Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

26.02.2024

Kurz Paliativní péče – volná místa

Nabízíme několik posledních volných míst na Certifikovaném kurzu Paliativní péče. Jde o komplexní vzdělávací akci zaměřenou na teoretický i praktický rozvoj aktuálních témat v oblasti paliativní péče. Je určena pro všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky. Kurz rozšiřuje teoretické znalosti účastníků v oblastech biologických potřeb, komunikace a psychologie, etiky a práva nebo sebepéče. Výsledkem bude získání komplexního a holistického pohledu k poskytování paliativní péče.

Certifikovaný kurz je rozdělen na 48 hodin teorie a 48 hodin stáží na akreditovaných pracovištích.

Kurz bude probíhat od 4. 3. do 8. 3. 2024 v Praze, v Hotelu ILF.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ.

22.02.2024

Vyjádření k článku na serveru Českého rozhlasu

Zpravodajský server Českého rozhlasu dnes zveřejnil článek o nedostatku psychologů v ČR (více v článku Proč je v Česku málo psychologů? Může za to netransparentní atestační zkouška, míní odbornice). IPVZ poskytl redakci po vydání článku obsáhlejší vyjádření reagující na některé zveřejněné informace. Vzhledem k tomu, že do článku byla použita pouze velmi malá část tohoto vyjádření, zveřejňujeme zde text v nezkrácené podobě.

20.02.2024

V minulých dnech proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví v pořadí druhé jednání pracovní skupiny koordinátorů a garantů specializačního vzdělávání. Na základě prvního jednání byl vytvořen souhrn stavu průběhu specializačního vzdělávání ve zdravotnických zařízeních včetně evidence školitelů a školenců. Potřebné podklady dodaly všechny přímo řízené organizace v požadovaném termínu.  

Důležitým tématem jednání byly kvalifikační dohody, kdy jde v obecné rovině o zákonný podklad, upravující investice ze strany zaměstnavatele do specializační přípravy zaměstnance. Stěžejní podmínkou pro takovou dohodu je, že závazky i práva by měly být explicitně vymezeny u obou stran. Kvalifikační dohody nejsou smluvním vztahem dle zákoníku práce, na druhou stranu jsou běžnou praxí i v jiných oborech mimo zdravotnictví a nijak mu neodporují. V případě zdravotnictví se však netýkají pouze lékařů, ale i nelékařských zdravotnických profesí.  

V rámci diskuse došlo i na téma zastropování poplatků za stáže dle metodického dopisu Ministerstva zdravotnictví z roku 2012. Tento dopis již není pro rok 2024 aktuální a případné finanční limity pro vzdělávání musí být nastaveny na základě seriózního vyjednávání.  

Setkání bylo všemi zúčastněnými stranami, a to včetně zástupců ČLK, vnímáno pozitivně a s příslibem další konstruktivní spolupráce.

16.02.2024

Syndrom vyhoření je stav emocionálního vyčerpání. Bývá spojený se ztrátou zájmu o profesní a pracovní povinnosti nebo dokonce o i o kvalitu osobního života. Často vede až k deprimujícím stavům. Jde o velmi diskutované téma dnešní doby a jeho příznaky se objevují u čím dál tím více mladých lidí. 

Naučte se, jak mu předejít na mimořádném kurzu s názvem Prevence syndromu vyhoření, který je zaměřen na práci se stresem, identifikování rizikových profesí, preventivní aktivity a možnosti rozvoje nebo specifické situace. Jednou z částí kurzu je i téma individuálního plánu, co se sebou. 

Kurz proběhne 27. 2. 2024  

Akce je určena primárně pro nelékařské zdravotnické profese! 

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ.

13.02.2024

Mobbing, bossing, staffing pro zdravotníky

Agrese a patologické vztahy na pracovišti jsou velmi častým jevem a zároveň se s nimi velmi těžko bojuje. Nadřízené a často ani podřízené si nevybíráte, přesto s nimi musíte pracovat. Ještě složitější je to v tak náročném oboru, kterým je zdravotnictví. Naučte se na mimořádném kurzu pracovat se situacemi, které s sebou přináší mobbing, bossing a staffing.

Naučte se zvládat těžké situace pro personál či nadřízené formou sdílení vlastních zkušeností a sdílením zkušeností jiných lidí a autentických situací. Naučte se budovat vlastní hranice, skutečně stabilizovat emoce a aktivně přistupovat k řešení situací.

Kurz proběhne 20. 3. 2024 v Praze, v Hotelu ILF.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ:

Archiv Aktualit