Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

9.8.2019

Z důvodu dovolené bude ve dnech 12. 8. – 23. 8. 2019 podatelna/výpravna v budově ředitelství IPVZ otevřena v době 8:00 – 12:30 hod.

5.8.2019

Od 1.8.2019 jsou vypsány nové termíny běhů e-learningových kurzů (září – prosinec 2019).

1.8.2019

Informace k závěrečné zkoušce po absolvování základního kmene pro farmaceuty (kmen lékárenský a technologicko-laboratorního) a lékaře (kmen Všeobecné praktické lékařství).

IPVZ sestavil a zaslal ke schválení návrhy otázek k závěrečné zkoušce po absolvováních základního kmene oborů, které jsou v gesci IPVZ, a to včetně návrhů termínů těchto zkoušek. V současné době probíhá schvalovací řízení otázek na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve chvíli, kdy budou ministerstvem otázky a termíny zkoušek schváleny, tak IPVZ zveřejní na svých webových stránkách veškeré potřebné informace vztahující se k této závěrečné zkoušce(termíny, otázky, přihlášku, doporučenou literaturu aj). Předpokládáme, že zkoušky po základním kmeni proběhnou během podzimu letošního roku.

31.7.2019

Informace o Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická fyzika a Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická technika.

19.7.2019

Informace ke specializační přípravě podle nových vzdělávacích programů/rezidenční místa

Lékaři, kteří se vzdělávali podle dřívějších vzdělávacích programů, ale nyní si chtějí plnit podmínky specializační přípravy v rámci stejného oboru podle nových vzdělávacích programů z roku 2018/2019, nemusí žádat o změnu zařazení do oboru, ale musí požádat o započtení části specializačního vzdělávání  prostřednictvím žádosti č. 16B viz https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-lekari-a-zubni-lekari ).

Lékaři v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL), kteří mají rezidenční místo, dokončí svou přípravu podle vzdělávacího programu, na který jim bylo rezidenční místo poskytnuto.

Lékaři v oboru VPL, kteří se teprve chystají požádat o rezidenční místo a jsou dříve zařazení do oboru, si musí nechat započíst již absolvované vzdělání prostřednictvím žádosti č. 16B (viz výše).

U lékařů v oboru VPL, kteří již mají rezidenční místo, ale chtěli by se nově vzdělávat podle nového vzdělávacího programu, není změna vzdělávacího programu možná, protože by je tak vyřadila ze systému rezidenčních míst z důvodu nesplnění podmínek rezidenčního místa.

Archiv Aktualit