Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Volná místa

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (KATEDRY) MIKROBIOLOGIE IPVZ

Ředitel IPVZ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (KATEDRY) MIKROBIOLOGIE IPVZ.

Kvalifikační předpoklady:
specializovaná způsobilost v oboru mikrobiologie, minimálně 10 roků praxe v oboru, pedagogická praxe v postgraduálním vzdělávání, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.  Požadujeme předložení vlastní koncepce další činnosti pracoviště s důrazem na vzdělávání v oboru mikrobiologie.

Přihlášky do výběrového řízení doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, kopii „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971), výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu: IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 – personální oddělení.  

Datum zveřejnění: 14.1.2019