Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

16.11.2018

16. 11. 2018 je podatelna/výpravna na ředitelství IPVZ otevřena v době 8 – 13 hod.

31.10.2018

Důležité upozornění pro příjemce všech typů dotací na rezidenční místa roku 2018 – lékařské obory -  (základní kmen, celé specializační vzdělávání u vybraných oborů  zubního lékařství a celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů). Termín  předložení kopie žádosti o udělení akreditace původně stanovený na 9.11.2018 se posouvá o jeden měsíc, tedy do 9.12.2018.

5.11.2018 Zveřejněn dopis k objasnění informací uvedených v dopise k prodloužení termínu pro předložení kopie žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v základním kmeni.

19.10.2018

Obsahy jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 9.10.2018 ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete pod tímto odkazem https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2018 nebo pod jednotlivými pedagogickými pracovišti IPVZ.

Archiv Aktualit