Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

19.8.2019

Naše katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv připravila i pro tento rok Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků, jehož první modul proběhne 18. 10. 2019 - 19. 10. 2019 v Praze.

Kurz je určen pro zájemce, kteří se připravují pro funkci kvalifikované osoby pro výrobu léčivých přípravků (QP Qualified Person) v České republice a je akceptován SÚKL v Praze a ÚSKVBL v Brně. Přednášky jsou zajištěny zkušenými lektory z  farmaceutických fakult, ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v Praze, ÚSKVBL v Brně a z řad odborníků z farmaceutické výroby. Kurz probíhá každoročně od října do června, celkem 24 výukových dní a je rozdělen do 2-3 denních bloků (čtvrtek, pátek, sobota). 

9.8.2019

Z důvodu dovolené bude ve dnech 12. 8. – 23. 8. 2019 podatelna/výpravna v budově ředitelství IPVZ otevřena v době 8:00 – 12:30 hod.

5.8.2019

Od 1.8.2019 jsou vypsány nové termíny běhů e-learningových kurzů (září – prosinec 2019).

1.8.2019

Informace k závěrečné zkoušce po absolvování základního kmene pro farmaceuty (kmen lékárenský a technologicko-laboratorního) a lékaře (kmen Všeobecné praktické lékařství).

IPVZ sestavil a zaslal ke schválení návrhy otázek k závěrečné zkoušce po absolvováních základního kmene oborů, které jsou v gesci IPVZ, a to včetně návrhů termínů těchto zkoušek. V současné době probíhá schvalovací řízení otázek na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve chvíli, kdy budou ministerstvem otázky a termíny zkoušek schváleny, tak IPVZ zveřejní na svých webových stránkách veškeré potřebné informace vztahující se k této závěrečné zkoušce(termíny, otázky, přihlášku, doporučenou literaturu aj). Předpokládáme, že zkoušky po základním kmeni proběhnou během podzimu letošního roku.

31.7.2019

Informace o Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická fyzika a Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická technika.

Archiv Aktualit