Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny zkoušek (atestace, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech, zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni)

Termín Místo Poznámka
Adiktologická péče v lékárně
26.11.2024 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Alergologie a klinická imunologie
08.11.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
02.12.2024 9:00 IPVZ Praha Termín předatestačního testu: 31.10.2024
Angiologie
04.12.2024 8:00 VFN Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská a dorostová psychiatrie
16.12.2024 9:00 ILF Praha zařazení do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
07.11.2024 9:00 VFN Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
06.12.2024 9:00 FNM Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
08.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská gynekologie
27.11.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10
Dětská kardiologie
06.11.2024 8:00 FNM Praha 5.11.2024 praktická část zkoušky
Dětská klinická psychologie
25.11.2024 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4 Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Dětská nefrologie
08.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská onkologie a hematologie
26.11.2024 8:00 FNM Praha
Dětská otorinolaryngologie
27.11.2024 9:00 FNM Praha
Dětská pneumologie
13.11.2024 8:00 FNM Praha
Dětská radiologie
25.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Dětská revmatologie
05.12.2024 9:00 VFN Praha
Dětská urologie
28.11.2024 9:00 VFN Praha
Farmaceutická technologie
04.12.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Foniatrie
29.11.2024 8:00 VFN Praha
Gerontopsychiatrie
17.10.2024 8:00 PN Bohnice Praha 16.10.2024 praktická část zkoušky
Hrudní chirurgie
07.11.2024 8:00 FNM Praha
Intenzivní medicína
11.11.2024 8:00 FN Hradec Králové Termín předatestačního testu: 7.10.2024
Intervenční radiologie
17.10.2024 8:00 IKEM Praha
Klinická biochemie
01.10.2024 8:45 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku. Přihláška musí být podána na IPVZ nejpozději 50 dnů před zkouškou.
10.12.2024 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická embryologie
16.09.2024 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
14.10.2024 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
11.11.2024 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
03.12.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Klinická genetika
25.11.2024 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů - viz Katedra genetiky.
Klinická hematologie a transfuzní služba
25.11.2024 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická logopedie
12.11.2024 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Po podání přihlášky k atestaci je možné se přihlásit na předatestační test. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická osteologie
28.06.2024 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 - učebna č.7
06.12.2024 9:00 ILF Praha
Klinická psychologie
11.11.2024 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba doložit kopii Osvědčení AKK. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
28.11.2024 10:00 IPVZ Praha
Klinické inženýrství
29.11.2024 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Kmen interní
16.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 16.9. - 20.9.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
18.11.2024 9:00 IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Katedra všeobecného praktického lékařství zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 18.11. - 22.11.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
Kmen lékárenský
09.10.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
09.10.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
09.10.2024 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
09.10.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
09.10.2024 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
27.01.2025 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
27.01.2025 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
27.01.2025 9:00 Fakultní Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,Praha 4,
27.01.2025 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
27.01.2025 9:00 FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Kmen technologicko-laboratorní
04.12.2024 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85, Praha 10
Kmen všeobecné praktické lékařství
02.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 2.9. - 6.9.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
07.10.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 7.10. - 11.10.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
04.11.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 4.11. - 8.11.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
02.12.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařstvílékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 zkoušky probíhají v rámci celého týdne od 2.12. - 6.12.2024. Zájemci o zkoušku budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
Koloproktologie
03.12.2024 9:00 IPVZ Praha
04.12.2024 9:00 IPVZ Praha
Korektivní dermatologie
05.12.2024 9:00 FNKV Praha
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
05.12.2024 9:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Mikrobiologie
16.11.2024 8:00 LF UK Plzeň, Alej Svobody 76, Plzeň Společně s přihláškou je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Návykové nemoci
22.11.2024 9:00 VFN Praha
Nemocniční lékárenství
28.11.2024 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Neonatologie
19.11.2024 8:00 ÚPMD Praha
20.11.2024 8:00 ÚPMD Praha
Neuroradiologie
25.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Onkogynekologie
21.10.2024 9:00 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 I
Onkochirurgie
13.11.2024 9:00 FN Olomouc
Onkourologie
29.11.2024 8:00 Praha
Paliativní medicína
04.12.2024 8:00 Rajhrad
Perfuziologie
07.11.2024 9:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii sumarizačních tabulek z logbooku a potvrzení o absolvování specializačního kurzu.
Perinatologie a fetomaternální medicína
12.11.2024 9:00 ÚPMD Praha
Popáleninová medicína
07.11.2024 8:00 Praha
Posudkové lékařství
27.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Pracovní lékařství
14.11.2024 9:00 IPVZ Praha
Praktické lékárenství
18.09.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
18.09.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
18.09.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
18.09.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
18.09.2024 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
20.11.2024 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
20.11.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
20.11.2024 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
20.11.2024 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
20.11.2024 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
15.01.2025 9:00 FN Hradec Králové, Sokolská 581, Nemocniční lékárna, pracoviště – Hlavní lékárna; vchod z boku budovy do seminární místnosti
15.01.2025 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.01.2025 9:00 Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, nemocniční lékárna - Pavilon H - 2.patro
15.01.2025 9:00 FN Motol lékárna V Úvalu 85,150 06 Praha 5
15.01.2025 9:00 FN Ostrava, 17. listopadu 1790
Praktické lékařství pro děti a dorost
27.11.2024 8:00 ILF Praha
Příprava radiofarmak
03.12.2024 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dveře č. 307
Psychosomatika
28.06.2024 10:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, místnost č.1 (Vladimír Vondráček)
22.11.2024 9:00 PN Bohnice Praha
Psychoterapie
09.12.2024 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat potvrzení o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Radiologická fyzika
04.11.2024 10:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Reprodukční medicína
05.12.2024 9:00 IPVZ Praha
Sexuologie
29.11.2024 9:00 VFN Praha
Soudní toxikologie
27.11.2024 9:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc
Spondylochirurgie
19.11.2024 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
11.12.2024 8:00 FNM Praha
Úrazová chirurgie
26.11.2024 9:00 Praha
Urgentní medicína
04.12.2024 8:00 IPVZ Praha zařazení do nástavbového oboru
Urogynekologie
08.11.2024 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
17.10.2024 8:00 IKEM Praha
Veřejné lékárenství
04.11.2024 9:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
04.11.2024 9:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
09.09.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 9.9. - 13.9.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
14.10.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 14.10. - 18.10.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
11.11.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 11.11. - 15.11.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů
09.12.2024 9:00 Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 atestace probíhají v rámci celého týdne od 9.12. - 13.12.2024. Zájemci o atestaci budou rozdělení podle počtu přihlášených uchazečů