Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

23.4.2015

V dubnu 2015 je možno přihlašovat se ke studiu II. a III. běhů e-kurzů v projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I, které se uskuteční v květnu 2015. Pro lékaře jsou připraveny tyto e-kurzy: 

Registrace do IS ZEUS je dostupná na adrese zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz

20.4.2015

Ve dnech 9.  a 10. 4.2015 proběhl v prostorách pražského Hotelu ILF Workshop s mezinárodní účastí s názvem „Nové možnosti a pokroky laparoskopie při řešení malignit urotraktu – nástup 3D laparoskopie“. Záměrem akce bylo informovat účastníky o možnostech a novinkách laparoskopických operačních technik při řešení onemocnění močových cest, včetně nově dostupných možností 3D laparoskopií. 

1.4.2015

Zpráva o průběhu výzkumu Lékaři ČR 2014

Archiv Aktualit

Důležitá informace pro zájemce o nové obory

Od 2. 10. 2013 byly stanoveny nové certifikované kurzy (nástavbové obory): dětská endokrinologie a diabetologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie, vaskulární a intervenční radiologie, veřejné zdravotnictví.

Zatím nebyly akreditačními komisemi schválené vzdělávací programy k těmto oborům, proto se nelze do nich zařadit a nejsou ani známé požadavky specializační přípravy těchto oborů.

Dále dne 1.2.2014 vešla v platnost nová vyhláška, která stanovuje: dětskou neurologii a pracovní lékařství jako základní obory (do těchto oborů se již nelze zařadit u IPVZ, nyní zařazují lékařské fakulty) a dětskou gynekologii jako nástavbový obor (do oboru bude zařazovat IPVZ poté co budou známé požadavky kladené na specializační přípravu tohoto oboru).

Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se předpokládá, že vzdělávací programy vejdou v platnost v průběhu roku 2014. V případě dotazů, prosíme, kontaktujete referentky Odboru vzdělávání a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR:
Mgr. Radka Stříbná (e-mail: radka.stribna@mzcr.cz)
Bc. Zdeňka Borovcová (e-mail: zdenka.borovcova@mzcr.cz).