Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Další možnosti získání kvalifikace

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví poskytuje možnost rozšíření kvalifikace lékařů i v dalších oblastech lékařské činnosti než nabízí zákon č. 95/2004 Sb. Jde jednak o pokračování vzdělávacích programů, které byly zavedeny před účinnosti zákona č. 95/2004 Sb. jako je např. akupunktura, manuální medicína, systematická psychoterapie, jednak o další programy v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s § 22 výše uvedeného zákona pro obory schválenými příslušnou odbornou společností, které mají spíše charakter funkčních specializací, ale umožňují získání způsobilosti v úzce vymezených činnostech.

Vzdělávání v těchto oblastech lékařské činnosti probíhá podle připravených vzdělávacích programů na základě samostatného studia a absolvování povinných kurzů, stáží a zejména praxe. Po splnění stanovených požadavků se uchazeči přihlásí k ověření znalostí (testem, ústní zkouškou před komisí) a po úspěšném absolvování tohoto závěrečného hodnocení Institut vydá osvědčení o absolvování daného kurzu.

V současné době lze získat další způsobilost v těchto specializacích:

  • Akupunktura
  • Systematická psychoterapie
  • Psychosomatická medicína
  • Pracovní lékařství
  • Cytologie likvoru

Zájemci o tuto formu vzdělávání obdrží další informace na Studijním oddělení IPVZ, Ruská 85 u paní Petry Pexové, tel.: 271 019 317, pexova@ipvz.cz.