Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

27.7.2015

19.10.2015 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku zašlete do 14.10.2015  spolu s úředně ověřenou kopií diplomu  a úředně ověřenou kopií vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní oddělení, k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

26.6.2015

U všech stáží, které budou probíhat po 1.9.2015, se snižuje účastnický poplatek ze stávajících 1450 Kč za den (od 11. dne 600 Kč) na 980 Kč za den (od 11. dne 400 Kč).

Konečnou výši účastnického poplatku za vybranou stáž naleznete na webu IPVZ v detailu stáže.

10.6.2015

V červnu 2015 je možno přihlašovat se ke studiu červencových a srpnových běhů e-kurzů v projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. Pro lékaře jsou připraveny tyto e-kurzy: 

Pro nelékaře je připraven e-kurz:

  • Výživa v nefrologii – přihlášení na II. běh: 1. 7. – 31. 7. 2015; III. běh: 1. 8. – 31. 8. 2015; IV. běh: 1. 9. – 30. 9. 2015; V. běh: 1. 10. – 31. 10. 2015

Registrace do IS ZEUS je dostupná na adrese zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz

Archiv Aktualit