Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

09.07.2021

Obor Klinická genetika OPLM bude mít od podzimu 2021 nové aktualizované otázky k atestační zkoušce. Platné znění naleznete zde.

01.07.2021

Na základě vyhlášky 186/2009 Sb.  vyhlašuje Masarykova nemocnice Rakovník  výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru specializačního vzdělávání: Vnitřní lékařství

23.06.2021

Na trhu vzdělávání má být maximálně pestrá nabídka.

Začátkem června nastoupil do funkce ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D..

Chce podpořit vědu, hýčkat praktické lékaře a využít nečekaně nabyté zkušenosti s online vzděláváním. Více se dozvíte v článku na webu tribune.cz

23.06.2021

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2 – celá doba specializačního vzdělávání v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

08.06.2021

S účinností od 8.6.2021 byl na základě výběrového řízení vyhlášeného MZ ČR jmenován do funkce ředitele IPVZ pan doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

26.05.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021 s účinností 24. května 2021 je možné realizovat vzdělávání v prezenční formě tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob.

20.05.2021

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro druhé pololetí roku 2021.

21.04.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se praktická část atestační zkoušky v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL) uskuteční spolu s teoretickou částí v jednom termínu v Praze v IPVZ (Ruská 85, Praha 10).

19.04.2021

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

12.04.2021

Upozornění týkající se platnosti kurzů pro lékaře a farmaceuty

Podle nových vzdělávacích programů (vydaných po 1.7.2017) byla stanovená platnost povinných kurzů takto:

V rámci kmenů je platnost povinných odborných/oborových kurzů 5 let.

Povinné průřezové kurzy (základní i nástavbové obory):

  • kurz Radiační ochrana – platnost NOVĚ 5 let (dříve 10 let) – výjimku má obor Všeobecné praktické lékařství, kde zůstala platnost 10 let
  • kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legisltivy, etiky a komunikace – platnost zůstává 5 let
  • kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí – platnost zůstává 10 let
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...