Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

18.06.2024

Pracujte ve zdravotnictví i bez aprobační zkoušky

Víte, že ČR nabízí zahraničním zdravotníkům unikátní možnost vstupu do systému českého zdravotnictví dokonce bez aprobační zkoušky?

Jak na to? Pusťte si video!

Kariérové centrum IPVZ zveřejnilo nového video průvodce různými možnostmi práce v našem zdravotnictví bez dokončení aprobačního řízení. Jednoduchým a přehledným způsobem v něm popisujeme všechny možnosti, podmínky a konkrétní postupy.

https://www.youtube.com/watch?v=kGjE6TCFgxA

17.06.2024

Prezident ČR Petr Pavel jmenoval minulý týden 75 nových profesorek a profesorů

Prezident ČR Petr Pavel jmenoval minulý týden 75 nových profesorek a profesorů. Byli mezi nimi i dva noví profesoři medicíny, kteří dlouhodobě spolupracují s IPVZ. 

prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA - přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a vedoucí Katedry anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ.

prof. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D. LL.M MHA – přednosta I. chirurgické kliniky LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc a vedoucí Subkatedry onkochirurgie. 

Gratulujeme a děkujeme za spolupráci!

17.06.2024

Demence je velké téma

Demence je velké témaVýznamné demografické stárnutí populace a zvyšující se podíl seniorů v populaci, kteří pro zdravotní problémy vyžadují zdravotní péči, je známá skutečnost. Jedním z velkých témat současnosti i budoucnosti je demence. Jde nejen o závažné onemocnění, ale zároveň o složitou problematiku vyžadující specifický přístup, a to nejen v léčbě, ale i ve vzdělávání. Problematikou se celoživotně zabývá doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii, ředitelka Gerontologického centra a vedoucí Katedry medicíny dlouhodobé péče v IPVZ. Ta přiblížila i nový vzdělávací projekt IPVZ s názvem TRIDEM.

14.06.2024

Světový den dárců krve

Světový den dárců krveBýt dárcem krve není samozřejmost. Být pravidelným dárcem krve zaslouží skutečné uznání. V České republice každoročně daruje krev v nemocničních transfúzních zařízeních přibližně 220 tisíc dárců. Proto na 14. červen tradičně připadá Světový den dárců krve. Motto letošního Světového dne zní: Dárci krve, děkujeme!

Letošní ročník je navíc jubilejní, protože jde o 20. výročí. Světový den byl zaveden v roce 2005 z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. A proč právě 14. červen? Jde o datum narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera.

12.06.2024

ČLS JEP udělila cenu vedoucímu Katedry urologie IPVZ

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně tradičně jednou za rok udílí Cenu Jana Evangelisty Purkyně osobnosti, která významně přispěla k rozvoji medicíny. Letos byl z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP oceněn na návrh České urologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., vedoucí Katedry urologie v IPVZ. Slavnostní předání Ceny proběhlo dnes, 12. června 2024.

Panu profesorovi upřímně blahopřejeme!

Podrobnosti se dočtete na webu ČLS JEP.

Archiv Aktualit