Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

30.11.2015

Od 30.11.2015 jsou zveřejněny nové vzdělávací akce pro jaro 2016 a lze se na ně přihlašovat. 

27.11.2015

1.2.2016 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 18.1.2016. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

27.7.2015

19.10.2015 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku zašlete do 14.10.2015  spolu s úředně ověřenou kopií diplomu  a úředně ověřenou kopií vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní oddělení, k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Archiv Aktualit