Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rozhovor s Ing. Danielem Rovným náměstkem pro IT a digitalizaci

Ing. Daniel Rovný

Rozhovor s Ing. Danielem Rovným náměstkem pro IT a digitalizaci o digitalizaci IPVZ

IPVZ od loňského roku prochází transformací a modernizací, a to především v oblastech souvisejících s jeho rozvojem a zlepšováním služeb pro studenty a klienty. Jednou z oblastí je digitalizace a rozvoj elektronických služeb. V důsledku toho byla na začátku letošního roku vytvořena nová sekce IT a digitalizace, kterou na základě výběrového řízení od února vede náměstek ředitelky Ing. Daniel Rovný. Abychom přiblížili náplň činnosti sekce IT a digitalizace, požádali jsme pana náměstka o její představení.

Dosud neexistovala v IPVZ samostatná sekce IT a tato oblast spadala do sekce ekonomické a provozní. Proč došlo ke změně?

S ohledem na rychlý vývoj digitálních technologií, jejich integraci a uplatnění průřezem všech možných odvětví je reorganizace a oddělení této oblasti jedním ze zásadních kroků na cestě k modernímu pojetí vzdělávání. IPVZ vyhodnotilo podstatný význam IT v dalším rozvoji svých činností a rozhodlo se vyhradit mu patřičný prostor k tomu, aby se IT služby a digitální systémy mohly plnohodnotně rozvíjet ve prospěch pracovníků této instituce i všech účastníků vzdělávacího procesu, jimž jsou naše služby určeny. Technologický vývoj se rychle mění a postupně se stává stále složitějším a náročnějším. Tento trend vyžaduje, aby vzdělávací instituce jako IPVZ měly specializované odborníky, kteří budou moci lépe porozumět a reagovat na nové technologické výzvy.

Co je náplní sekce IT a digitalizace?

V dnešní době je digitalizace stále více neodmyslitelnou součástí každodenního života a pracovního prostředí. Úsek IT a digitalizace se zabývá několika oblastmi – jedná se o zajištění bezproblémového a stabilního chodu IT technologií a systémů pro pracoviště IPVZ a dále o zpracování vizí, plánování a koncepce digitálního rozvoje nebo třeba spolupráce a řízení projektů. Jejich cílem je dosažení lepší přehlednosti, efektivity, rychlosti předávání dat a zajištění relevantního ověřování informací subjektů zapojených do postgraduálního vzdělávání pracovníků. Jde především o studenty lékařských i nelékařských oborů, obecně pracovníky ve zdravotnictví, vysoké školy, organizace poskytující informace o stavu vzdělávání uchazečů, případně nabízející jeho rozšíření. Zodpovědný a neohrožený přístup k digitalizaci, který jsme se rozhodli v IPVZ aplikovat, přinese nespočet výhod všem účastníkům vzdělávacího procesu v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Jako příklad mohu uvést připravovaný systém „Administrátor“, jehož cílem je propojení potřebných databází za účelem rychlejšího a efektivnějšího předávání a ověřování dat mezi zúčastněnými subjekty nebo snazší a přehlednější nabídka dostupného vzdělávání a jeho kapacity. Nedílnou součástí naší práce, které je věnována všeobecně vysoká pozornost, je také otázka kybernetické bezpečnosti.

Jaké jsou hlavní cíle a hlavní priority na nejbližší období a jaký je cílový stav, ke kterému chceme ve střednědobém a dlouhodobém horizontu dojít?

Naší hlavní prioritou pro nejbližší období je nastavení interních procesů pro zpracování požadavků v IT a revize aktuálně využívaných platforem pro zpracování nejrůznější agendy IPVZ. Díky tomu získáme přehled o četnosti a potřebě úprav jednotlivých systémů a procesů v návaznosti např. na požadavky Ministerstva zdravotnictví, což v důsledku povede k iniciaci projektů na optimalizaci a zefektivnění těchto procesů. Velkou výzvou na nejbližší dva roky je pak již zmiňovaný projekt „Administrátor“. Jedná se o velký projekt financovaný z evropských fondů Národního plánu obnovy, který si klade za cíl vytvoření zcela nového informačního systému, který umožní optimalizaci administrace specializačního a nástavbového specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků pro všechny subjekty vstupující do tohoto procesu, a to včetně samotných účastníků vzdělávání. V rámci projektu plánujeme také zdigitalizovat akreditační řízení.

Jak může prospět IT a digitalizace IPVZ studentům v rámci jejich postgraduálního studia? Co by se pro ně mělo změnit nebo zlepšit?

Právě chystaný projekt „Administrátor“ by měl studentům podstatně zjednodušit zařazení se do procesu postgraduálního vzdělávání. V rámci projektu plánujeme pro studenty vytvořit tzv. Modul účastníka, který provede zájemce o zařazení do oboru od podání žádosti až po závěrečnou zkoušku. Rádi bychom docílili toho, aby byly všechny informace pro úspěšné dokončení vzdělání dostupné na jednom místě. Studenti se tak například dozví, jaké doklady je potřeba doložit, jaké dokumenty vyplnit nebo si budou moci vybrat školitele dle kraje a dostupných kapacit. Chceme maximálně zjednodušit, zrychlit a zprůhlednit celý proces, a to pro obě strany – tedy jak pro studenty, tak i pro subjekty, které se do celého procesu zapojují.

Jan Brodský (rozhovor vznikl pro IPVZ v dubnu 2023)