Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

12.9.2018

Důležitá informace pro účastníky ústních aprobačních zkoušek v oboru Všeobecné lékařství

  • Upozorňujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.9.2018 byla s okamžitou platností rozdělena ústní část aprobační zkoušky pro všeobecné lékaře na dvě části (jednu část tvoří obory dětské lékařství a vnitřní lékařství, druhou část tvoří gynekologie a porodnictví a chirurgie). Termíny jednotlivých částí bude mít každý uchazeč uvedené ve své pozvánce.
  • Obhajobu případových studií bude žadatel vykonávat u té části zkoušky, u které se obor s vypracovanými případovými studiemi zkouší.
  • Obě části zkoušky musí být vykonány ve stejném zkouškovém období (podzim nebo jaro).
  • Pokud uchazeč u některého oboru neuspěl, je výsledek ústní aprobační zkoušky neprospěl. Nadále však zůstávají započtené úspěšně absolvované obory. Délka započitatelnosti úspěšně absolvovaných oborů bude stanovena ministerstvem po novele zákona.

Ostatní podmínky výkonu aprobační zkoušky zůstávají beze změny.

12.9.2018

Výukové pracoviště elektronického zdravotnictví nově nabízí studium e-kurzu Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Obecné nařízení EU (GDPR) ukládá zaměstnavatelům povinnost proškolit v problematice všechny své zaměstnance.

10.9.2018

IPVZ pořádá kurz speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Základy hodnocení EKG křivek pro nelékaře, který bude probíhat v rámci 5 dnů během odpoledne. Konkrétně se jedná o termíny 11.10., 18.10., 1.11., 15.11. a 22.11. vždy od 14 do 18 hodin.

Archiv Aktualit