Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

09.12.2020

Akreditovaný kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti biomedicínský inženýr a biomedicínský technik
LEDEN - KVĚTEN 2021

02.12.2020

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2021.

03.11.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ačkoli je v současnosti opět vyhlášen nouzový stav, přes to bude IPVZ nadále organizovat zkoušky po základním kmeni lékařů a farmaceutů, atestační zkoušky v základních oborech (v gesci IPVZ – VPL, PLDD a farmaceutické obory), atestační zkoušky ve vybraných oborech nelékařských zdravotnických povolání, závěrečné zkoušky v nástavbových oborech a aprobační zkoušky. Absolvování atestační zkoušky je podmínkou pro výkon povolání, proto považujeme za vhodné, aby se zkoušky i za nouzového stavu konaly v souladu s usnesením vlády č. 1116.

Všechny výše uvedené zkoušky budou probíhat za zvýšených hygienických opatření. Těmi jsou mimo jiné dodržování bezpečné vzdálenosti, měření tělesné teploty, používání ochranných roušek, které si účastníci sami zajistí, případně jsou k dispozici ochranné jednorázové rukavice nebo dezinfekce. Všichni účastníci v den zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19 a není jim známo, že by u nich v posledních 14 dnech došlo k nechráněnému kontaktu s nemocným s Covid-19.

Ústní zkoušky realizované v budově ředitelství IPVZ v Ruské ulici, budou probíhat s použitím ochranných plexiskel a zkušební místnosti budou pravidelně dezinfikovány ozónovým generátorem.

V případě, že se termín zkoušky bude odkládat na pozdější termín budou o tom zájemci včas informováni.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
ředitel IPVZ

02.11.2020

Usnesením vlády ČR č. 1116, vyhlášené pod č. 447/2020 Sb., byla s účinností od 4. listopadu 2020 stanovena výjimka ze zákazu konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to pro praktickou výuku, praxe a zkoušky podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

26.10.2020

Vážení účastníci kurzů v IPVZ,

připravili jsme pro Vás monotématické číslo časopisu Farmakoterapeutická revue, které je věnováno novému koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19. Snažíme se tímto způsobem rozšířit mezi lékaře v klinické praxi aktuální odborné informace o této infekci, která významným způsobem ovlivňuje naše zdravotnictví. Díky vstřícnosti vydavatele a IPVZ je toto číslo pro Vás k dispozici zcela zdarma

Archiv Aktualit