Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Žádosti a formuláře - farmaceuti

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášku lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

Vyplněný formulář vytiskněte, nechte potvrdit a zašlete příslušné organizaci.

4 - Žádost o zařazení do oboru/zrušení zařazení a změnu zařazení pro lékaře a farmaceuty

Zařadit do oboru se můžete pomocí vyplnění žádosti přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

U IPVZ se lze zařadit pouze do základního oboru Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost, farmaceutických oborů a do certifikovaných kurzů (nástavbových oborů).

7 - Žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdrav. povolání lékaře/zubního lékaře/farmaceuta v ČR

Žádost je určena pro státní příslušníky EU, příslušníky smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří získali vzdělání v jiném členském státě než v České republice a pro další osoby uvedené v § 24 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

8 – Žádost o vydání osvědčení k výkonu zdrav. povolání v zahraničí (§ 42 zákona č. 95/2004 Sb.)

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

9 – Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání spec. způsobilosti lékaře/zubního lékaře podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

11 - Žádost o zařazení do dopl. odborné praxe podle § 11, odst. (1), písm.b) zákona č. 95/2004 Sb.

13 - Doplňující odborná praxe - přihláška k závěrečnému pohovoru

14 - Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

15 - Žádost o uznání zahraniční odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v zahraničí

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

19 – Žádost o vydání osvědčení o získání způsobilosti k samostatnému výkonu povolání farmaceuta podle § 44 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

21 - Žádost o vydání osvědčení o získání specializované způsobilosti farmaceuta podle ustanovení § 11 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.