Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

01.10.2023

Domácí násilí je neakceptovatelné

Domácí násilí je neakceptovatelné a nepřípustné. K domácímu násilí nesmí docházet. Přesto jsou jedinci, kteří si to neuvědomují. Společnost má povinnost obětem pomáhat všemi prostředky.  

Proto jsme připravili 3 mimořádné online přednášky odborníků s bohatou reálnou praxí. Webcast s názvem Domácí násilí je určen nejen pro praktické lékaře, všeobecné sestry, psychiatrické sestry, zdravotnické pracovníky ale i pro ostatní zájemce o danou problematiku.

26.09.2023

V pondělí 25. září proběhlo druhé jednání Vědecké rady IPVZ. Tentokrát šlo o výjezdní zasedání do Velkých Bílovic, po kterém následoval sjezd Asociace děkanů lékařských fakult. Vědecká rada tentokrát řešila tři hlavní témata: 

  • Nový administrativní systém pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků – „Administrátor“ 
  • Přípravu legislativních změn ve specializačním vzdělávání 
  • Restrukturalizaci kateder IPVZ 
26.09.2023

„Kvalita mužských spermií neklesá“ říká v rozhovoru měsíce celoživotní vědecký pracovník a vedoucí subkatedry Klinické embryologie v IPVZ prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Dozvíte se například, jaké existují formy asistované reprodukce, kdy je nejvhodnější věk pro její podstoupení, jaká jsou rizika i možnosti nebo co si myslí o klonování. Přečtěte si nový rozhovor měsíce ještě dnes. 

25.09.2023

Pozvánka na kurz Základy antibiotické terapie

Připravili jsme pro vás zajímavý webcast – on line kurz Základy antibiotické terapie, který má 3 části a proběhne v termínu od 2. 10. do 31. 10. 2023.  Webcast je určen pro infektology, mikrobiology, praktické lékaře, interní obory nebo chirurgické obory. 

V kurzu se dozvíte nejen to, jaká antibiotika se používají v ČR v ambulancích a v nemocnicích, ale i to, jak přistupovat k výběru antibiotik u jednotlivých infekcí, jak dlouho jimi léčit nebo co dělat při nedostupnosti antibiotik první volby.

19.09.2023

Právě jsme vydali nové číslo našeho zpravodaje iPVZ PLUS. V zářijovém čísle informujeme o uzavření memoranda mezi IPVZ a Univerzitou Karlovou o vzájemné spolupráci, která propojí a zkvalitní pregraduální a postgraduální vzdělávání. Dále na vás čekají dva zajímavé rozhovory, první s manažerkou Hotelu ILF o jeho provozu a zvyšování kvality poskytovaných služeb a druhý o urologii a onkourologii s děkanem 2. LF UK a FN v Motole. Přečtete si také informace o mediálních výstupech zástupců IPVZ a nakonec tradičně informace z Hotelu ILF a výběr aktuálně dostupných kurzů.

Archiv Aktualit