Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

23.4.2018

Dne 21. 4. 2018 Česká televize v rámci projektu o významných českých osobnostech GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., vedoucím subkatedry kardiochirurgie IPVZ. Odkaz na pořad naleznete níže.

18.4.2018

Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byla od 1.5.2018 ministerstvem zdravotnictví udělena akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví - Hygiena a epidemiologie".

16.4.2018

Dne 15. 4. 2018 Česká televize v rámci projektu o významných českých osobnostech GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc., mezinárodně uznávaném dětském a všeobecném ortopedovi a traumatologovi. Odkaz na pořad naleznete níže.

3.4.2018

Dne 28.3.2018 byla ve Věstníku MZ ČR č. 3 zveřejněna část vzdělávacího programu specializačního oboru Všeobecné praktické lékařství – vlastní specializační výcvik.  Tento program je určen pro školence, kteří byli do oboru Všeobecné praktické lékařství zařazeni od 1.7.2017.

15.3.2018

Naším cílem je neustále zkvalitňovat naši výuku a proto IPVZ pořídil novou výukovou pomůcku. Tentokrát je pomůcka určena pro katedru gynekologie a porodnictví. Jedná se o simulátor pro výuku porodu kleštěmi a pomocí vakua a Zdokonalený porodní simulátor pro předvedení standardních porodních technik.

20.2.2018

V sobotu 17. 2. 2018 se v našich prostorách Hotelu ILF konala mezinárodní konference V4 PharmFORUM v Praze. Jednalo se již o 2. ročník akce se zástupci Polské, Maďarské a Slovenské lékárnické komory pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který představil své priority v oblasti lékárenství: „Mezi mé priority patří revize odměňování lékáren a řešení otázky dostupnosti lékáren v řídce osídlených místech, nebo zavedení lékárenské pohotovosti.“

13.2.2018

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v lednu 2018 pořídil unikátní interaktivní výukové zařízení - anatomický stůl (Anatomage Table). Jedná se o jediný reálný 3D anatomický systém v České republice, zobrazující ve vysokém rozlišení čtyři reálná lidská těla, dále přes 20 jednotlivých částí těla a přes 1000 patologických příkladů.

18.12.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví hostí mezinárodní kurz HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Crew Training Course. Čínské město Šanghaj se chystá založit leteckou výjezdovou skupinu. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy má v této oblasti třicetiletou praxi, proto nabídla své zkušenosti a připravila pro kolegy nejen teoretický, ale i praktický výcvik, aby předala své zkušenosti budoucím leteckým posádkám. 

6.12.2017

Vážené kolegyně a kolegové, s velkou lítostí vám oznamuji, že 4.12.2017 ve věku 89 let zemřel prof. MUDr. Ivo Hána, CSc., významný český klinický imunolog a alergolog, spoluzakladatel vědního oboru imunologie v Československu a v letech 1990–1994 ředitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

27.11.2017

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9