Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

20.05.2024

Dnes se v IPVZ konalo další setkání koordinátorů specializačního vzdělávání.

Dnes se v IPVZ konalo další setkání koordinátorů specializačního vzděláváníJde se o pracovní jednání koordinátorů vzdělávání v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví (PŘO). Po zahájení proběhlo nejdříve informování ze strany jednotlivých koordinátorů o stavu naplňování specializačního vzdělávání v PŘO a účinnosti stanovení kontaktního místa pro podněty lékařů.

Následujícím bodem bylo sdělení stanoviska Ministerstva zdravotnictví k problematickým otázkám projednávaným na předchozím jednání, které představil Ing. Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací MZ. Třetím bodem bylo vypořádání připomínek od koordinátorů vztahujících se k projektu Administrátor a seznámení s aktuálním stavem k těmto připomínkám, což zajistil náměstek ředitelky IPVZ pro IT a digitální transformaci Ing. Zdeněk Blažek, MBA.

16.05.2024

Dny zdraví na Desítce

Dny zdraví na DesítceMěstská část Praha 10 pořádá dnes a zítra osvětovou akci zaměřenou na zdraví lidí - Dny zdraví na Desítce. Jde o akci s několika desítkami přednášek zajištěných odborníky z mnoha organizací. IPVZ je partnerem této akce a zajistil přednášku pro seniory z oblasti geriatrie, kterou vedla doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., vedoucí Katedry medicíny dlouhodobé péče

Přednášky se účastnil i MgA. David Kašpar, místostarosta MČ Praha 10 pro oblast sociální a zdravotní.

16.05.2024

Mimořádný kurz Komunikace ode zdi ke zdi a selhání rozumného řešení

Je dobré být milý ke spolupracovníkům? Jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou? Jak vyjít z nefér bitvy se zdviženou hlavou a jaké nástroje používá Mentalista?

Odpovědi na tyto otázky vám pomůže získat mimořádný kurz Komunikace ode zdi ke zdi a selhání rozumného řešení zaměřený na obtížnou komunikaci a problém pasivní agrese. Nahlédnete do studií, faktů, komunikačních experimentů a východisek z nich. Kurzem vás provede osvědčená lektorka Simona Barbry.

Kurz proběhne 27. 5. 2024 v Praze, v Hotelu ILF.

Akce je určena pro lékaře i nelékařské zdravotnické profese.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ.

15.05.2024

Dnes je Světový den proti mozkové mrtvici

Spadlý koutek úst na jedné straně, potíže s mluvením, omezená hybnost nohou a rukou. To jsou jen některé příznaky mozkové mrtvice. Cévní mozková příhoda je celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí a v současné době se zdaleka netýká jen seniorů, ale postihuje i mladé lidi. Každoročně si její nebezpečí připomínáme právě 15. 5. Dnešek je totiž Světovým dnem proti mozkové mrtvici. V případě řešení mozkové mrtvice je klíčovým faktorem čas. Zajímejte se o možnosti prevence!

13.05.2024

V Senátu Parlamentu ČR dnes byly již po třetí předány ceny Alice Garrigue Masarykové za mimořádně významné zásluhy a celoživotní přínos českému ošetřovatelství a péči o pacienty. Akci pořádalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se senátním Výborem pro zdravotnictví. Předávání cen se kromě ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, dalších představitelů ministerstva v čele s Hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou a předsedy výboru Romana Krause účastnila i náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory Libuše Martináková. Děkujeme všem oceněným za jejich práci!

Archiv Aktualit