Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
27.5.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7
18.11.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
20.5.2019 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro Předatestační test: 15.4.2019 v 9:00 hod. IPVZ Praha
20.5.2019 9:00 IPVZ Praha Ruská 85, Praha 10 - učebna č. 224, 1. patro
2.12.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Angiologie
28.5.2019 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
19.11.2019 8:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
21.5.2019 8:00 Dermatovenerologická kinika LF UK a FN Plzeň
26.11.2019 8:00 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Dětská endokrinologie a diabetologie
29.11.2019 8:00 2. LF UK a FN v Motole, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
15.11.2019 8:00 FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská gynekologie
5.6.2019 8:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
4.12.2019 8:00 Nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika, všeobecná ambulance
Dětská kardiologie
5.6.2019 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
6.11.2019 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
20.5.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
21.5.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
18.11.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
29.5.2019 9:00 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika - 1. patro oddělení D dětské části nemocnice
21.11.2019 8:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská neurologie
10.6.2019 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
9.12.2019 8:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice - Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
Dětská onkologie a hematologie
28.5.2019 9:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro
26.11.2019 9:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro D
Dětská otorinolaryngologie
29.11.2019 8:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
22.5.2019 9:00 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, - odd. 1D
13.11.2019 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika
Dětská radiologie
11.12.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Dětská revmatologie
13.12.2019 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2
Dětská urologie
20.6.2019 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
5.12.2019 8:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
13.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Epidemiologie
21.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Farmaceutická technologie
4.6.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
12.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
Foniatrie
28.5.2019 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
3.12.2019 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Gerontopsychiatrie
16.5.2019 9:00 Katedra psychiatrie IPVZ,Psychiatrická nemocnice Ústavní 91, Praha 8 Bohnice - pavilon 27, 1. patro
7.11.2019 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha 8, Ústavní 91 - pavilon 27
Hrudní chirurgie
7.11.2019 8:00 1.LF UK a FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84 - III. chirurgická klinika
Hygiena dětí a dorostu
14.11.2019 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Hygiena obecná a komunální
14.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
14.11.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hyperbarická a letecká medicína
29.5.2019 14:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - učebna č.6, č.m. 224, 1. patro
13.11.2019 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Intenzívní medicína
27.5.2019 11:00 KARIM FN Ostrava - Poruba, 17.listopadu 1790, I. patro - knihovna
27.5.2019 11:00 KARIM FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, I.patro - knihovna
2.12.2019 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna
3.12.2019 8:00 ARK FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna
Intervenční radiologie
7.5.2019 9:45 IKEM - sekretariát ZRIR, číslo dveří A2014, 2. nadzemní podlaží ( hlavní vchod do IKEM), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
15.10.2019 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Klinická biochemie
10.6.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
11.6.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
10.12.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
11.12.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická embryologie
15.5.2019 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 6
17.6.2019 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
23.9.2019 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
21.10.2019 9:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
18.11.2019 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10,
Klinická farmacie
22.5.2019 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, místnost č. 307
20.11.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Klinická farmakologie
13.6.2019 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
11.12.2019 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
3.6.2019 8:00 Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol, 4. patro uzel G - vchod z části pro dospělé FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5.
3.12.2019 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
17.6.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
18.6.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
19.6.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
25.11.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
26.11.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
27.11.2019 8:00 ÚHKT, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
18.6.2019 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
26.11.2019 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
14.6.2019 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
29.11.2019 8:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
27.5.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
27.5.2019 11:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
28.5.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
28.5.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
29.5.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
29.5.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
30.5.2019 9:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
4.11.2019 8:00 Subkatedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál.
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
20.6.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
12.12.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Klinické inženýrství
4.6.2019 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
5.6.2019 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Koloproktologie
4.6.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
5.6.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
3.12.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
3.12.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135 (přízemí)
Korektivní dermatologie
27.5.2019 8:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
16.12.2019 8:00 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Pavilon D2
Kvalifikační kurz pro obor pldd
15.5.2019 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Při větším počtu přihlášených uchazečů, bude vypsán další termín závěrečné zkoušky. Z kapacitních důvodů bude rozhodující, pro zařazení na daný termín, datum doručení přihlášky na IPVZ. Přihláška musí být doručena nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky.
26.6.2019 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 7 Přihlášky musí být doručeny, na IPVZ, nejpozději 45 dnů před termínem zkoušky.
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
6.6.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
14.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - místnost č. 307
Maxilofaciální chirurgie
12.6.2019 8:00 Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
13.6.2019 8:00 Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha
28.11.2019 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Medicína dlouhodobé péče
23.5.2019 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
23.10.2019 8:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
Mikrobiologie
13.11.2019 8:00 NRL pro tkáňové helmintózy VFN, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
Návykové nemoci
11.12.2019 8:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
27.5.2019 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
25.11.2019 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
23.5.2019 8:00 Novorozenecké odd. Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon U, 3. patro
19.11.2019 8:00 Thomayerova nemocnice, Praha 4, Novorozenecké oddělení
Neuroradiologie
11.12.2019 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Onkogynekologie
27.5.2019 13:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
11.11.2019 14:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
12.6.2019 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10, přízemí - vlevo,místnost č.135
13.6.2019 9:00 budova ředitelství IPVZ,Ruská 85,Praha 10, přízemí - vlevo,místnost č.135
13.11.2019 9:00 FN Olomouc - chirurgická klinika
14.11.2019 9:00 FN Olomouc - chirurgická klinika
Onkourologie
21.6.2019 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
18.12.2019 8:00 UK 2.LF a FN Motol Praha , V Úvalu, Urologická klinika
Ortopedická protetika
18.11.2019 10:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Paliativní medicína
12.6.2019 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
20.11.2019 8:00 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Perfuziologie
14.11.2019 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
14.5.2019 9:00 ÚPMD
14.5.2019 9:00 ÚPMD
8.10.2019 9:00 ÚPMD
Popáleninová medicína
6.6.2019 9:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
3.12.2019 9:00 FN Ostrava, Popáleninové centrum
Posudkové lékařství
15.5.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
27.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Pracovní lékařství
20.11.2019 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékařství pro děti a dorost
29.5.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Praktická část zkoušky 20.5.2019.
25.9.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
27.11.2019 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
5.6.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
13.11.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
15.11.2019 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
Radiofarmaka
5.6.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, č.dv.307
13.11.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85, Praha 10, 2.patro,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, č.dv.307
Reprodukční medicína
22.5.2019 9:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - místnost č. 224, 1.patro
4.12.2019 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
7.6.2019 8:00 Sexuologický ústav, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
29.11.2019 8:00 Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 4
Soudní toxikologie
15.5.2019 10:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.
Tělovýchovné lékařství
12.6.2019 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
11.12.2019 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
30.5.2019 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ, Ruská 85, Praha 10 pro zařazené do nástavbového oboru
28.11.2019 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ, Ruská 85, Praha 10 pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
19.11.2019 9:00 ÚPMD
Vaskulární intervenční radiologie
15.10.2019 8:00 IKEM - ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč
Veřejné lékárenství
13.5.2019 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
14.5.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
14.5.2019 8:00 FN Motol Lékárna , V Úvalu 84, Praha 5
14.5.2019 8:00 Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
15.5.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.5.2019 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
17.5.2019 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
20.5.2019 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
21.5.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
21.5.2019 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
22.5.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
22.5.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
22.5.2019 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
27.5.2019 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
28.5.2019 8:00 Lékárna FN Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790
11.11.2019 8:00 Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
11.11.2019 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Veřejné zdravotnictví
16.5.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
14.11.2019 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Všeobecné praktické lékařství
14.5.2019 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
15.5.2019 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
16.5.2019 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
16.5.2019 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
16.5.2019 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.5.2019 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
21.5.2019 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
22.5.2019 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
23.5.2019 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
30.10.2019 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 podání přihlášek do 31.7.2019