Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

13.1.2017

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody pro jarní běh 2017 je k 13.1.2017 plně obsazen. Další běh bude zahájen na podzim 2017. Děkujeme za pochopení.

13.1.2017

Upozornění pro příjemce dotace v rámci rezidenčních míst – nelékařské obory

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali dotaci v rámci Dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské obory na změnu ohledně zasílání  písemných rozhodnutí a  stanovisek.

Od 1. 1. 2017 budou uvedené dokumenty  Ministerstva zdravotnictví na základě  zákona č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zasílány datovou schránkou.

5.12.2016

Od 05.12.2016 jsou zveřejněny nové vzdělávací akce pro jaro 2017 a lze se na ně přihlašovat. 

Archiv Aktualit