Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

17.04.2024

Hemofilie je porucha srážlivosti krve a řadí se k vzácným onemocněním. Nemoc postihuje v drtivé většině chlapce a přenáší se geneticky. Hlavním cílem světového dne, který každý rok připadá na 17. duben, je zvýšení povědomí o hemofilii a souvisejících poruchách krevního srážení.

Toto datum vybrala Světová hemofilická federace (WFH) na počest narozenin svého zakladatele Franka Schnabela. Tématem letošního ročníku je motto „Spravedlivý přístup pro všechny: rozpoznání všech poruch krvácení“.  Na podporu lidí s hemofilií se v tento den po celé světě mnoho památek, budov nebo jiných objektů zahaluje do červené barvy.

15.04.2024

Přijďte už tento čtvrtek odpoledne na mimořádně zajímavý workshop na téma Posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Tematickými okruhy jsou nejen praktické lékařství a interní obory, ale také hygiena a epidemiologie.  

Akce je určena pro všeobecné praktické lékaře, všeobecné a praktické sestry v oboru všeobecné praktické lékařství, lékaře poskytující pracovnělékařské služby nebo pracovníky hygienických stanic a je zaměřena na konkrétní modelové příklady.

Workshop bude probíhat ve čtvrtek 18. 4. od 13:00 v Hotelu ILF.

Více informací včetně možnosti přihlásit se najdete na webu IPVZ.

15.04.2024

Kariérové centrum IPVZ

Buďte na chvíli součástí našeho příběhu. Představte si, že jste lékař v zemi, kde 80 % nemocnic nemá dostatek lékařů, a přitom nesmíte zachraňovat lidské životy. Nebo si představte, že jste všeobecná sestra, která žije v zemi, kde chybí až 2000 zdravotních sester a nesmíte pomáhat seniorům ani dětem.

Přijde vám to jako nesmysl? Nám také! A proto jsme se rozhodli s tím něco dělat.

Díky podpoře WHO jsme založili Kariérové centrum IPVZ, což je poradenské centrum pro zahraniční zdravotníky od A do Z.

  • Informujeme o systému českého zdravotnictví.
  • Poradíme, na koho se obrátit.
  • Organizujeme odborné a jazykové kurzy pro zahraniční zdravotníky.
  • Pomáháme zvládnout nostrifikaci vzdělání a aprobační zkoušky.
  • Komunikujeme a nikoho nenecháme bez informací.

V průběhu dubna a května navíc vyrážíme do regionů v celé ČR, a to díky finanční podpoře dětského fondu UNICEF. Objedeme celkem 10 českých měst, kde se s námi můžete setkat. Začali jsme tento víkend v Karlových Varech a v Plzni. 

www.karierovecentrum.cz

11.04.2024

Světový den Parkinsonovy nemoci

Dnes je Světový den Parkinsonovy nemoci, pro kterou je charakteristický třes končetin. Ten se ale dostavuje až v pozdější fázi nemoci a je pouze jedním z řady příznaků. Jako první popsal chorobu anglický chirurg James Parkinson, který se narodil před více než 200 lety právě 11. dubna. Nemoc postihuje nejčastěji osoby mezi 50–60 lety, ale výjimkou nejsou ani čtyřicátníci nebo dokonce třicátníci.

Cílem Světového dne Parkinsonovy nemoci je upozornit na nemoc, o níž toho veřejnost stále mnoho neví a u pacientů tak jde primárně o zmírnění příznaků, které mu komplikují či téměř znemožňují pracovní i soukromý život. Zajímejte se o své zdraví!

08.04.2024

Mozkový jogging 29. 4. 2024

Připravili jsme do nabídky našich vzdělávacích akcí interaktivní workshop zaměřený na zábavný trénink paměti, koncentraci, prostorovou orientaci a rozvoj dalších kognitivních schopností mozku. Kapacita lidské paměti nemá definované hranice. Hranice existují pouze v podobě lidského vnímání. Na našem workshopu se naučíte tyto vlastní hranice posouvat, dozvíte se rady a tipy pro zlepšení fungování paměti a soustředění a načerpáte inspiraci pro další trénování mozku.

Workshop je rozdělen do 3 hlavních bloků, které mají společný základ – chuť zlepšovat sebe a své schopnosti.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ.

07.04.2024

Světový den zdraví se každoročně koná u příležitosti založení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1948, kdy k němu došlo právě 7. dubna. V roce 1950 pak vyhlásila WHO 7. duben za Světový den zdraví, který je jednou z jejích z osmi oficiálních globálních zdravotních kampaní.

Tématem letošního ročníku Světového dne zdraví je „Moje zdraví, moje právo“ a bylo zvoleno proto, aby prosazovalo právo každého člověka kdekoli na Zemi v přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, vzdělání a informacím, stejně jako k bezpečné pitné vodě, čistému vzduchu, dobré výživě, kvalitnímu bydlení, důstojným pracovním a ekologickým podmínkám a svobodě bez diskriminace.

05.04.2024

Psychosomatika pro nelékaře 22. 4. 2024

Připravili jsme do nabídky našich vzdělávacích akcí mimořádný kurz zaměřený psychosomatiku. Jeho obsahem je nejen význam současného pojetí psychosomatické medicíny, současná situace v psychosomatické medicíně a vzdělávání v psychosomatice, ale i neurovědní základy současného pojetí tohoto oboru a možnosti využití psychosomatického myšlení v klinické praxi.

Mimořádný kurz proběhne pod vedením zkušených lektorek a lékařek Aleny Procházkové Večeřové a Romany Hronové.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ.

04.04.2024

Nově otevřené kurzy sníží nedostatek klinických psychologů. IPVZ nedávno otevřel nové kvalifikační kurzy pro psychology ve zdravotnictví, díky tomu se daří snižovat obrovský převis poptávky nad nabídkou.

Nejen o těchto tématech mluvil v obsáhlém rozhovoru na Rádiu M klinický psycholog a psychoterapeut a vedoucí Katedry klinické psychologie PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Celý rozhovor si poslechněte na stránkách rádia M.

03.04.2024

Kariérové centrum IPVZ zve zahraniční zdravotnické pracovníky na setkání, která se uskuteční v dubnu a květnu v 10 různých městech po celé ČR. Cílem setkání je prezentace nového Kariérového centra zaměřeného na poradenství pro zahraniční zdravotníky od A do Z. Stěžejními tématy během setkání budou nostrifikace, aprobace, možnosti zaměstnání v oboru a celkový přehled o situaci v českém zdravotnictví.

Hlavními přednášejícími budou pracovníci Kariérového centra IPVZ a předsedkyně spolku lékařů se zahraničním vzděláním “Doktor Čechov”.

První setkání se uskuteční již 13. 4. v Karlových Varech (přesný čas a místo budou uvedeny v pozvánce).

Více informací na webu www.karierovecentrum.cz

02.04.2024

Světový den zvýšení povědomí o autismu

Světový den porozumění autismu je pravidelně vyhlašován Valným shromážděním Organizace spojených národů každý rok 2. dubna již od roku 2007. Autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny, která se navíc často potýká s odsuzováním okolí nebo neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Cílem světového dne je zdůraznit potřebu pomoci vedoucí ke zlepšení kvality života lidí s autismem, aby mohli vést plnohodnotný a smysluplný život. S tímto dnem je spojena modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření. Právě to je jedna z oblastí, ve které mají lidé s Poruchou autistického spektra (PAS) největší potíže.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...