022 13:15 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.10.2022 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
01.11.2022 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
01.11.2022 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
01.11.2022 13:15 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
02.11.2022 9:00 IPVZ Praha
03.11.2022 9:00 IPVZ Praha
08.11.2022 9:00 IPVZ Praha
09.11.2022 9:00 IPVZ Praha
10.11.2022 9:00 IPVZ Praha
22.11.2022 9:00 IPVZ Praha
23.11.2022 9:00 IPVZ Praha
24.11.2022 9:00 IPVZ Praha
06.12.2022 9:00 IPVZ Praha
07.12.2022 9:00 IPVZ Praha
08.12.2022 9:00 IPVZ Praha
13.12.2022 9:00 IPVZ Praha
14.12.2022 9:00 IPVZ Praha
15.12.2022 9:00 IPVZ Praha