Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

23.4.2018

Dne 21. 4. 2018 Česká televize v rámci projektu o významných českých osobnostech GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., vedoucím subkatedry kardiochirurgie IPVZ. Odkaz na pořad naleznete níže.

18.4.2018

Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byla od 1.5.2018 ministerstvem zdravotnictví udělena akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví - Hygiena a epidemiologie".

16.4.2018

Dne 15. 4. 2018 Česká televize v rámci projektu o významných českých osobnostech GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc., mezinárodně uznávaném dětském a všeobecném ortopedovi a traumatologovi. Odkaz na pořad naleznete níže.

3.4.2018

Dne 28.3.2018 byla ve Věstníku MZ ČR č. 3 zveřejněna část vzdělávacího programu specializačního oboru Všeobecné praktické lékařství – vlastní specializační výcvik.  Tento program je určen pro školence, kteří byli do oboru Všeobecné praktické lékařství zařazeni od 1.7.2017.

15.3.2018

Naším cílem je neustále zkvalitňovat naši výuku a proto IPVZ pořídil novou výukovou pomůcku. Tentokrát je pomůcka určena pro katedru gynekologie a porodnictví. Jedná se o simulátor pro výuku porodu kleštěmi a pomocí vakua a Zdokonalený porodní simulátor pro předvedení standardních porodních technik.

Archiv Aktualit