Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

16.10.2018

Dne 9.10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221 o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Zdravotnická zařízení žádající o  dotaci na RM 2018 ( školitelé)  jsou povinni podle bodu č. 5 Metodiky RM 2018   do 1 měsíce od nabytí účinnosti  vyhlášky – tedy do 9.11. 2018 – požádat o akreditaci  opravňující ke vzdělávání v základním kmeni  a kopii této žádosti předložit  IPVZ, oddělení rezidenčních míst. Do 6-ti měsíců  od podání žádosti o udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný základní kmen. Jakmile bude zveřejněna další část vzdělávacího programu ve vlastním specializovaném výcviku, bude nutné požádat znovu o další akreditaci.

10.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů. Lektorem kurzu je JUDr. Michal Krenk, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze a Ing. Michael Trezzi, CSc., soudní znalec v oborech elektronika, elektrotechnika, spoje a ekonomika. Kurz je určen pro právníky a pracovníky IT oddělení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a správních úřadů.

9.10.2018

Prohlédněte si naši nabídku vzdělávacích akcí na druhou polovinu měsíce října, na které je možné se ještě přihlásit. Nepropásněte termín a vyberte si vzdělávací akci přímo pro Vás.

Archiv Aktualit