Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

26.2.2015

Informace pro zájemce o atestační zkoušku v nově stanovených základních oborech: angiologie, dětská neurologie, dětská a dorostová psychiatrie, pracovní lékařství a urgentní medicína.

Ti, kdo byli zařazeni do specializačního vzdělávání ve výše uvedených oborech do 1.7.2009, a nyní budou chtít složit atestační zkoušku, pošlou přihlášku k atestaci na jednu vybranou lékařskou fakultu nikoli na IPVZ. Pověření k provádění atestačních zkoušek v základních oborech mají, na základě výkladu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a českými univerzitami, lékařské fakulty českých univerzit. IPVZ je pověřeno prováděním atestačních zkoušek v certifikovaných kurzech (nástavbových oborech). Ti, kdo byli do těchto oborů zařazeni později, tzn. po 1.7.2009, jako do certifikovaného kurzu atestují u IPVZ. 

18.2.2015

V únoru 2015 je možno přihlašovat se přes koordinátorku Bc. Petru Trojanovou (trojanova@ipvz.cz) ke studiu I. běhu e-kurzu Náhlá nedoslýchavost v projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I., který se rovněž uskuteční v březnu 2015. 

3.2.2015

V únoru 2015 je možno přihlašovat se přes koordinátorku Bc. Petru Trojanovou (trojanova@ipvz.cz) ke studiu I. běhů e-kurzů v projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I, které se uskuteční v březnu 2015. Pro lékaře jsou připraveny tyto e-kurzy: 

Archiv Aktualit

Důležitá informace pro zájemce o nové obory

Od 2. 10. 2013 byly stanoveny nové certifikované kurzy (nástavbové obory): dětská endokrinologie a diabetologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie, vaskulární a intervenční radiologie, veřejné zdravotnictví.

Zatím nebyly akreditačními komisemi schválené vzdělávací programy k těmto oborům, proto se nelze do nich zařadit a nejsou ani známé požadavky specializační přípravy těchto oborů.

Dále dne 1.2.2014 vešla v platnost nová vyhláška, která stanovuje: dětskou neurologii a pracovní lékařství jako základní obory (do těchto oborů se již nelze zařadit u IPVZ, nyní zařazují lékařské fakulty) a dětskou gynekologii jako nástavbový obor (do oboru bude zařazovat IPVZ poté co budou známé požadavky kladené na specializační přípravu tohoto oboru).

Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se předpokládá, že vzdělávací programy vejdou v platnost v průběhu roku 2014. V případě dotazů, prosíme, kontaktujete referentky Odboru vzdělávání a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR:
Mgr. Radka Stříbná (e-mail: radka.stribna@mzcr.cz)
Bc. Zdeňka Borovcová (e-mail: zdenka.borovcova@mzcr.cz).