Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ceník poplatků vydávaných dokumentů IPVZ

Ceník poplatků

Aktuální ceník naleznete níže ke stažení.

Poplatky za průkaz odbornosti, logbook

Poplatky za průkaz odbornosti (specializační index), logbook, vzdělávací program uhraďte u ČNB, číslo účtu 19535101/0710, variabilní symbol 602290, bankovním převodem, složenkou nebo přímou platbou v pokladně IPVZ. 

Pokud Průkaz odbornosti (specializační index) vám byl vydán již dříve a žádáte o zařazení do dalšího oboru, uhraďte pouze poplatek za logbook a doklad o zaplacení přiložte k Žádosti o zařazení do oboru.

Ostatním zájemcům o Vzdělávací program a Logbook vyřídíme požadavek na základě jejich písemné žádosti doložené dokladem o zaplacení příslušné částky a sdělení adresy, na kterou požadují materiály zaslat. Poplatky se hradí u KB (viz výše).
Kontaktní adresa: Studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti hradí poplatek za logbook (záznam provedených výkonů) pokud byl pro obor zaveden. Zavedení logbooku naleznete ve Vzdělávacím programu oboru pod bodem "Předpoklady přístupu k atestační zkoušce".

Soubor(y) ke stažení

Ceník poplatků vydávaných dokumentů IPVZ