Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ubytování a stravování pro účastníky aprobačních zkoušek

Aktuality

Od jara 2021 jsou nové otázky z konzervačního lékařství k ústní zkoušce zubních lékařů.

Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

 

Pro aprobační zkoušky jsou zavedena tato hygienická opatření proti šíření nemoci Covid-19.

Pro písemnou část jsou zavedena tato opatření:

  • Měření tělesné teploty
  • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
  • Povinnost použít jednorázové ochranné rukavice (zajistí IPVZ)
  • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas

Pro ústní část budou zavedena tato opatření:

  • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas (z důvodu minimalizování kumulace více osob najednou), popř. osoby vykonávající nad zkoušeným přímé odborné vedení (školitelé)
  • Měření tělesné teploty
  • Účastníci a členové zkušební komise během zkoušení odděleni ochrannými skly
  • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
  • K dispozici dezinfekce a ochranné rukavice

Všichni účastníci v den konání kterékoli části zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nabízí účastníkům aprobačních zkoušek možnost stravování, jak v budově IPVZ na Praze 10, tak i na Hotelu ILF na Praze 4.

Hotel ILF také poskytuje možnost ubytování během zkoušek i během přípravných kurzů.

Více informací získáte na adrese: www.hotel-ilf.cz/hotel