Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Certifikované kurzy akreditované IPVZ

Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost.

Vzdělávání v certifikovaném kurzu provádí akreditované zařízení, které je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu.

Zájemci o níže uvedené certifikované kurzy se mohou hlásit na základě aktuální nabídky zveřejněné na webové stránce www.ipvz.cz (záložka Vzdělávací akce). U každého certifikovaného kurzu je také uvedené pedagogické pracoviště IPVZ, které daný kurz pořádá a garantuje.

Každý certifikovaný kurz je ukončen písemným testem nebo ústní zkouškou.