Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

27.7.2015

19.10.2015 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku zašlete do 14.10.2015  spolu s úředně ověřenou kopií diplomu  a úředně ověřenou kopií vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní oddělení, k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

26.6.2015

U všech stáží, které budou probíhat po 1.9.2015, se snižuje účastnický poplatek ze stávajících 1450 Kč za den (od 11. dne 600 Kč) na 980 Kč za den (od 11. dne 400 Kč).

Konečnou výši účastnického poplatku za vybranou stáž naleznete na webu IPVZ v detailu stáže.

26.6.2015

21.9.2015 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku zašlete do 25.8.2015  spolu s úředně ověřeným diplomem a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní odd.  k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Archiv Aktualit