Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rozhovory

Mgr. MICHAELA VEVERKOVÁ - Masér není fyzioterapeut

Fyzioterapie je samostatný medicínský obor a většina lidí má představu, že se s fyzioterapeutem může setkat jen na specializovaném pracovišti nebo v soukromé ambulanci. Ale pravda je zcela opačná. Fyzioterapeuta může člověk potkat téměř na každém pracovišti v nemocnici včetně těch rehabilitačních nebo v privátních praxích, ale také v rehabilitačních ústavech, a dokonce i v lázních nebo sportovních klubech. Rehabilitacím a fyzioterapii se celý profesní život věnuje i Mgr. Michaela Veverková, odborný pedagogický pracovník katedry rehabilitační a fyzikální medicíny IPVZ, která dlouhé roky pracovala na klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, a kromě praxe se intenzivně věnuje i přednáškové činnosti.

Doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D. - Kůže je velmi komplikovaný orgán, ale nejde jen o to hojit rány

Popáleniny a úrazy spojené s mnohdy devastujícím porušením kůže nejsou v rámci medicíny mainstreamovým tématem a moc často se o nich nehovoří. O úrazech batolat, složení odborného týmu, transportech pacientů, ale i následné péči a inovativních přístupech dokáže dlouhé hodiny velmi poutavě hovořit přední český odborník doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (FN KV) a 3. LF UK.

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. - Transplantace v ČR jsou na světové úrovni, ale dárci orgánů ze stran motorkářů jsou výjimečná záležitost

Transplantace je pro mnoho lidí s vážným onemocněním orgánů jedinou záchranou a nadějí pro aktivní život. V České republice mají transplantace dlouhou historii a počty jsou u nás dlouhodobě srovnatelné s nejlepšími programy světa. Aby byl celý proces nejen funkční, ale také efektivní, transparentní a spolehlivý, vzniklo v roce 2002 Koordinační středisko transplantací (KST). Jedním z jeho hlavních úkolů je vedení a správa registrů čekatelů na transplantaci, dárců orgánů a provedených transplantací. Nedílnou součástí je koordinace odběrů orgánů a tkání a jejich alokování k transplantacím v rámci celé republiky. Jeho cílem je maximální měrou přispět ke zlepšení kvality nebo k záchraně života pacientů. Klíčovou osobou, která již od roku 2014 stojí v čele KST, je prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., chirurg, který během své kariéry provedl více než 1000 transplantací.

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. - Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Zdravotnictví se v podstatě trvale potýká s nedostatkem lékařů, ale i nelékařského zdravotnického personálu. Na druhou stranu stále stoupá počet úkolů i administrativa, a proto je každá snaha pomoci vítána. Každý, kdo chce dobrovolně věnovat část svého času, energie nebo schopností ve prospěch druhých, může velmi pomoci nejen zdravotnickému systému, ale i samotným pacientům. Aby samotné dobrovolnictví bylo vykonáváno správně a efektivně, je nutná řízená koordinace. Právě na tyto činnosti se zaměřuje projekt Ministerstva zdravotnictví. Jednou z postav a garantů projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti je i PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., který má v rámci projektu na starost evaluaci a zároveň působí jako jeden z lektorů na IPVZ.