Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

22.1.2020

Chtěli bychom Vás informovat o změně v podmínkách projektu „Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů" (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213). V rámci projektu lze  podpořit  i farmaceuty zařazené do lékárenského základního kmene po 1. 7. 2017. Pravidla pro plnění podmínek projektu zůstávají stejná.

15.1.2020

IPVZ hledá pro projekty specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků kolegyni/kolegu na pozici ODBORNÝ ASISTENT/KA – KOORDINÁTOR/KA

14.1.2020

Dotační program MZČR Rezidenční místa pro lékařské obory  pro rok 2020
Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).

23.12.2019

Od 1.1. 2020 se z důvodu novely zákona 278/2019 Sb., o místních poplatcích zvyšuje cena pro účastníky vzdělávacích akcí IPVZ ubytovaných na Hotelu ILF za jednolůžkový pokoj z částky 920,- Kč na 940,- Kč (lůžko ve dvoulůžkovém pokoji z 620,- Kč na 640,- Kč). Dosud jsme za ubytované účastníky nemuseli odvádět rekreační poplatek 15,- Kč za osobu a noc ani poplatek z ubytovací kapacity 6,- Kč za osobu a noc, které jsou podle novely zákona sloučeny do jednoho poplatku za ubytování ve výši 21,- Kč za osobu a noc s povinností uhrazení poplatku za každého ubytovaného.

11.12.2019

Katedra Klinického inženýrství IPVZ otevírá kurzy TECHNICKÉ AUDIOLOGIE (kurz celoživotního vzdělávání a certifikovaný kurz), které nabízejí zdravotnickým pracovníkům (lékařům, nelékařům, biomedicínským technikům a inženýrům) možnost získat znalosti (70 hodin teorie) a praktické dovednosti (50 hodin praxe) k technickému zabezpečení provozu audiologických, foniatrických a ORL pracovišť.

Archiv Aktualit