Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

5.9.2019

Katedra Hygieny a epidemiologie nabízí studium 3 e-kurzů, jejichž měsíční běhy jsou vypsány od září do prosince 2019. Jmenovitě se jedná o e-kurzy Základy obecné epidemiologie, Praktické použití epidemiologických studií a EBM – z pohledu klinické epidemiologie.

19.8.2019

Naše katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv připravila i pro tento rok Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků, jehož první modul proběhne 18. 10. 2019 - 19. 10. 2019 v Praze.

Kurz je určen pro zájemce, kteří se připravují pro funkci kvalifikované osoby pro výrobu léčivých přípravků (QP Qualified Person) v České republice a je akceptován SÚKL v Praze a ÚSKVBL v Brně. Přednášky jsou zajištěny zkušenými lektory z  farmaceutických fakult, ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v Praze, ÚSKVBL v Brně a z řad odborníků z farmaceutické výroby. Kurz probíhá každoročně od října do června, celkem 24 výukových dní a je rozdělen do 2-3 denních bloků (čtvrtek, pátek, sobota). 

5.8.2019

Od 1.8.2019 jsou vypsány nové termíny běhů e-learningových kurzů (září – prosinec 2019).

1.8.2019

Informace k závěrečné zkoušce po absolvování základního kmene pro farmaceuty (kmen lékárenský a technologicko-laboratorního) a lékaře (kmen Všeobecné praktické lékařství).

IPVZ sestavil a zaslal ke schválení návrhy otázek k závěrečné zkoušce po absolvováních základního kmene oborů, které jsou v gesci IPVZ, a to včetně návrhů termínů těchto zkoušek. V současné době probíhá schvalovací řízení otázek na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve chvíli, kdy budou ministerstvem otázky a termíny zkoušek schváleny, tak IPVZ zveřejní na svých webových stránkách veškeré potřebné informace vztahující se k této závěrečné zkoušce(termíny, otázky, přihlášku, doporučenou literaturu aj). Předpokládáme, že zkoušky po základním kmeni proběhnou během podzimu letošního roku.

31.7.2019

Informace o Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická fyzika a Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická technika.

19.7.2019

Informace ke specializační přípravě podle nových vzdělávacích programů/rezidenční místa

Lékaři, kteří se vzdělávali podle dřívějších vzdělávacích programů, ale nyní si chtějí plnit podmínky specializační přípravy v rámci stejného oboru podle nových vzdělávacích programů z roku 2018/2019, nemusí žádat o změnu zařazení do oboru, ale musí požádat o započtení části specializačního vzdělávání  prostřednictvím žádosti č. 16B viz https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-lekari-a-zubni-lekari ).

Lékaři v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL), kteří mají rezidenční místo, dokončí svou přípravu podle vzdělávacího programu, na který jim bylo rezidenční místo poskytnuto.

Lékaři v oboru VPL, kteří se teprve chystají požádat o rezidenční místo a jsou dříve zařazení do oboru, si musí nechat započíst již absolvované vzdělání prostřednictvím žádosti č. 16B (viz výše).

U lékařů v oboru VPL, kteří již mají rezidenční místo, ale chtěli by se nově vzdělávat podle nového vzdělávacího programu, není změna vzdělávacího programu možná, protože by je tak vyřadila ze systému rezidenčních míst z důvodu nesplnění podmínek rezidenčního místa.

4.7.2019

Informace pro žadatele o započtení absolvované praxe dle nově vydaných vzdělávacích programů z roku 2018 a 2019.

3.7.2019

Informace pro všeobecné praktické lékaře – již je k prodeji logbook 2018. V případě zájmu objednávejte u paní Večeřové, e-mail: vecerova@ipvz.cz, případně u paní Kavalkové, e-mail: kavalkova@ipvz.cz.

13.6.2019

IPVZ se stal partnerem projektu „Medici PRO Očkování“. Klesající proočkovanost a návrat nemocí, kterým lze předcházet, významně ovlivňují naši společnost. Na tuto situaci se rozhodli reagovat studenti a zástupci Akademického senátu 2. LF UK a vznikla tak nezisková aktivita za podpory MZ ČR. Mezi hlavní partnery projektu patří Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a MediCoach. Tisková zpráva z proběhlé tiskové konference (ke stažení ve formátu pdf).

IPVZ v rámci celoživotního vzdělávání pro Vás připravil řadu vzdělávacích akcí věnovaných očkování a infekčním onemocněním. Vybrali jsme pro Vás například tyto kurzy: www.ipvz.cz/novinky/2019/ockovani-nabidka-akci

3.6.2019

IPVZ v rámci „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020“, připravil Mimořádný kurz – Problematika zdraví a nemoci bezdomovců v ČR.

Zdraví lidí bez domova – úvod do problematiky, vybraná hlášení, infekční onemocnění lidí bez domova - zkušenosti pneumologa, závislosti a duševní zdraví lidí bez domova, lidé bez domova ve zdravotnickém zařízení. Zdravotní problémy lidí bez domova z pohledu zdravotně sociální péče a zdravotní problémy lidí bez domova z pohledu sociální práce. To vše bude součástí mimořádného kurzu, který je určen pro lékaře, zdravotnické pracovníky a jiné odborníky, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi bez domova.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...