Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

18.12.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví hostí mezinárodní kurz HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Crew Training Course. Čínské město Šanghaj se chystá založit leteckou výjezdovou skupinu. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy má v této oblasti třicetiletou praxi, proto nabídla své zkušenosti a připravila pro kolegy nejen teoretický, ale i praktický výcvik, aby předala své zkušenosti budoucím leteckým posádkám. 

6.12.2017

Vážené kolegyně a kolegové, s velkou lítostí vám oznamuji, že 4.12.2017 ve věku 89 let zemřel prof. MUDr. Ivo Hána, CSc., významný český klinický imunolog a alergolog, spoluzakladatel vědního oboru imunologie v Československu a v letech 1990–1994 ředitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

27.11.2017

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2018.

24.11.2017

Snížení cen stáží
S účinností od 1.1.2018 snižuje IPVZ ceny specializačních i odborných stáží. Dosavadní úhrady ve výši 980 Kč/den za prvních deset kalendářních dnů stáží a 400 Kč/den od jedenáctého dne stáže se mění jednotně na 500 Kč/den bez ohledu na délku trvání stáže.

23.10.2017

Volné rezidenční místo v oboru PLDD

20.10.2017

Vážené kolegyně a kolegové, s velkou lítostí vám oznamuji, že  dne 14. 10. 2017 zemřel Prof. MUDr. Karel Trnavský DrSc., významný český revmatolog. Promoval na Univerzitě Palackého v Olomouci....

4.10.2017

Vyhláška o nástavbových oborech dosud nebyla vydána ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, přesto IPVZ zařazuje do nástavných oborů daných vyhláškou č. 185/2009 Sb., v platném znění.

Zájemci o zařazení do nástavbového oboru mohou zasílat své žádosti ke zpracování na studijní oddělení IPVZ a plnit si podmínky vzdělávání podle posledních vydaných vzdělávacích programů.  

21.9.2017

Dovolujeme si vás pozvat na již druhý ročník celostátní konference ambulantní péče, která je určena lékařům a sestrám. Těšit se můžete na zajímavé přednášky, na témata etiky v medicíně, preventivní medicíně nebo například očkování. 

12.9.2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje metodiku dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech.

5.9.2017

Všichni letošní absolventi lékařských fakult, kterých by se týkal původní dotační program pro rok 2017, nazvaný „REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘSKÉ OBORY – program č. 2“ (dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů), budou moci nastoupit ke specializačnímu vzdělávání, aniž by o možnost požádat si o tuto dotaci přišli.

1 2 3 4 5 6 7 8