Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

1.12.2016

Dne 28.11.2016 proběhla v Hotelu ILF celodenní odborná konference na téma Vzdělávání ve zdravotnictví. Konferenci zahájil MUDr. Ivo Jokl, náměstek ředitele pro pedagogiku, který zmínil aktuální informace z IPVZ. 

28.11.2016

Ředitel  Institutu  postgraduálního  vzdělávání  ve zdravotnictví  Ruská 85, Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí(ho) pedagogického pracoviště (katedry) urgentní medicíny IPVZ.

3.11.2016

Dne 28.10.2016 udělil prezident republiky Medaili Za zásluhy našemu zaměstnanci doc. MUDr. Jaroslavu  Feyereislovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy. Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. vede gynekologicko-porodnické pracoviště a Perinatologické centrum v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí. Věnuje se také postgraduálnímu vzdělávání lékařů, řídí Katedru gynekologie a porodnictví IPVZ od 1. 10.1998. Je předsedou  České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS J.E. Purkyně, předsedou Akreditační komise pro gynekologii a porodnictví MZ ČR, členem redakčních rad, členem Vědeckých rad a členem, resp. odborným garantem dalších odborných společností a významných institucí na mezinárodní úrovni.

Panu docentovi k udělení vyznamenání blahopřejeme.

Archiv Aktualit