Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Volná místa

Výběrové řízení na vedoucí/ho katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv

ŘEDITEL  INSTITUTU  POSTGRADUÁLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  VE ZDRAVOTNICTVÍ RUSKÁ 85, PRAHA 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/ho katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv  IPVZ.

Kvalifikační předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru farmaceutické technologie a kontroly léčiv, minimálně 10 roků praxe v oboru, výhodou zahraniční zkušenost v této oblasti, pedagogická praxe, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení, doložené  osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, motivačním dopisem spolu s vizí vlastního působení na katedře, kopií „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., výpisem z rejstříků trestů ne starším 3 měsíců, prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu :  Personální a mzdové oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Výběrové řízení na vedoucí/ho výukového pracoviště elektronického zdravotnictví IPVZ

ŘEDITEL  INSTITUTU  POSTGRADUÁLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  VE ZDRAVOTNICTVÍ  RUSKÁ 85, PRAHA 10  vyhlašuje výběrové na obsazení pozice vedoucí/ho výukového pracoviště elektronického zdravotnictví IPVZ.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, minimálně 10 let odborné praxe ve zdravotnictví, požadujeme praxi v oblasti elektronického zdravotnictví, praxi v pedagogické činnosti a v manažérské činnosti, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení, doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, motivačním dopisem s vizí vlastního působení v nově zřízeném výukovém pracovišti, kopií „Osvědčení podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., výpisem z rejstříků trestů, ne starším 3 měsíců,  prohlášením o souhlasu  s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/ 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu: Personální a mzdové oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Výběrové řízení na vedoucí/ho subkatedry endokrinologie

ŘEDITEL  INSTITUTU  POSTGRADUÁLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  VE ZDRAVOTNICTVÍ  RUSKÁ 85, PRAHA 10  vyhlašuje výběrové na obsazení pozice vedoucí/ho subkatedry endokrinologie IPVZ.

Kvalifikační předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie, minimálně 10 roků praxe v oboru, pedagogická praxe, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení, doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, motivačním dopisem s vizí vlastního působení na subkatedře endokrinologie, kopií „Osvědčení podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., výpisem z rejstříků trestů, ne starším 3 měsíců,  prohlášením o souhlasu  s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/ 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu: Personální a mzdové oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.