Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Žádosti a formuláře - nelékařská zdravotnická povolání

5 - Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání pro zdrav. pracovníky nelék. zdrav. povolání

Zařadit do oboru se můžete pomocí vyplnění žádosti přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare.

Pro zařazení do oboru je nutné doložit Průkaz odbornosti (slouží pro zápis o zařazení do studia) a logbook (slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během spec. vzdělávání). Průkaz odbornosti i logbook lze zakoupit na IPVZ. Údaje pro platbu: průkaz odbornosti v hodnotě 330 Kč (v.s. 602390), logbook v hodnotě 220,- Kč (v.s. 602290) oboje na č. účtu 19535101/0710. Dále je nutné zaslat doklad o úhradě k ověření (stačí e-mailem číslo účtu, datum a uhrazená částka). Na základě tohoto Vám bude logbook společně s Průkazem odbornosti a zápisem o zařazení do studia zaslán na uvedenou kontaktní adresu.

12 - Přihláška k atestační zkoušce pro pracovníky nelékařských zdravotnických povolání

Přihlášku k atestační zkoušce je třeba podat přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN07PRIHLASKAATESTACNIZKOUSKA 

Vyplněný formulář vytiskněte, nechte potvrdit a zašlete příslušné organizaci.

17 - Přihláška k závěrečné zkoušce akreditovaného kvalifikačního kurzu pro nelékařská povolání

20 - Žádost o započtení dříve absolvovaného studia nebo jeho části do specializačního vzdělávání_2

podle § 56 odst. 4 a 5 a dále podle § 57 odst. 4 a 5 zákona č. 96/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare.