Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

11.07.2024

Získání specializované způsobilosti pro farmaceuty

Získání specializované způsobilosti pro farmaceutyPo úspěšném absolvování aprobační zkoušky přichází čas na specializační vzdělávání. IPVZ je jediným akreditovaným pracovištěm v ČR pro poskytování teoretické části vzdělávacích programů.

Víte, jak se správně připravit? Pusťte si video!

Kariérové centrum IPVZ zveřejnilo nového video průvodce zaměřeného na získání specializované způsobilosti po studiu farmacie. Příklady z dobré praxe vás provede Jana Březinová, farmaceutka, která se v roce 2019 přestěhovala do ČR z Ukrajiny a po úspěšném absolvování aprobační zkoušky prochází specializačním vzděláváním.

10.07.2024

Nová kniha Klinická embryologie

Nová kniha Klinická embryologiePokrok v klinické embryologii a reprodukční medicíně je významný a jeho následování přispívá k vysoké úrovni reprodukční medicíny v České republice. Proto již po pěti letech bylo nedávno vydáno 2. přepracované a doplněné vydání knihy Klinická embryologie, jejímž autorem je prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., celoživotní vědecký pracovník a vedoucí subkatedry Klinické embryologie v IPVZ.

Zajímavý rozhovor s profesorem Trávníkem, ve kterém mimo jiné říká, že kvalita mužských spermií neklesá, si přečtěte přímo na webu IPVZ.

08.07.2024

Jak zpracovat životopis a motivační dopis

Jak zpracovat životopis a motivační dopisJste cizinec a chcete pracovat v ČR? Pamatujte na to, že nutné není jen odborné vzdělání nebo doložitelná praxe. Je potřeba zaměstnavatele i zaujmout.

Chcete získat práci, kterou jste si vybrali? Pusťte si video!

Kariérové centrum IPVZ zveřejnilo nového video průvodce zaměřeného na správné vypracování životopisu a sepsání motivačního dopisu pro potenciálního zaměstnavatele.

03.07.2024

Praktická část aprobační zkoušky

Praktická část aprobační zkouškyAprobační zkouška skládá ze tří částí. Jako první je potřeba složit testy. Pak následuje praktická část a na závěr ústní zkouška. Mnoho otázek a nepřesných informací mezi lidmi koluje právě okolo její praktické části.

Chcete zaručeně správné informace? Pusťte si video!

Kariérové centrum IPVZ zveřejnilo nového video průvodce zaměřeného na praktickou část aprobační zkoušky. Jednoduchým a přehledným způsobem v něm popisujeme všechny podmínky, jak ji splnit.

02.07.2024

Kurz – Léčebné konopí v léčbě chronické bolesti

Kurz – Léčebné konopí v léčbě chronické bolestiJak bolavé tělo reaguje na léčbu konopím?

Připravili jsme nový zajímavý kurz Léčebné konopí v léčbě chronické bolesti.

Během kurzu se dozvíte informace o indikaci, výběru léčebné látky nebo její účinnosti. Konkrétními tématy jsou:

● Podrobnosti o konopí od výroby po legislativu
● Lékové interakce konopí
● Klinické indikace a kontraindikace léčebného konopí
● Red skin syndrom-léčba opioidy
● Kasuistiky
● Diskuse

Kurz proběhne 9. 9. 2024 v Praze, v Hotelu ILF

Akce je určena pro algeziology a lékaře z ostatních oborů se zájmem o léčbu konopím.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ.

01.07.2024

Naučíme lékárníky identifikovat a řešit rizika farmakoterapie geriatrických pacientů

Naučíme lékárníky identifikovat a řešit rizika farmakoterapie geriatrických pacientůZačněte nový týden poslechem rozhovoru na téma klinické farmacie s PharmDr. Martinou Maříkovou, farmaceutkou, členkou výboru České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP a vedoucí Subkatedry klinické farmacie v IPVZ.

Dozvíte se v něm, které skupiny pacientů jsou z hlediska farmakoterapie považovány za rizikové, jestli může vést nadměrný příjem ibuprofenu k selhání ledvin, nebo které léky nejčastěji způsobují polékové hospitalizace. Celý rozhovor si poslechněte přímo na webu Radia M.

Více o oboru klinické farmacie si přečtěte i v rozhovoru měsíce s PharmDr. Maříkovou na webu IPVZ.

28.06.2024

Nový projekt zaměřený na péči o geriatrické pacienty

Nový projekt zaměřený na péči o geriatrické pacientyStaňte se odborníky v péči o seniory s demencí či na urgentním příjmu. Vaše znalosti a dovednosti budou díky nově připraveným kurzům neocenitelným přínosem nejen pro lékaře, všeobecné sestry nebo záchranáře na urgentních příjmech, ale i pro pacienty a jejich rodiny.

● Vzdělávání všeobecných sester v péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí, demencí a AN
● Geriatrický pacient na oddělení urgentního příjmu

Přihlaste se ještě dnes a udělejte krok směrem k lepší péči o seniory!

Bližší informace i odkaz na přihlášení naleznete přímo na webu IPVZ.

28.06.2024

Účast IPVZ na jednání Vědecké rady ČLK

Účast IPVZ na jednání Vědecké rady ČLKŘeditelka IPVZ MUDr. Irena Maříková, MBA se ve čtvrtek 27. 6. v roli pozvaného hosta účastnila pravidelného zasedání Vědecké rady České lékařské komory (ČLK) a prezentovala několik důležitých témat. 

Ve svém příspěvku prezentovala:

● Aktuální stav vývoje informačního systému Administrátor, nově vytvářeného moderního systému pro specializační vzdělávání

● Vývoj v jednáních Pracovní skupiny koordinátorů specializačního vzdělávání

● Již realizované a do budoucna dále připravované zjednodušení vzdělávání, větší prostupnost a flexibilitu vzdělávacích programů a aprobačních zkoušek 

Vědecká rada ČLK je poradním orgánem představenstva a prezidenta ČLK, zabývá se odbornými otázkami a vydává k nim stanoviska.

27.06.2024

Právě jsme vydali nové číslo našeho newsletteru iPVZ Plus! 

IPVZ Plus 03/2024První zprávou je, že jsme rozšířili počet stran a díky tomu od tohoto čísla do budoucna můžeme přinášet více informací i podrobností než dosud!

A o čem všem je aktuální číslo? Informujeme o zřízení nové Vědecké rady pro farmaceutické obory. Dozvíte se podrobnosti z květnového setkání vedoucích pedagogických pracovišť IPVZ nebo o Mezinárodní konferenci nemocničních kaplanů, která historicky poprvé proběhla v ČR. Přinášíme i informace o projektu TRIDEM zaměřeného na péči o geriatrické pacienty.

Velmi zajímavé jsou články o paliativní medicíně a jejím rozvoji v ČR nebo ten na téma elektronického zdravotnictví. Připravili jsme tentokrát rovnou tři rozhovory na tři různá témata. První je s přednostou kliniky v IKEM prof. MUDr. Martinem Haluzíkem, DrSc. na téma obezitologie, druhý na téma demence s doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. a o klinické farmacii jsme si povídali s PharmDr. Martinou Maříkovou. A na závěr tradičně pár zajímavostí z našeho Hotelu ILF.

Příjemné čtení!

26.06.2024

Zdravotník budoucnosti a Vzdělávací kurz pro koordinátory dobrovolnictví ve zdravotních službách

Zdravotník budoucnosti a Vzdělávací kurz pro koordinátory dobrovolnictví ve zdravotních službáchjsou dva nové mimořádné kurzy naplánované sice až na letošní podzim, ale přihlásit se můžete již nyní, protože kapacita je omezena. 

Dvoudenní kurz Zdravotník budoucnosti proběhne 5. 11. a 19. 11. 2024 v Praze a je určen pro nelékařské zdravotnické profese i pro lékaře.

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/62480-kurz-zdravotnik-budoucnosti

Kombinovaný teoreticko praktický Vzdělávací kurz pro koordinátory dobrovolnictví ve zdravotních službách proběhne ve třech fázích v několika termínech od 1. 10. až do 29. 10. 2024, na začátku prosince pak proběhne závěrečná zkouška. Kurz je určen především pro dobrovolníky ve zdravotních službách a zájemci si budou potřebnou praxi domlouvat sami v předem daných zdravotnických zařízeních. Jejich seznam bude zaslán až po přihlášen na kurz. I proto akci avizujeme s dostatečným předstihem

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/62479-kurz-vzdelavaci-kurz-pro-koordinatory-dobrovolnictvi-ve-zdravotnich-sluzbach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...