Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

08.06.2021

S účinností od 8.6.2021 byl na základě výběrového řízení vyhlášeného MZ ČR jmenován do funkce ředitele IPVZ pan doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

26.05.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021 s účinností 24. května 2021 je možné realizovat vzdělávání v prezenční formě tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob.

20.05.2021

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro druhé pololetí roku 2021.

21.04.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se praktická část atestační zkoušky v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL) uskuteční spolu s teoretickou částí v jednom termínu v Praze v IPVZ (Ruská 85, Praha 10).

19.04.2021

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

Archiv Aktualit