Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

15.2.2017

Oddělení vědeckých informací zpřístupnilo jednotný odkaz na všechny elektronické verze odborných výukových textů, které byly vydány v IPVZ v rámci projektů financovaných z Evropské unie. Publikace slouží pro prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, např. ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další. Tištěné publikace jsou zdarma k dispozici v Oddělení vědeckých informací v hotelu ILF.  Elektronické verze těchto textů jsou k dispozici na adrese https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/ostatni-pracoviste/oddeleni-vedeckych-informaci/odborne-vyukove-texty. Věříme, že odborné výukové texty přispějí ke zvyšování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v České republice. 

3.2.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví  dne 1.2.2017 slavnostně obnovil činnost Oddělení vědeckých informací IPVZ (dřívější Knihovny) v 1. patře hotelu ILF.  

V zahajovací řeči ředitel IPVZ  MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, uvítal hosty a uvedl, že kvalitní zdroje odborných informací v podání knihovny a fungujícího informačního systému by neměly chybět v žádné vzdělávací instituci. Proto je velmi rád, že se tradice někdejší  knihovny vrací a IPVZ může tyto služby a zázemí  poskytovat. 

13.1.2017

Upozornění pro příjemce dotace v rámci rezidenčních míst – nelékařské obory

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali dotaci v rámci Dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské obory na změnu ohledně zasílání  písemných rozhodnutí a  stanovisek.

Od 1. 1. 2017 budou uvedené dokumenty  Ministerstva zdravotnictví na základě  zákona č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zasílány datovou schránkou.

Archiv Aktualit