Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ceník poplatků vydávaných dokumentů IPVZ

Ceník poplatků

Aktuální ceník naleznete níže ke stažení.

Poplatky za průkaz odbornosti, logbook

Poplatky uhraďte u ČNB, číslo účtu 19535101/0710, bankovním převodem, složenkou nebo přímou platbou v pokladně IPVZ. Přehled variabilních symbolů naleznete níže v ceníku v souborech ke stažení.

Pokud Průkaz odbornosti (specializační index) vám byl vydán již dříve a žádáte o zařazení do dalšího oboru, uhraďte pouze poplatek za logbook a doklad o zaplacení přiložte k Žádosti o zařazení do oboru.

Ostatním zájemcům o Vzdělávací program a Logbook vyřídíme požadavek na základě jejich písemné žádosti doložené dokladem o zaplacení příslušné částky a sdělení adresy, na kterou požadují materiály zaslat. Poplatky se hradí u ČNB (viz výše).
Kontaktní adresa: Studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti hradí poplatek za logbook (záznam provedených výkonů) pokud byl pro obor zaveden. Zavedení logbooku naleznete ve Vzdělávacím programu oboru pod bodem "Předpoklady přístupu k atestační zkoušce".

Soubor(y) ke stažení

Ceník poplatků vydávaných dokumentů IPVZ