Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

24.02.2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 126 o přijetí krizového opatření, Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. je s účinností ode dne 15. února 2021 povolena pouze realizace praktické výuky, praxe a zkoušek, kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob. Teoretická výuka může být realizována pouze distanční formou, prezenční výuka je zakázána.

18.02.2021

Dne 15.2.2021 byl vydán Věstník MZ ČR č. 2/2021, kde byly zveřejněné nové vzdělávací programy níže uvedených nástavbových oborů, které jsou určené pro lékaře zařazené do oboru po 1.7.2017.

Plné znění vzdělávacích programů najdete pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/specializace-pro-lekare-nastavbove-obory-z-roku-2020-2021

O schválení dalších programů Vás budeme informovat. 

Dětská dermatovenerologie
Dětská endokrinologie a diabetologie
Dětská gastroenterologie a hepatologie
Dětská nefrologie
Dětská otorinolaryngologie
Dětská pneumologie
Gynekologie dětí a dospívajících
Koloproktologie
Návykové nemoci
Neonatologie
Onkogynekologie
Perinatologie a fetomaternální medicína
Pracovní lékařství
Reprodukční medicína
Urogynekologie

21.01.2021

Aktuálně po dobu trvání nouzového stavu je možný bezplatný přístup k digitálním titulům v rámci Národní digitální knihovny. Odborná literatura v elektronické podobě je určena pro vědecké pracovníky a pedagogy akademických institucí. Přístup k online verzím publikací je na https://www.ndk.cz/.

20.01.2021

Katedra nelékařských povolání pořádá AKK Zraková terapie. Kurz bude probíhat od dubna letošního roku a je určen absolventům akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie, kteří chtějí vykonávat povolání zrakového terapeuta.

09.12.2020

Akreditovaný kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti biomedicínský inženýr a biomedicínský technik
LEDEN - KVĚTEN 2021

Archiv Aktualit