Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušek

Aktuality

Od jara 2021 jsou nové otázky z konzervačního lékařství k ústní zkoušce zubních lékařů.

Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

 

Pro aprobační zkoušky jsou zavedena tato hygienická opatření proti šíření nemoci Covid-19.

Pro písemnou část jsou zavedena tato opatření:

  • Měření tělesné teploty
  • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
  • Povinnost použít jednorázové ochranné rukavice (zajistí IPVZ)
  • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas

Pro ústní část budou zavedena tato opatření:

  • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas (z důvodu minimalizování kumulace více osob najednou), popř. osoby vykonávající nad zkoušeným přímé odborné vedení (školitelé)
  • Měření tělesné teploty
  • Účastníci a členové zkušební komise během zkoušení odděleni ochrannými skly
  • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
  • K dispozici dezinfekce a ochranné rukavice

Všichni účastníci v den konání kterékoli části zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19.

Informace pro období rok 2021

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky.
Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit na Ministerstvo zdravotnictví!

Zkouškové období jaro 2021

3.5.2021 - 15.6.2021

Pro zkouškové období jaro 2021 končí přijímání žádostí  a přihlášek dnem 3. 2. 2021. K jarním termínům aprobační zkoušky 2021 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 3. února 2021, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zkouškové období podzim 2021

1.11.2021 - 15.12.2021

Pro zkouškové období podzim 2021 končí přijímání žádostí  a přihlášek dnem 1. 8. 2021. K podzimním termínům aprobační zkoušky 2021 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 1. srpna  2021, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Písemná část -  1. část zkoušky

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dnu. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %.
Poplatek:

1. pokus: 3 000,- Kč
2. pokus: 4 000,- Kč
3. a další pokus: 6 000,- Kč

Ústní zkouška – 3. část zkoušky

Poplatek:

1. pokus: 4 000,- Kč
2. pokus: 6 000,- Kč
3. a další pokus: 9 000,- Kč

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше