Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

04.12.2023
IPVZ hostil v sobotu 2.12. v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela Hotelu ILF 28. vzdělávací sympozium estetické a plastické chirurgie. Pro letošní rok byly hlavními tématy právní otázky, použití implantátů v estetické chirurgii a miniinvazivní techniky.
Tato každoroční akce, která je jedním z prvních pravidelných setkání organizovaných plastickými chirurgy na našem území, byla uspořádána pod odborným vedením předsedy sympozia doc. MUDr. Martina Molitora, Ph.D., MBA, přednosty Kliniky plastické chirurgie FN Bulovka a zároveň vedoucího Subkatedry plastické chirurgie IPVZ.
04.12.2023
Ve dnech 30. 11. – 1. 12. proběhlo 44. Sympozium Ortopedické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Bulovka v Praze, na které byli pozváni i zástupci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Jedná se o významnou akci, které je IPVZ tradičním partnerem.
Letošní sympozium s mezinárodní účastí bylo pořádáno ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii. Sympozium zahajovala společně s prof. MUDr. Jiřím Chomiakem, CSc., přednostou Ortopedické kliniky FN Bulovka a děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc. i náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání Mgr. Soňa Hrdličková, která následně ve svém úvodním slově hovořila nejen o dlouholeté tradici oboru ortopedie na IPVZ, ale i novějších oborech spondylochirurgie a ortopedická protetika.
Zároveň představila připravovaný projekt úrazové chirurgie. Součástí celé akce byla i výstava zdravotnické techniky a farmacie.
30.11.2023

Dnes probíhá v Akademii věd ČR pracovní konference s názvem Digitální medicína (nejen) pro pacienty. Akce je pořádána v rámci projektu NPO „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI a řeší hlavně legislativu a ICT, digitální komunikaci a její standardy, vzdělávání zdravotníků a edukaci pacientů a digitální technologie v praxi. Za IPVZ se konference účastní náměstek ředitelky pro IT a digitální transformaci Ing. Daniel Rovný.

29.11.2023

„Sociální síť je dobrý sluha, ale špatný pán“ říká v rozhovoru měsíce celoživotní knihovník, informační specialista, vysokoškolský pedagog a zástupce vedoucí Oddělení vědeckých informací v IPVZ doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Dozvíte se například, jestli lze za vědeckou informaci považovat i tu získanou na sociálních sítích nebo na jaké typy a zdroje informací je dobré si dávat pozor. Přečtěte si nový rozhovor měsíce ještě dnes. 

28.11.2023

„Popáleniny jsou úplně jiná zranění než všechna ostatní. Nejde jen o poranění kůže.“ I tato slova zazněla na mezinárodním školení intenzivní péče o dětské i dospělé pacienty, které organizoval a vedl doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a vedoucí Subkatedry popáleninové medicíny v IPVZ. Akce proběhla ve spolupráci s MEDEVACem a Evropskou popáleninovou asociací.  

Více se dozvíte v reportáži pořadu České televize Zóna ČT 24, týdeníku o výzvách dnešního světa a jejich dopadech na životy všech mapujícím domácí i světové hrozby.  

Rozhovor s docentem Zajíčkem o tématu popálenin si můžete přečíst na webu IPVZ: 
https://www.ipvz.cz/rozhovory/rozhovor-doc-mudr-robert-zajicek-ph-d

Archiv Aktualit