Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

16.7.2018

Prázdninová provozní doba Podatelny/Výpravny: Po - Čt 7:30 – 15:00; Pátek 7:30 – 14:00.

16.7.2018

AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků
24.9.2018 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 30.8.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

29.6.2018

Upozorňujeme všechna zdravotnická zařízení, že MZ ČR dne 28.6.2018  zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o Rezidenční místa pro rok 2018 ošetřovatelství a nelékařských povolání na svých webových stránkách: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-misto-pro-rok-2018_15696_3792_3.html a informace týkající se výběrového řízení http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c186/2009-sbvyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-mi_15699_3.html

Archiv Aktualit