Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

20.5.2015

Dne 20.5.2015 byly Věstníkem Ministerstva zdravotnictví částka 5–15 zveřejněny nové vzdělávací programy těchto oborů specializačního vzdělávání:

Angiologie 
Dětská a dorostová psychiatrie
Dětská neurologie
Neurochirurgie
Pracovní lékařství
Urgentní medicína

a těchto certifikovaných kurzů (nástavbových oborů):

Dětská endokrinologie a diabetologie 
Dětská gynekologie
Onkourologie
Ortopedická protetika
Psychosomatika
Spondylochirurgie
Vaskulární intervenční radiologie

Od této chvíle je možné se nechat zařadit do výše uvedených oborů (základní obory zařazují lékařské fakulty, nástavbové obory zařazuje IPVZ). 

Plné znění Věstníku naleznete na adrese: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2015_10261_11.html

19.5.2015

V květnu 2015 je možno přihlašovat se ke studiu prvního e-kurzu pro nelékaře, Výživa v nefrologii, v projektu „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře a farmaceutické asistenty. Termín zahájení prvního měsíčního běhu studia tohoto e-kurzu je 1. 6. - 30. 6. 2015. Další běhy tohoto e-kurzu se uskuteční v termínech: 1. 7. – 31. 7. 2015; 1. 8. – 31. 8. 2015; 1. 9. – 30. 9. 2015; 1. 10. – 31. 10. 2015; 1. 11. – 30. 11. 2015.

13.5.2015

V květnu 2015 je možno přihlašovat se ke studiu červnových a červencových běhů e-kurzů v projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. Pro lékaře jsou připraveny tyto e-kurzy: 

  • Odborné poradenství v oblasti plánovaného rodičovství – přihlášení na IV. běh: 1.6.-15.6.2015; V. běh: 16.6.-30.6.2015; VI. běh: 1.7.-15.7. 2015; VII. běh: 16.7.-31.7.2015;
  • Lícní nerv – přihlášení na IV. běh: 1.6.-15.6.2015; V. běh: 16.6.-30.6.2015; VI. běh: 1.7.-15.7. 2015; VII. běh: 16.7.-31.7.2015;
  • Invazivní postupy v léčbě chronické bolesti - přihlášení na IV. běh: 1.6.-15.6.2015; V. běh: 16.6.-30.6.2015; VI. běh: 1.7.-15.7. 2015; VII. běh: 16.7.-31.7.2015;
  • Náhlá nedoslýchavost- přihlášení na II. běh: 16.5.-31.5.2015; III. běh: 1.6.-15.6.2015; IV. běh: 16.6.-30.6.2015; V. běh: 1.7.-15.7. 2015; VI. běh: 16.7.-31.7.2015;
  • Výživa v nefrologii - přihlášení na II. běh: 16.5.-31.5.2015; III. běh: 1.6.-15.6.2015; IV. běh: 16.6.-30.6.2015; V. běh: 1.7.-15.7. 2015; VI. běh: 16.7.-31.7.2015;

Registrace do IS ZEUS je dostupná na adrese zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz

Archiv Aktualit