Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

09.07.2021

Obor Klinická genetika OPLM bude mít od podzimu 2021 nové aktualizované otázky k atestační zkoušce. Platné znění naleznete zde.

01.07.2021

Na základě vyhlášky 186/2009 Sb.  vyhlašuje Masarykova nemocnice Rakovník  výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru specializačního vzdělávání: Vnitřní lékařství

23.06.2021

Na trhu vzdělávání má být maximálně pestrá nabídka.

Začátkem června nastoupil do funkce ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D..

Chce podpořit vědu, hýčkat praktické lékaře a využít nečekaně nabyté zkušenosti s online vzděláváním. Více se dozvíte v článku na webu tribune.cz

23.06.2021

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2 – celá doba specializačního vzdělávání v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

08.06.2021

S účinností od 8.6.2021 byl na základě výběrového řízení vyhlášeného MZ ČR jmenován do funkce ředitele IPVZ pan doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Archiv Aktualit