Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

21.04.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se praktická část atestační zkoušky v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL) uskuteční spolu s teoretickou částí v jednom termínu v Praze v IPVZ (Ruská 85, Praha 10).

19.04.2021

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

12.04.2021

Upozornění týkající se platnosti kurzů pro lékaře a farmaceuty

Podle nových vzdělávacích programů (vydaných po 1.7.2017) byla stanovená platnost povinných kurzů takto:

V rámci kmenů je platnost povinných odborných/oborových kurzů 5 let.

Povinné průřezové kurzy (základní i nástavbové obory):

  • kurz Radiační ochrana – platnost NOVĚ 5 let (dříve 10 let) – výjimku má obor Všeobecné praktické lékařství, kde zůstala platnost 10 let
  • kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legisltivy, etiky a komunikace – platnost zůstává 5 let
  • kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí – platnost zůstává 10 let
07.04.2021

Posun termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí o rezidenční místo
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, program č. 2, která se týká posunu termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí.

07.04.2021

Rezidenční místa - šablony vzdělacích plánů pro kmeny
Do části Formuláře byly přidány šablony vzdělávacích plánů pro kmeny dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Archiv Aktualit