Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

11.12.2019

Katedra Klinického inženýrství IPVZ otevírá kurzy TECHNICKÉ AUDIOLOGIE (kurz celoživotního vzdělávání a certifikovaný kurz), které nabízejí zdravotnickým pracovníkům (lékařům, nelékařům, biomedicínským technikům a inženýrům) možnost získat znalosti (70 hodin teorie) a praktické dovednosti (50 hodin praxe) k technickému zabezpečení provozu audiologických, foniatrických a ORL pracovišť.

9.12.2019

Od 2.12.2019 je možné se přihlásit na běhy e-kurzů, které jsou vypsány od ledna do června 2020.

1.12.2019

IPVZ tímto prohlašuje, že všechny vzdělávací akce specializační přípravy jsou realizovány v IPVZ v rámci platných akreditací vydaných Ministerstvem zdravotnictví v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 95/2004 Sb. V této souvislosti musí být tyto vzdělávací akce plně akceptovány při kontrole plnění podmínek vzdělávacího programu, a to i v rámci lékařských fakult. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či odmítnutí zápočtu doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví, neboť podle § 21 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. má pouze Ministerstvo zdravotnictví právo rozhodnout o nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky.

27.11.2019

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2020.

26.11.2019

3.2.2020 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 13.1.2020. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Archiv Aktualit