Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

19.9.2018

Dne 20. 9. 2018 ve čtvrtek, v odpoledních hodinách dojde z technických důvodů ke krátkodobým výpadkům elektrické energie a telefonní ústředny v budově ředitelství, Ruská 85, Praha 10. Jednotlivé výpadky by neměly být delší než 15 – 20 minut. Za způsobené potíže se předem omlouváme.

12.9.2018

Důležitá informace pro účastníky ústních aprobačních zkoušek v oboru Všeobecné lékařství

  • Upozorňujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.9.2018 byla s okamžitou platností rozdělena ústní část aprobační zkoušky pro všeobecné lékaře na dvě části (jednu část tvoří obory dětské lékařství a vnitřní lékařství, druhou část tvoří gynekologie a porodnictví a chirurgie). Termíny jednotlivých částí bude mít každý uchazeč uvedené ve své pozvánce.
  • Obhajobu případových studií bude žadatel vykonávat u té části zkoušky, u které se obor s vypracovanými případovými studiemi zkouší.
  • Obě části zkoušky musí být vykonány ve stejném zkouškovém období (podzim nebo jaro).
  • Pokud uchazeč u některého oboru neuspěl, je výsledek ústní aprobační zkoušky neprospěl. Nadále však zůstávají započtené úspěšně absolvované obory. Délka započitatelnosti úspěšně absolvovaných oborů bude stanovena ministerstvem po novele zákona.

Ostatní podmínky výkonu aprobační zkoušky zůstávají beze změny.

12.9.2018

Výukové pracoviště elektronického zdravotnictví nově nabízí studium e-kurzu Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Obecné nařízení EU (GDPR) ukládá zaměstnavatelům povinnost proškolit v problematice všechny své zaměstnance.

10.9.2018

IPVZ pořádá kurz speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Základy hodnocení EKG křivek pro nelékaře, který bude probíhat v rámci 5 dnů během odpoledne. Konkrétně se jedná o termíny 11.10., 18.10., 1.11., 15.11. a 22.11. vždy od 14 do 18 hodin.

10.9.2018

Ředitel IPVZ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí pracoviště (subkatedry) plastické chirurgie IPVZ

6.8.2018

Od 6.8.2018 zahajuje IPVZ zařazování do Kvalifikačního kurzu pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, na základě jehož úspěšného dokončení se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru PLDD.

Postup pro zařazení včetně veškerých informací najdete pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/subkatedra-kvalifikacniho-kurzu-pro-obor-pldd/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost-v-oboru-pldd-absolvovanim-kvalifikacniho-kurzu

1.8.2018

Upozornění na změnu přihlašování do systému IPVZ
Přihlašování do systému IPVZ bylo změněno. Nyní funguje přihlášení pouze pomocí e-mailu, přihlašovací jména již nejsou funkční.

16.7.2018

AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků
24.9.2018 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 30.8.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

29.6.2018

Upozorňujeme všechna zdravotnická zařízení, že MZ ČR dne 28.6.2018  zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o Rezidenční místa pro rok 2018 ošetřovatelství a nelékařských povolání na svých webových stránkách: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-misto-pro-rok-2018_15696_3792_3.html a informace týkající se výběrového řízení http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c186/2009-sbvyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-mi_15699_3.html

21.6.2018

Upozorňujeme všechna zdravotnická zařízení, že MZ ČR dne 21.6.2018  zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o Rezidenční místa 2018  lékařských  oborů na svých webových stránkách: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-mista-pro-rok-2018_15658_3791_3.html a dále  informace týkající se vypisování výběrových řízení na rezidenční místa http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2018-_15659_3791_3.html.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10