Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

29.5.2020

Nenechte si ujít Mimořádný kurz – Aktuálně o Covid-19. V kurzu budou podány aktualizované informace o dosud známých vlastnostech a charakteristikách SARS Cov-2, detailech patogenezy COVID-19, vnímavosti vůči nákaze. Budou probrány současné poznatky, klinické úspěchy, neúspěchy a perspektivy v terapii. Další přednášky budou zaměřeny na problematiku testování a interpretaci výsledků prevalenční studie. Budou komentována karanténní opatření, jejich efekt a problémy, uvedeny možnosti a limity perspektivní vakcinace. Diskuze za účasti hlavní hygieničky, představitelů SZÚ a zúčastněných lektorů se soustředí na dosud nezodpovězené otázky závažné problematiky COVID-19.

19.5.2020

Přehledový článek s názvem Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19 aktuálně publikoval vedoucí Katedry infekčního lékařství IPVZ, MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., spolu s ostatními autory (Grebenyuk V., Herrmannová K., Nečas T., Gregorová J., Kucbel M., Šín R., Roháčová H., Stejskal F.). Odborný článek přináší přehledové informace o novém β-koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolaném onemocnění COVID-19. Zaměřuje se na původce onemocnění, epidemiologii, diagnostiku a patogenezi onemocnění a stejně tak na klinický obraz, laboratorní a radiologické nálezy. Popisuje průběh onemocnění COVID-19 u specifických skupin jako jsou novorozenci, děti a těhotné ženy. Také se zabývá terapií a specifikou intenzivní péče u pacientů s COVID-19. V závěru článku je uvedena obsáhlá bibliografie na dané téma.

Článek byl publikován 18.5.2020 v Časopise lékařů českých v č.2/2020 a je zdarma on-line dostupný na této adrese: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-2-6/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19-122272 (k přečtení článku je nutná registrace, která je bezplatná)

17.5.2020

Lékařské informace o SARS-CoV-2 a COVID-19 najdete na adrese https://www.covidfakta.eu.

7.5.2020

IPVZ zajišťuje, aby se lektoři i účastníci vzdělávacích akcí cítili zcela bezpečně, a proto realizujeme maximálně možná opatření, která konzultujeme s našimi předními epidemiology a hygieniky. Tato opatření jsou v souladu s aktuálně platnými vládními opatřeními a v řadě detailů jdou i nad jejich rámec.

7.5.2020

Nemálo těch, kdo v době přijatých opatření sdílí domácnost s dítětem nebo osobou s neurovývojovou nebo behaviorální poruchou, zažívají nesmírně obtížné týdny. Proto bychom Vám rádi nabídli Mimořádný webinář – Poruchy autistického spektra u dětí v době koronaviru, který proběhne on-line 28. 5. 2020 od 16:00 do 17:30.

Archiv Aktualit