Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

6.8.2018

Od 6.8.2018 zahajuje IPVZ zařazování do Kvalifikačního kurzu pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, na základě jehož úspěšného dokončení se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru PLDD.

Postup pro zařazení včetně veškerých informací najdete pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/subkatedra-kvalifikacniho-kurzu-pro-obor-pldd/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost-v-oboru-pldd-absolvovanim-kvalifikacniho-kurzu

16.7.2018

Prázdninová provozní doba Podatelny/Výpravny: Po - Čt 7:30 – 15:00; Pátek 7:30 – 14:00.

16.7.2018

AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků
24.9.2018 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 30.8.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Archiv Aktualit