Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

23.09.2021

Ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice náměstka pro vědu a výzkum IPVZ.

20.09.2021

IPVZ připravuje výstavbu unikátního vzdělávacího simulačního centra

V současné době finalizujeme jednání o zahájení výstavby simulačního centra zaměřeného na obory anesteziologie a intenzivní a urgentní medicíny. Jedná se o zcela nové a unikátní centrum pro praktické vzdělávání a nácvik reálných situací v oblasti akutní medicíny. V následujících čtyřech letech by tak mělo vzniknout jedno z nejmodernějších výukových pracovišť tohoto druhu v Evropě. Více se dočtete v tiskové zprávě.

08.09.2021

V pondělí 6. září proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář v podobě kulatého stolu na téma „Nedostatek praktických lékařů pro dospělé“. Na semináři vystoupil s odborným příspěvkem nazvaným „Stav a novinky v postgraduálním vzdělávání praktických lékařů“ i ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Nadějí do budoucna jsou absolventi lékařských fakult, pro které se změní nejen podmínky práce, ale zejména se zatraktivní systém vzdělávání a specializačního výcviku. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.  

06.09.2021

Zkouška po ukončení vzdělávání v interním kmeni pro všeobecné praktické lékaře
Vážení uchazeči o složení zkoušky po ukončení vzdělávání v interním kmeni pro všeobecné praktické lékaře, podle aktuálně platných norem není IPVZ oprávněn tuto zkoušku realizovat. Obraťte se proto prosím, na kteroukoliv lékařskou fakultu, která se podílí na specializačním vzdělávání lékařů.
Roman Škulec, ředitel IPVZ

01.09.2021

Od 20.8.2021 se můžete přihlásit ke studiu Specializačního e-kurzu– Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace v termínu 23.9. – 23.10.2021. Přihlášení je dostupné na adrese https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/56154-specializacni-e-kurz-zaklady-zdravotnicke-legislativy-etiky-a-komunikace.

Archiv Aktualit