Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nabídka trvale nepotřebného majetku

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IČ: 000 23 841, se sídlem Ruská 85, 100 05) ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí k odprodeji právnickým a fyzickým osobám následující majetek:

  1. židle čalouněná, rok pořízení 2007, 16 ks, cena za 1 ks 118,00 Kč včetně DPH, 

  2. regál kovový, rozměr 903 x 403 x 2000 mm, rok pořízení 1991, 113 ks, cena za 1 ks 194,00 Kč včetně DPH,

  3. regál kovový, poškozený, rozměr 903 x 403 x 2000 mm, rok pořízení 1991, 16 ks, cena za 1 ks 75,00 Kč včetně DPH.

Kupující si po uzavření kupní smlouvy musí zajistit odvoz ze sídla Institutu vlastními silami a za vlastní prostředky.

Nabídka platí od 22. 5. 2017 do 2. 6. 2017.

Návrhy na odkoupení podávejte písemně. Požadavky budou uspokojeny v pořadí podle data a času podání nabídek, vyhodnoceny budou hromadně v den skončení platnosti nabídky.

Kontaktní údaje pro zájemce o odkoupení nabídnutého majetku: e-mail: majetek@ipvz.cz.

V Praze 22. 5. 2017