Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny atestačních zkoušek

Termín Místo Poznámka
Alergologie a klinická imunologie
21.11.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Před přihlášením k atestační zkoušce je třeba zaslat písemnou práci dle pokynů Subkatedry AKI. Přílohou přihlášky k atestaci jsou sumarizační tabulky z logbooku potvrzené školitelem.
Dětská klinická psychologie
21.11.2022 8:00 Thomayerova nemocnice, Pracoviště klinické psychologie, Vídeňská 800, Praha 4
Klinická biochemie
13.12.2022 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat kopii celého logbooku.
Klinická embryologie
05.09.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, 1. patro, učebna č. 6, místnost č. 224 Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
03.10.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
31.10.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
12.12.2022 13:00 IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Přihláška k atestační zkoušce musí být na IPVZ doručena nejpozději 50 dnů před termínem, na přihlášku připište požadovaný termín zkoušky. Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba dodat atestační práci a kopie sumarizačních tabulek z logbooku.
Klinická genetika
28.11.2022 8:00 IPVZ,Ruská 85,Praha 10, učebna č. 134 a 135 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku a písemnou práci dle pokynů viz Katedra genetiky.
Klinická hematologie a transfuzní služba
21.11.2022 8:00 Subkatedra hematologie a transf. lékařství IPVZ, ÚHKT, Praha 2, U nemocnice 1 Společně s přihláškou k atestaci je třeba zaslat kopie sumarizačních tabulek z logbooku a doložit přednáškovou činnost. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinická logopedie
22.11.2022 8:00 Foniatrická klinika VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24 Společně s přihláškou k atestační zkoušce je třeba zaslat sumarizační tabulky z logbooku (str. 5-12 a 33-38). Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků. Termín předatestačního testu bude 25.10.2022.
Klinická psychologie
07.11.2022 8:00 Katedra klinické psychologie, Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 Dejvice, metro trasa A stanice Dejvická, výstup směr Prašný most, po pravém chodníku 2. ulice vpravo. V budově 2. patro, vlevo Velký přednáškový sál. Termíny atestačních zkoušek budou přidány dle aktuálního počtu přihlášených účastníků.
Klinické inženýrství
01.12.2022 8:00 Hotel ILF, Budějovická 15
Mikrobiologie
09.11.2022 8:00 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2
Perfuziologie
10.11.2022 8:00 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, 1.patro, blok F sekretariát KAR, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Příprava radiofarmak
30.11.2022 8:00 IPVZ - Ruská 85, Praha 10, katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, 2.patro, dv.č.307
Psychoterapie
05.12.2022 8:00 IPVZ, Ruská 85, Praha 10
Radiologická fyzika
09.11.2022 9:00 IPVZ, Praha 10, 100 05 Ruská 85 - učebna č. 8, č.m. 333, 2. patro Přihlášku je nutné podat nejpozději 50 dnů před zkouškou společně s písemnou prací a posudkem.
22.02.2023 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85, 2. patro, učebna č. 333
01.03.2023 9:00 IPVZ, Praha 10, Ruská 85
Soudní toxikologie
30.11.2022 8:00 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc, místnost 3.516 - Stážovna v budově nových teoretických ústavů LF UP Olomouc Nová, šedá, prosklená budova, která je napojena na staré teoretické ústavy LF UP.