Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

18.12.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví hostí mezinárodní kurz HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Crew Training Course. Čínské město Šanghaj se chystá založit leteckou výjezdovou skupinu. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy má v této oblasti třicetiletou praxi, proto nabídla své zkušenosti a připravila pro kolegy nejen teoretický, ale i praktický výcvik, aby předala své zkušenosti budoucím leteckým posádkám. 

6.12.2017

Vážené kolegyně a kolegové, s velkou lítostí vám oznamuji, že 4.12.2017 ve věku 89 let zemřel prof. MUDr. Ivo Hána, CSc., významný český klinický imunolog a alergolog, spoluzakladatel vědního oboru imunologie v Československu a v letech 1990–1994 ředitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

1.12.2017

Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

5.2.2018 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 15.1.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

27.11.2017

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2018.

24.11.2017

Snížení cen stáží
S účinností od 1.1.2018 snižuje IPVZ ceny specializačních i odborných stáží. Dosavadní úhrady ve výši 980 Kč/den za prvních deset kalendářních dnů stáží a 400 Kč/den od jedenáctého dne stáže se mění jednotně na 500 Kč/den bez ohledu na délku trvání stáže.

Archiv Aktualit