Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
22.04.2022 8:00 KPDPM VFN Praha
13.06.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
21.11.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
06.12.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, učebna č. 224
06.12.2021 9:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro
07.06.2022 8:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro předatestační test 6.5.2022
06.12.2022 8:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro
Dětská endokrinologie a diabetologie
10.12.2021 9:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
22.04.2022 8:00 KPDPM VFN Praha
11.11.2022 8:00 FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská klinická psychologie
23.05.2022 8:00 Thomayerova nemocnice, Pracoviště klinické psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
21.11.2022 8:00 Thomayerova nemocnice, Pracoviště klinické psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
08.12.2021 8:45 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika, dětská část nemocnice 1.patro, oddělení D
Dětská neurologie
06.12.2021 9:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská onkologie a hematologie
24.05.2022 9:00 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
29.11.2022 9:00 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a hematologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Foniatrie
01.12.2021 8:00 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24 - Foniatrická klinika
Gynekologie dětí a dospívajících
09.12.2021 13:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224
Klinická biochemie
13.12.2021 10:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
14.12.2021 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č.0
16.12.2021 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
13.06.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
13.12.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
07.03.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
04.04.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
16.05.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
06.06.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
01.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 -učebna č. 136 přízemí
Klinická genetika
29.11.2021 9:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
30.05.2022 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
28.11.2022 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135
Klinická hematologie a transfuzní služba
27.06.2022 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1
Klinická logopedie
07.12.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Účastníci, kteří nemají úspěšně absolvovaný předatestační test, se musí přihlásit ke zkoušce nejpozději do 4.10.2021.
07.12.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
08.12.2021 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
24.05.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
22.11.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
10.12.2021 9:30 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č. 7
Klinická psychologie
02.12.2021 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Na tento termín není možné přihlášení, je určen pouze pro účastníky, kteří již podali přihlášku na podzimní semestr. Doručené přihlášky po stanoveném termínu, budou zařazeny na jarní semestr 2022.
09.05.2022 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Termíny budou aktuálně přidány dle počtu přihlášených uchazečů.
07.11.2022 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinické inženýrství
01.12.2021 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15, učebna č. 7
02.06.2022 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
01.12.2022 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen lékárenský
08.12.2021 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H
09.12.2021 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
13.12.2021 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
14.12.2021 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.12.2021 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.12.2021 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
16.12.2021 13:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
16.12.2021 14:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
Kmen technologicko-laboratorní
08.12.2021 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2. patro učebna č. 307
Kmen všeobecné praktické lékařství
21.02.2022 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.02.2022 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.02.2022 9:00 Katedry všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
30.11.2021 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 224
30.11.2021 10:00 IPVZ,Ruská 85,1.patro dv.č. 224
Kvalifikační kurz pro obor pldd
01.12.2021 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0 Zaslání přihlášky k závěrečné zkoušce je možné po splnění podmínek vzdělávacího programu a to nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky tj. do 18.10.2021.
15.12.2021 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 0
Mikrobiologie
11.05.2022 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
09.11.2022 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Návykové nemoci
19.05.2022 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
09.12.2021 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
24.05.2022 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
22.11.2022 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
Onkourologie
11.02.2022 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
27.05.2022 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
16.12.2022 8:00 2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, uzel B, mínus 2.patro
Paliativní medicína
10.12.2021 9:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno- Malá posluchárna RECAMO, Morávkův pavilon
Perfuziologie
21.04.2022 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
10.11.2022 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Praktické lékárenství
10.12.2021 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Lékárna - pavilon 20. Vstup od dětské kliniky.
14.12.2021 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Lékárna - pavilon 20, vstup od dětské kliniky.
Příprava radiofarmak
01.06.2022 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
30.11.2022 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychoterapie
06.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí,učebna č. 136 Účastníci, kteří nemají složenou atestační zkoušku KP do konce roku 2020, ale splnili podmínky vzdělávacího programu KP nejpozději do konce roku 2020, si musí podat žádost o schválení přístupu k atestační zkoušce dle přechodných opratření. V případě naplnění termínu, bude aktuálně přidán další (7.-10.12).
07.12.2021 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, přízemí,učebna č. 136
13.06.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
05.12.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Reprodukční medicína
01.12.2021 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10 - 1. patro, č. místnosti 224
01.12.2021 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - 1.patro, dv.č. 224
Sexuologie
03.12.2021 10:00 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2, v I. patře seminární místnost
Soudní toxikologie
01.12.2021 10:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, seminární místnost.
06.04.2022 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
30.11.2022 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Tělovýchovné lékařství
15.12.2021 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
15.12.2021 9:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
02.12.2021 8:45 IPVZ Ruská 85,Praha 10 - Katedra urgentní medicíny 2.patro pro zařazené do nástavbového oboru
Veřejné lékárenství
06.12.2021 8:00 FN Motol - ústavní lékárna , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Všeobecné praktické lékařství
01.12.2021 8:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
01.12.2021 12:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
01.12.2021 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
07.12.2021 12:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
08.12.2021 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
08.12.2021 12:45 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
09.12.2021 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.12.2021 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
13.12.2021 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.12.2021 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
14.12.2021 12:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
15.12.2021 8:45 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
26.01.2022 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.02.2022 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10