Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kybernetická bezpečnost IPVZ

Kybernetická bezpečnost IPVZ

Projekt Kybernetická bezpečnost IPVZ, reg. číslo č. CZ.06.01.01/00/22_005/0002931.

Doba realizace projektu: 30.4.2023 – 1.12.2026.

Celkové náklady projektu: 39 868 511,-Kč bez DPH

Hlavním cílem projektu je posílení kybernetické bezpečnosti IPVZ a vytvoření jednotného celku zajišťujícího tuto funkci. Veškeré cíle jsou v souladu se zajištěním technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v oblasti (§5 odst. 3 písm. a až l zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a rozsahu určených v žádosti o podporu.

Projekt se orientuje na tyto hlavní cílové skupiny:

  • Odborná zdravotnická veřejnost
  • Zaměstnanci a spolupracující osoby IPVZ
  • Orgány veřejné správy

Dílčí cíle projektu:

  • Zvýšení fyzické bezpečnosti
  • Zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí
  • Zlepšení správy a ověřování identit
  • Zlepšení zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
  • Zajištění sběru a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
  • Zlepšení zajišťování úrovně dostupnosti informací

Hlavním výstupem projektu „Kybernetická bezpečnost IPVZ“ bude významné zvýšení kybernetické bezpečnosti integrovaného informačního systému pro podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků a související zavedení nových prvků fyzické bezpečnosti,  nástrojů pro ochranu integrity komunikačních sítí, nástrojů pro ověřování identity uživatelů, nástrojů pro řízení přístupových oprávnění, nástrojů pro ochranu před škodlivým kódem a nástrojů pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.

Výstup projektu tedy naplňuje specifický cíl IROP 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Projekt rovněž významně přispěje k elektronizaci podpůrných procesů zejména zavedením identity managementu pro potřeby integrovaného informačního systému pro podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků a související agendy.

Projekt si klade za cíl vyřešení problémů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, zejména posílení chybějících nebo nedostatečných součástí ochrany informačního systému IPVZ v oblasti fyzické, aplikační a systémové bezpečnosti.

Pokud máte dotaz či zájem o podrobnější informace o projektu, můžete se obrátit na manažera projektu Ing. Jaroslava Červeného, Ph.D. jaroslav.cerveny@ipvz.cz