Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Volná místa

Vedoucí pracoviště plastické chirurgie

ŘEDITEL INSTITUTU POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ RUSKÁ 85, PRAHA 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí pracoviště (subkatedry) plastické chirurgie IPVZ.  Kvalifikační předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru plastické chirurgie, minimálně 10 roků praxe v oboru, pedagogická praxe v postgraduálním vzdělávání, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.  Požadujeme předložení vlastní koncepce další činnosti pracoviště s důrazem na vzdělávání v oboru plastické chirurgie.

Přihlášky do výběrového řízení doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, kopii „Osvědčení“ podle §9 zákona č.451/1991 Sb., (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971),výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění (zveřejněno 10.9.2018) inzerátu na adresu: IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 – personální oddělení.  

Číšník/servírka

Hotel ILF přijme servírku/číšníka,krátký/dlouhý týden, nástup dle dohody. Informace na tel. čísle: 261 092 390.