Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

31.10.2018

Důležité upozornění pro příjemce všech typů dotací na rezidenční místa roku 2018 – lékařské obory -  (základní kmen, celé specializační vzdělávání u vybraných oborů  zubního lékařství a celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů). Termín  předložení kopie žádosti o udělení akreditace původně stanovený na 9.11.2018 se posouvá o jeden měsíc, tedy do 9.12.2018.

5.11.2018 Zveřejněn dopis k objasnění informací uvedených v dopise k prodloužení termínu pro předložení kopie žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v základním kmeni.

19.10.2018

Obsahy jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 9.10.2018 ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete pod tímto odkazem https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2018 nebo pod jednotlivými pedagogickými pracovišti IPVZ.

10.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů. Lektorem kurzu je JUDr. Michal Krenk, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze a Ing. Michael Trezzi, CSc., soudní znalec v oborech elektronika, elektrotechnika, spoje a ekonomika. Kurz je určen pro právníky a pracovníky IT oddělení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a správních úřadů.

9.10.2018

Prohlédněte si naši nabídku vzdělávacích akcí na druhou polovinu měsíce října, na které je možné se ještě přihlásit. Nepropásněte termín a vyberte si vzdělávací akci přímo pro Vás.

2.10.2018

Vážení, 
dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: Zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví. Seminář je určen pro právníky, obchodníky a další odborné pracovníky ve zdravotnictví, kteří při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací aplikují právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek a všem pracovníkům, kteří se touto problematikou ve zdravotnictví zabývají. Lektorem kurzu je JUDr. Michal Krenk, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze, který se na oblast veřejných zakázek ve zdravotnictví dlouhodobě specializuje.

24.9.2018

Informace pro účastníky písemné části aprobační zkoušky
Vzhledem k velkému počtu zájemců byly termíny písemných částí prodlouženy až do 19.11.2018  oproti původnímu plánu. Při zajišťování víz, prosím, počítejte i s pozdějším termínem. Přesný termín zkoušky bude mít účastník uvedený ve své pozvánce, která již byla nebo každému bude v nejbližších dnech zaslána.

12.9.2018

Důležitá informace pro účastníky ústních aprobačních zkoušek v oboru Všeobecné lékařství

  • Upozorňujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.9.2018 byla s okamžitou platností rozdělena ústní část aprobační zkoušky pro všeobecné lékaře na dvě části (jednu část tvoří obory dětské lékařství a vnitřní lékařství, druhou část tvoří gynekologie a porodnictví a chirurgie). Termíny jednotlivých částí bude mít každý uchazeč uvedené ve své pozvánce.
  • Obhajobu případových studií bude žadatel vykonávat u té části zkoušky, u které se obor s vypracovanými případovými studiemi zkouší.
  • Obě části zkoušky musí být vykonány ve stejném zkouškovém období (podzim nebo jaro).
  • Pokud uchazeč u některého oboru neuspěl, je výsledek ústní aprobační zkoušky neprospěl. Nadále však zůstávají započtené úspěšně absolvované obory. Délka započitatelnosti úspěšně absolvovaných oborů bude stanovena ministerstvem po novele zákona.

Ostatní podmínky výkonu aprobační zkoušky zůstávají beze změny.

12.9.2018

Výukové pracoviště elektronického zdravotnictví nově nabízí studium e-kurzu Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Obecné nařízení EU (GDPR) ukládá zaměstnavatelům povinnost proškolit v problematice všechny své zaměstnance.

10.9.2018

IPVZ pořádá kurz speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Základy hodnocení EKG křivek pro nelékaře, který bude probíhat v rámci 5 dnů během odpoledne. Konkrétně se jedná o termíny 11.10., 18.10., 1.11., 15.11. a 22.11. vždy od 14 do 18 hodin.

6.8.2018

Od 6.8.2018 zahajuje IPVZ zařazování do Kvalifikačního kurzu pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, na základě jehož úspěšného dokončení se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru PLDD.

Postup pro zařazení včetně veškerých informací najdete pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/praktickeho-lekarstvi-pro-deti-a-dorost/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost-v-oboru-pldd-absolvovanim-kvalifikacniho-kurzu2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10