Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

12.3.2019

Rádi bychom vás informovali, že pedagogické pracoviště Všeobecné praktické lékařství zveřejnilo inovované atestační otázky/okruhy 2019 v oboru VPL, platné již od jarního semestru tohoto roku.

4.3.2019

Dovolujeme si vás pozvat na kurz Školy veřejného zdravotnictví na téma Nájemní smlouvy ve zdravotnictví, který se koná 20. 3. 2019 v Praze. Cílem kurzu je seznámení účastníků přednášky s právní úpravou nájemních a pachtovních smluv platnou od 1.1.2014, upozornit na náležitosti platných smluv, možné pronajímatele a nájemce a řádné způsoby skončení nájemních vztahů.

28.2.2019

IPVZ nově nabízí e-kurz Praktické použití epidemiologických studií, na jehož běhy se můžete přihlásit.

9.2.2019

Od 1.1.2019 platí nová výše poplatků za logbook a průkaz odbornosti.

Nová cena za logbook je 220 Kč a za průkaz odbornosti 330 Kč. Na žádostech podávaných přes aplikaci EZP, jsou uvedené ještě ceny původní, avšak IPVZ bude již vyžadovat poplatky podle nového ceníku.

8.2.2019

IPVZ se stalo strategickým partnerem projektu SIDECAR v rámci programu Erasmus +. Cílem tohoto projektu je vytvořit “evidence-based” kurikulum, složené z modulů a materiálů, které poskytne prostředí pro získání dovedností a kompetencí pro péči o lidi žijící s demencí a tím nabídne nový model vzdělávání, který bude sloužit jako milník pro stanovení obsahu a formy vzdělávání ve spolupráci se skupinami akademických odborníků, jedinci i institucemi. 

Archiv Aktualit