Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

14.6.2018

1.10.2018 bude zahájen AKK v asistované reprodukci. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 15.9.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

12.6.2018

Dne 12. 6. 2018 proběhlo v Hotelu ILF v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha slavnostní zahájení provozu digitálního anatomického stolu Anatomage. Jedná se o první reálný 3D anatomický systém svého druhu v České republice, který umožňuje manipulaci s digitálně zobrazenými reálnými těly a s klinickými snímky ve vysokém rozlišení. IPVZ se pořízením anatomického stolu připojil ke vzdělávacím institucím jako je například Stanford University.

8.6.2018

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nově nabízí vzdělávání prostřednictvím interaktivních e-learningových kurzů. V současné době jsou k dispozici tato témata:

  • Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře 
  • Kožní problematika pro všeobecné praktické lékaře 
  • Lícní nerv 
  • Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře) 
29.5.2018

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. jsou atestační komise jmenovány vždy k 1.12. pro následující kalendářní rok. Aktuální jsou tedy seznamy zveřejněné na webu Ministerstva zdravotnictví ČR pod tímto odkazem: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html, a to včetně seznamů členů atestačních komisí již  pro rok 2018.

28.5.2018

Dne 1. 4. 2018 došlo ze strany IPVZ k zahájení realizace projektu s názvem „Specializační vzdělávání klinických farmaceutů." (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879). Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie se zaměřením na zajištění většího počtu klinických farmaceutů v České republice a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti.

Archiv Aktualit