Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušek

Aktuality

Od zkouškového období podzim 2022 nově platí u ústní zkoušky odevzdání případových studií hned při registraci na zkoušku (u všeobecných lékařů u 1. termínu zkoušky). Komise si vybere, která případová studie a kdy bude obhajována.


Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

Informace pro období rok 2024

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky.
Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit na Ministerstvo zdravotnictví!

Zkouškové období jaro 2024

Řádné zkouškové období jaro 2024

2.5.2024 – 14.6.2024 Pro zkouškové období jaro 2024 končí přijímání žádostí  a přihlášek dnem 1. 2. 2024. K jarním termínům aprobační zkoušky 2024 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 1. února 2024, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zkouškové období podzim 2024

29.10.2024 - 13.12.2024

Pro zkouškové období podzim 2024 končí přijímání žádostí a přihlášek dnem 1. 8. 2024. K podzimním termínům aprobační zkoušky 2024 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 1. srpna  2024, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání a přihlášky se podávají v listinné podobě s vlastnoručním podpisem žadatele na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách MZČR (Aprobační zkoušky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz))

Písemná část -  1. část zkoušky

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dnu. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %.
Poplatek dle Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů:

1. pokus: 3 000,- Kč
2. pokus: 4 000,- Kč
3. a další pokus: 6 000,- Kč

Ústní zkouška – 3. část zkoušky

Poplatek:

1. pokus: 4 000,- Kč
2. pokus: 6 000,- Kč
3. a další pokus: 9 000,- Kč

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше