Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

29.4.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: „Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů“. Lektoři: JUDr. Michal Krenk, Ph.D. (předseda senátu Vrchního soudu v Praze) a Ing. Michael Trezzi, CSc. (soudní znalec v oborech elektronika, elektrotechnika, spoje a ekonomika). 

Kurz je určen pro právníky a pracovníky IT oddělení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a správních úřadů. Dopolední seminář je zaměřen na přiblížení značně složité a zároveň aktuální problematiky zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů. Výklad bude zaměřen nejen na jednotlivé specifické instituty zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, typické pro IT systémy, ale také na technická úskalí a limity existující v uvedené oblasti. Lektorská prezentace bude demonstrována na typických příkladech z praxe IT oddělení, se zřetelem na aktuální právní úpravu a rozhodovací činnost orgánu dohledu a soudů.

24.4.2019

Rádi bychom Vás informovali, že pedagogické pracoviště všeobecného praktického lékařství pro velký zájem zařadila mimořádně další termín kurzu „Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství“. Tento kurz je určen pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství. Jedná se o povinný kurz dle vzdělávacího programu.

26.3.2019

IPVZ nově nabízí e-kurz Základy obecné epidemiologie, na jehož běhy se můžete přihlásit.

12.3.2019

Rádi bychom vás informovali, že pedagogické pracoviště Všeobecné praktické lékařství zveřejnilo inovované atestační otázky/okruhy 2019 v oboru VPL, platné již od jarního semestru tohoto roku.

4.3.2019

Dovolujeme si vás pozvat na kurz Školy veřejného zdravotnictví na téma Nájemní smlouvy ve zdravotnictví, který se koná 20. 3. 2019 v Praze. Cílem kurzu je seznámení účastníků přednášky s právní úpravou nájemních a pachtovních smluv platnou od 1.1.2014, upozornit na náležitosti platných smluv, možné pronajímatele a nájemce a řádné způsoby skončení nájemních vztahů.

9.2.2019

Od 1.1.2019 platí nová výše poplatků za logbook a průkaz odbornosti.

Nová cena za logbook je 220 Kč a za průkaz odbornosti 330 Kč. Na žádostech podávaných přes aplikaci EZP, jsou uvedené ještě ceny původní, avšak IPVZ bude již vyžadovat poplatky podle nového ceníku.

8.2.2019

IPVZ se stalo strategickým partnerem projektu SIDECAR v rámci programu Erasmus +. Cílem tohoto projektu je vytvořit “evidence-based” kurikulum, složené z modulů a materiálů, které poskytne prostředí pro získání dovedností a kompetencí pro péči o lidi žijící s demencí a tím nabídne nový model vzdělávání, který bude sloužit jako milník pro stanovení obsahu a formy vzdělávání ve spolupráci se skupinami akademických odborníků, jedinci i institucemi. 

7.2.2019

Dosud neexistoval jednoduchý způsob, jak by mohl český lékař rychle nahlédnout do cizojazyčné zdravotní dokumentace. Nyní se Česká republika postupně zapojuje do celoevropského systému přeshraniční výměny zdravotních dat, konkrétně "pacientského souhrnu". Umožní to projekt NIXZD pod vedením týmu Kraje Vysočina, který navazuje na Národní strategii elektronického zdravotnictví, mezinárodní i národní infrastrukturu elektronických identit dle nařízení eIDAS a základních registrů ČR.

Pojďme se společně podívat na to, co se skrývá v tomto projektu vedeném pod hlavičkou Evropské unie.

4.2.2019

Rádi bychom vám nabídli náš kurz určený speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky - Základy hodnocení EKG křivek pro nelékaře.

Kurz bude probíhat v rámci 5 dnů v termínu od 14. 3. do 2. 5. 2019 (konkrétně se jedná o 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4. a 2. 5. 2019 vždy od 14 do 18 hodin).

Program kurzu: Historie a principy EKG, historie elektrokardiografie, klidový a akční potenciál, převodní systém srdeční, anatomie a fyziologie, technické zapojení EKG svodů, elektrokardiograf. A dále poruchy vedení, Sick sinus syndrom, AV blokáda, EKG obraz jednotlivých druhů stimulovaných rytmů, poruchy vnitřního prostředí v EKG obraze, hyperkalemie, hypokalemie, hyperkalcemie a hypokalcemie a mnohé další.

9.1.2019

Rádi bychom se s vámi podělili o pozitivní hodnocení Hotelu ILF. Klienti Hotel.cz byli v roce 2018 se službami Hotelu ILF spokojeni a udělili pozitivní hodnocení. Na základě recenzí skutečných hostů ocenil...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...