Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rozhovory - ostatní

Rozhovor s doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. - Demence je velké téma

Významné demografické stárnutí populace a zvyšující se podíl seniorů v populaci, kteří pro zdravotní problémy vyžadují zdravotní péči, je známá skutečnost. Jedním z velkých témat současnosti i budoucnosti je demence. Jde nejen o závažné onemocnění, ale zároveň o složitou problematiku vyžadující specifický přístup, a to nejen v léčbě, ale i ve vzdělávání. Problematikou se celoživotně zabývá doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii, ředitelka Gerontologického centra a vedoucí Katedry medicíny dlouhodobé péče v IPVZ. Ta přiblížila i nový vzdělávací projekt IPVZ s názvem TRIDEM.

Rozhovor s prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc. Ph.D. o novém vzdělávacím programu pro specializační vzdělávání

Škola veřejného zdravotnictví v současné době připravuje zásadní inovaci programu Veřejného zdravotnictví. Ten by se měl nově od ledna příštího roku stát uceleným vzděláváním dvouletého typu. Cílem bylo vytvořit vzdělávací program v souladu s předpoklady Ministerstva zdravotnictví. Jeho absolvování bude do budoucna buď požadováno, nebo bude významnou výhodou pro ty, kteří se budou chtít ucházet o manažerské pozice ve zdravotnictví a je určeno lékařům, zdravotníkům z nelékařských profesí i zájemcům z řad nezdravotníků. Vzdělávací program detailně popisuje vedoucí Školy veřejného zdravotnictví IPVZ prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.

Rozhovor s Ing. Naďou Mlčákovou o Hotelu ILF

Hotel ILF patří již od konce 70. let neodmyslitelně k Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Byl postaven v pražské čtvrti Michle jako zcela nový objekt z důvodu nedostačující kapacity tehdejšího ubytovacího a vzdělávacího zařízení pro účastníky kurzů. V té době se jednalo o velmi moderní hotel nabízející na jednom místě ubytování, stravování i vzdělávání. Na konci roku 2021 hotel nabral zcela nový směr, což se odrazilo nejen na jeho vybavení i gastronomii, ale ve výsledku i na celkové ekonomice. Jaká je jeho úloha v dnešní době a kam se za více než 40 let své existence posunula nejen skladba služeb, ale i hostů, ví nejlépe manažerka hotelu Ing. Naďa Mlčáková.

o Rozhovor s Ing. Danielem Rovným náměstkem pro IT a digitalizaci o digitalizaci IPVZ

IPVZ od loňského roku prochází transformací a modernizací, a to především v oblastech souvisejících s jeho rozvojem a zlepšováním služeb pro studenty a klienty. Jednou z oblastí je digitalizace a rozvoj elektronických služeb. V důsledku toho byla na začátku letošního roku vytvořena nová sekce IT a digitalizace, kterou na základě výběrového řízení od února vede náměstek ředitelky Ing. Daniel Rovný. Abychom přiblížili náplň činnosti sekce IT a digitalizace, požádali jsme pana náměstka o její představení.

o Rozhovor s Libuší Martinákovou, MBA, náměstkyní ředitelky IPVZ pro nelékařské obory o její koncepci vzdělávání nelékařů

Sekce pro nelékařské zdravotnické profese je v IPVZ jedna ze dvou klíčových sekcí zaměřujících se na vzdělávání. Stejně jakou lékařských oborů, tak i u nelékařských profesí dochází k neustálému vývoji, a to nejen v oblasti odborné, ale také na úrovni legislativní a komunikační. IPVZ je klíčovým hráčem na poli vzdělávání a na tento vývoj tak přirozeně dlouhodobě reaguje. Poslední dva roky, kdy byl celý systém zdravotnictví zasažen pandemií nemoci COVID-19 ukázaly, že český zdravotnický systém je velmi robustní, velmi odolný a v drtivé většině případů má dobře nastavené procesy fungování a zvládání zátěžových situací. Zejména, pokud jde o personál a jeho nasazení. V praxi se ukázalo, že bez nelékařského zdravotnického personálu by situace byla jen těžko zvládnutelná a jeho roli je třeba posílit. Své plány na rozvoj nelékařských profesí na následujících řádcích představí nová náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory Libuše Martináková, MBA, která byla jmenována do funkce v polovině září letošního roku.