Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Granty, projekty - v realizaci

Jazyková a odborná příprava zdravotnických pracovníků ze zahraničí 1

číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_045/0001375

Více informací o projektu


Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví

Číslo projektu: 
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_033/0007749
CZ.31.1.01/MV/23_45/0000045

Datum realizace: 1.6.2022 – 30.6.2025

Více informací o projektu


Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí

Číslo projektu: (IMPAKT1) číslo VJ01010116

Doba realizace: 2021 - 2025

Více informací o projektu