Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

19.10.2018

Obsahy jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 9.10.2018 ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete pod tímto odkazem https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2018 nebo pod jednotlivými pedagogickými pracovišti IPVZ.

16.10.2018

Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221 o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Zdravotnická zařízení žádající o dotaci na RM 2018 (školitelé) jsou povinni podle bodu č. 5 Metodiky RM 2018 do 1 měsíce od nabytí účinnosti vyhlášky – tedy do 9. 11. 2018 – požádat o akreditaci opravňující ke vzdělávání v základním kmeni a kopii této žádosti předložit IPVZ, oddělení rezidenčních míst. Do 6 měsíců od podání žádosti o udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný základní kmen. Jakmile bude zveřejněna další část vzdělávacího programu ve vlastním specializovaném výcviku, bude nutné požádat znovu o další akreditaci.

10.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů. Lektorem kurzu je JUDr. Michal Krenk, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze a Ing. Michael Trezzi, CSc., soudní znalec v oborech elektronika, elektrotechnika, spoje a ekonomika. Kurz je určen pro právníky a pracovníky IT oddělení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a správních úřadů.

Archiv Aktualit