Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

29.4.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: „Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů“. Lektoři: JUDr. Michal Krenk, Ph.D. (předseda senátu Vrchního soudu v Praze) a Ing. Michael Trezzi, CSc. (soudní znalec v oborech elektronika, elektrotechnika, spoje a ekonomika). 

Kurz je určen pro právníky a pracovníky IT oddělení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a správních úřadů. Dopolední seminář je zaměřen na přiblížení značně složité a zároveň aktuální problematiky zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů. Výklad bude zaměřen nejen na jednotlivé specifické instituty zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, typické pro IT systémy, ale také na technická úskalí a limity existující v uvedené oblasti. Lektorská prezentace bude demonstrována na typických příkladech z praxe IT oddělení, se zřetelem na aktuální právní úpravu a rozhodovací činnost orgánu dohledu a soudů.

24.4.2019

Rádi bychom Vás informovali, že pedagogické pracoviště všeobecného praktického lékařství pro velký zájem zařadila mimořádně další termín kurzu „Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství“. Tento kurz je určen pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství. Jedná se o povinný kurz dle vzdělávacího programu.

26.3.2019

IPVZ nově nabízí e-kurz Základy obecné epidemiologie, na jehož běhy se můžete přihlásit.

12.3.2019

Rádi bychom vás informovali, že pedagogické pracoviště Všeobecné praktické lékařství zveřejnilo inovované atestační otázky/okruhy 2019 v oboru VPL, platné již od jarního semestru tohoto roku.

4.3.2019

Dovolujeme si vás pozvat na kurz Školy veřejného zdravotnictví na téma Nájemní smlouvy ve zdravotnictví, který se koná 20. 3. 2019 v Praze. Cílem kurzu je seznámení účastníků přednášky s právní úpravou nájemních a pachtovních smluv platnou od 1.1.2014, upozornit na náležitosti platných smluv, možné pronajímatele a nájemce a řádné způsoby skončení nájemních vztahů.

Archiv Aktualit