Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestací

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
20.11.2017 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Algeziologie
4.12.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Angiologie
7.11.2017 13:00 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2, budova A14, vchod A, 1.patro - sekretariát pro zařazené do nástavbového oboru
Aplikovaná fyzioterapie
19.10.2017 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10,
Dětská a dorostová psychiatrie
28.11.2017 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská dermatovenerologie
28.11.2017 8:00 3.LF UK Praha a FNKV Praha
29.11.2017 8:00 3.LF UK Praha a FNKV Praha
30.11.2017 8:00 3.LF UK Praha a FNKV Praha
1.12.2017 8:00 3.LF UK Praha a FNKV Praha
Dětská endokrinologie a diabetologie
1.12.2017 9:00 Pediatrická klinika FN v Motole, dětská část FN Motol, 1.patro, chodba D - V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská gastroenterologie a hepatologie
9.11.2017 8:00 Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, Praha 2, 3.patro, seminární místnost
Dětská gynekologie
6.12.2017 9:00 IPVZ,Ruská 85, 100 05 Praha 10
Dětská kardiologie
8.11.2017 9:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Dětská klinická psychologie
13.11.2017 8:00 Thomayerova nemocnice, oddělení dětské psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Dětská nefrologie
15.11.2017 9:00 FN Motol,V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika, sekretariát kliniky
Dětská neurologie
11.12.2017 9:00 Subkatedra dětské neurologie IPVZ, Thomayerova nemocnice Praha 4 - Krč, Vídeňská 800 pro zařazené do nástavbového oboru
Dětská onkologie a hematologie
24.10.2017 8:00 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Dětský monoblok, 5.patro D
Dětská otorinolaryngologie
1.12.2017 10:00 Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské ORL IPVZ, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Dětská pneumologie
29.11.2017 9:00 FN Motol, Pediatrická klinika, V Uvalu 84, Praha 5
Dětská radiologie
12.12.2017 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II. patro
Dětská revmatologie
27.10.2017 11:00 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha 2, Ke Karlovu 2, seminární místnost, 3.patro
Dětská urologie
7.12.2017 9:00 Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha, Praha 2, Ke Karlovu 6
Dorostové lékařství
18.10.2017 8:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Epidemiologie
7.11.2017 11:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10, č.m. 420, 3.patro Předatestační test: 7.11. 2017 9:00 - 11:00 hod.
Farmaceutická kontrola
24.11.2017 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10,katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro, č. dv. 307
Farmaceutická technologie
21.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Foniatrie
30.11.2017 8:00 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Gerontopsychiatrie
9.11.2017 8:00 Katedra psychiatrie IPVZ, PL Bohnice, Praha 8, Ústavní 91 - pavilon 27, 1. patro
Hrudní chirurgie
2.11.2017 10:00 III. chirurgická klinika FN Motol, 150 00 Praha 5, V Úvalu 84, uzel D 1.p., sekretariát
Hygiena dětí a dorostu
9.11.2017 11:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 420, 3.patro
Hygiena obecná a komunální
8.11.2017 11:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
6.11.2017 11:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10
Hyperbarická a letecká medicína
3.11.2017 10:00 IPVZ Ruská 85, Praha 10 - učebna č.224 v 1.patře
Intenzívní medicína
27.11.2017 10:00 KARIM FN Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna Termín MCQ testu: 9.10.2017 od 9:00 - do 11:00 hod. Místo konání: IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - místnost č. 204
28.11.2017 10:00 KARIM FN Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790, 1.patro - knihovna Termín MCQ testu: 9.10.2017 od 9:00 - do 11:00 hod. Místo konání: IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - místnost č. 204
Intervenční radiologie
17.10.2017 8:00 IKEM-ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 2. nadzemní podlaží, sekretariát ZRIR, č. dveří A 2014
Klinická biochemie
6.12.2017 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
7.12.2017 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Klinická farmacie
29.11.2017 8:30 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
30.11.2017 8:30 Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické farmacie
Klinická farmakologie
14.12.2017 8:00 Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Klinická genetika
5.12.2017 8:00 ÚBLG 2.LF a FN Motol, denní místnost II, 4. patro, uzel G - vchod od výtahu a schodiště z hlavní části pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Klinická hematologie a transfuzní služba
21.11.2017 8:00 ÚHKT, posluchárna budovy C, Praha 2, U Nemocnice 1
22.11.2017 8:00 ÚHKT, posluchárna budovy C, Praha 2, U Nemocnice 1
Klinická logopedie
27.11.2017 8:30 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
28.11.2017 8:30 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
29.11.2017 8:30 Foniatrická klinika VFN, Praha 2, Žitná 24
Klinická osteologie
1.12.2017 9:00 Hotel ILF Praha 4, Budějovická 15
Klinická psychologie
6.11.2017 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
7.11.2017 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
8.11.2017 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
9.11.2017 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
10.11.2017 8:00 Subkatedra klinické psychologie IPVZ, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice a Vojenská fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova A, schodiště A2, 1. patro vpravo
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
12.10.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
7.12.2017 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Koloproktologie
5.12.2017 9:30 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
6.12.2017 9:30 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, místnost č. 135,přízemí
Korektivní dermatologie
18.12.2017 9:00 Kožní klinika FN KV, Praha 10, Šrobárova 50
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
23.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2. patro - č.dv.307
Maxilofaciální chirurgie
30.11.2017 8:00 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
Medicína dlouhodobé péče
1.12.2017 9:00 Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8 - Kobylisy
Mikrobiologie
9.11.2017 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Návykové nemoci
13.12.2017 10:00 Subkatedra návykových nemocí IPVZ, Praha 2, Apolinářská 4
Nemocniční lékárenství
27.11.2017 8:00 IPVZ Praha - Ruská 85, Praha 10, Katedra lékárenství, 2. patro
Neonatologie
21.11.2017 8:00 Novorozenecké oddělení s JIPN, Thomayerova nemocnice, pavilon U, 3.patro, Vídeňská 800, Praha 4
Neuroradiologie
12.12.2017 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10, místnost č. 333, II.patro,
Nukleární medicína
6.12.2017 10:00 Subkatedra nukleární medicíny IPVZ,FN Olomouc, Klinika nukleární medicíny, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc Nelékaři
Onkogynekologie
21.11.2017 9:00 FN Královské Vinohrady Gynekologicko porodnická klinika - 100 34 Praha 10,Šrobárova 50
Onkochirurgie
15.11.2017 9:30 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
16.11.2017 9:30 FN Olomouc - II.chirurgická klinika (nový chirurgický monoblok) I.P.Pavlova 6, přízemí, zasedací místnost
Paliativní medicína
22.11.2017 8:00 Nemocnice Milosrdných bratří Brno, Polní 3, Brno - Léčebna dlouhodobě nemocných - zasedací místnost
Perfuziologie
26.10.2017 8:45 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Perinatologie a fetomaternální medicína
5.12.2017 9:00 Katedra gynek.a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157, zasedací místnost 3. patro
Popáleninová medicína
5.12.2017 9:00 Popáleninové centrum FN Ostrava
Posudkové lékařství
29.11.2017 9:00 IPVZ, Katedra posudkového lékařství, 2.patro, Ruská 85, Praha 10
Pracovní lékařství
21.11.2017 8:00 IPVZ Praha 10, Ruská 85 - pro zařazené do nástavbového oboru
Praktické lékařství pro děti a dorost
29.11.2017 9:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Příprava radiofarmak
22.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychosomatika
24.11.2017 8:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, pavilon 27
Radiofarmaka
22.11.2017 9:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Radiologická fyzika
14.11.2017 8:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Reprodukční medicína
13.12.2017 10:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10
Sexuologie
1.12.2017 10:00 Praha 2, Ke Karlovu 11, 1. poschodí, Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN - seminární místnost
Soudní toxikologie
15.11.2017 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Hněvotínská 976/3, Olomouc, Nová Ulice
Spondylochirurgie
6.12.2017 9:00 IPVZ,Ruská 85,100 05 Praha 10
Tělovýchovné lékařství
13.12.2017 8:00 FN Motol - pavilon 9, Klinika tělovýchovného lékařství, V Úvalu 84, Praha 5
Urgentní medicína
28.11.2017 8:00 Katedra urgentní medicíny IPVZ, Ruská 85, Praha 10 - pro zařazené do nástavbového oboru
Urogynekologie
24.10.2017 9:00 Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD, Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 157
Vaskulární intervenční radiologie
17.10.2017 10:00 IKEM-ZRIR, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 2. nadzemní podlaží, sekretariát ZRIR, č. dveří A 2014
Veřejné lékárenství
6.11.2017 8:00 FN Motol - Lékárna V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
6.11.2017 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
8.11.2017 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
9.11.2017 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
10.11.2017 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
10.11.2017 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
15.11.2017 8:00 Lékárna FN U sv. Anny, Brno, Pekařská 53, Lékové informační centrum Lékárny FN - budova E 4.poschodí
Všeobecné praktické lékařství
25.10.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10 podání přihlášek na IPVZ do 28.7.2017
26.10.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
26.10.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
31.10.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
1.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
2.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
6.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
7.11.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
8.11.2017 9:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10
8.11.2017 14:00 Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Ruská 85, Praha 10