Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

24.11.2022

Včera v podvečerních hodinách pořádala Česká lékařská společnost J.E.P. již 25. SETKÁNÍ CLUBU JEP na téma Zahraniční zdravotníci v ČR se zaměřením na ukrajinské kolegy. Tohoto setkání se účastnila i ředitelka IPVZ Irena Maříková, která v rámci odborné diskuse hovořila o aprobačních zkouškách a projektu odborné přípravy na aprobační zkoušky, jazykových kurzech češtiny pro ukrajinské zdravotníky, které jsou financované mezinárodní organizací UNICEF a připravovaném cross-culture trainingu.

22.11.2022

Ředitelka IPVZ Irena Maříková se dnes v Poslanecké sněmovně PČR podrobně hovořila o budoucnosti postgraduálního vzdělávání v oblasti specializačního vzdělávání lékařů. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR pod záštitou předsedy výboru doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR MUDr. Romana Krause, MBA a ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR uspořádal odborný kulatý stůl na téma "Role lékařských fakult ve specializačním vzdělávání", ve kterém má IPVZ nezastupitelnou roli.

22.11.2022

IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v pondělí 21. listopadu opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo více než 70 kolegů včetně zástupce Ministerstva zdravotnictví.

21.11.2022

IPVZ byl partnerem konference pro lékaře se zahraničním vzděláním
V sobotu 19. 11. proběhla v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF II. Konference lékařů se zahraničním vzděláním, kterou pořádal Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov. Hlavním tématem konference byla informační podpora zahraničních zdravotníků v České republice. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) byl významným partnerem celé konference, která přilákala více než sto posluchačů. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

21.11.2022

Víte, že IPVZ nabízí jak specializační, tak celoživotní vzdělávání?

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je odborné vědecké a vzdělávací pracoviště, které nabízí tzv. pod jednou střechou jak specializační, tak celoživotní vzdělávání pro oblast zdravotnictví.

Archiv Aktualit