Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

25.5.2017

18.9.2017 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 15.8.2017. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

22.5.2017

Od 22.5.2017 jsou zveřejněny nové vzdělávací akce pro podzim 2017 a lze se na ně přihlašovat. 

10.5.2017

On-line katalog českých a anglických odborných publikací, které jsou k dispozici v Oddělení vědeckých informací (knihovně) IPVZ v hotelu ILF pro prezenční studium i distanční výpůjčku, je přístupný na adrese: bit.ly/ipvz-katalog-ovi

Archiv Aktualit