Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Granty, projekty - v realizaci

VAX – ACTION

Číslo projektu: EH-2022-PJ-16, EU4H

Doba realizace: prosinec 2023 až květen 2026

Více informací o projektu


Kybernetická bezpečnost IPVZ

Číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_005/0002931

Doba realizace: 30. 4. 2023 – 1. 12. 2026.

Více informací o projektu


Vytvoření komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v ČR

Číslo projektu:CZ.03.02.02/00/22_045/0004003

Doba realizace: 1. 3. 2024 – 29. 2. 2028

Více informací o projektu


Administrativní systém pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků

Číslo projektu:CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_059/0007698

Více informací o projektu


Jazyková a odborná příprava zdravotnických pracovníků ze zahraničí 1

Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_045/0001375

Doba realizace: 1. 5. 2023 – 31. 10. 2025

Více informací o projektu


Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví

Číslo projektu: 
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_033/0007749
CZ.31.1.01/MV/23_45/0000045

Datum realizace: 1.6.2022 – 30.6.2025

Více informací o projektu


Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí

Číslo projektu: (IMPAKT1) číslo VJ01010116

Doba realizace: 2021 - 2025

Více informací o projektu


Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti dlouhodobé péče se zaměřením na problematiku poruch kognitivních funkcí a geriatrických pacientů na urgentních příjmech – TRIDEM

Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_045/0003808

Doba realizace: 1. 11. 2023 – 31. 10. 2026

Více informací o projektu