Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

30.10.2019

Doložení kopie žádosti o akreditaci – RM 2018 a 2019. Možné porušování metodiky pro RM 2018 a 2019.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na možné porušení metodiky pro přidělení dotace na podporu rezidenčních míst. Metodikou byla pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo - lékařské obory pro rok 2018 a 2019 stanovena podmínka ohledně postupu při získání nové akreditace v příslušném oboru, ve kterém uskutečňují specializační vzdělávání, a tedy žádají i o dotaci.

9.10.2019

Prohlédněte si naši nabídku vzdělávacích akcí na druhou polovinu října, na které je možné se ještě přihlásit. Nepropásněte termín a vyberte si vzdělávací akci přímo pro Vás.

30.9.2019

Informace Ministerstva zdravotnictví k započítávání teoretických kurzů do specializačního vzdělávání.

25.9.2019

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se jako první chce systematicky věnovat celospolečenskému fenoménu stárnutí populace s jeho dopady na zdravotnictví. Na podzim tohoto roku proto připravil mezioborovou konferenci, kde vystoupí přední odborníci napříč mnoha medicínskými obory. Ti budou řešit problematiku prodlužování očekáváné délky dožití jak z pohledu pacienta, tak i z pohledu zdravotníků. 
14. 11. 2019, Hotel ILF – kongresový sál, Budějovická 15, Praha 4. Účast je bezplatná.

19.8.2019

Naše katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv připravila i pro tento rok Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků, jehož první modul proběhne 18. 10. 2019 - 19. 10. 2019 v Praze.

Kurz je určen pro zájemce, kteří se připravují pro funkci kvalifikované osoby pro výrobu léčivých přípravků (QP Qualified Person) v České republice a je akceptován SÚKL v Praze a ÚSKVBL v Brně. Přednášky jsou zajištěny zkušenými lektory z  farmaceutických fakult, ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v Praze, ÚSKVBL v Brně a z řad odborníků z farmaceutické výroby. Kurz probíhá každoročně od října do června, celkem 24 výukových dní a je rozdělen do 2-3 denních bloků (čtvrtek, pátek, sobota). 

5.8.2019

Od 1.8.2019 jsou vypsány nové termíny běhů e-learningových kurzů (září – prosinec 2019).

1.8.2019

Informace k závěrečné zkoušce po absolvování základního kmene pro farmaceuty (kmen lékárenský a technologicko-laboratorního) a lékaře (kmen Všeobecné praktické lékařství).

IPVZ sestavil a zaslal ke schválení návrhy otázek k závěrečné zkoušce po absolvováních základního kmene oborů, které jsou v gesci IPVZ, a to včetně návrhů termínů těchto zkoušek. V současné době probíhá schvalovací řízení otázek na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve chvíli, kdy budou ministerstvem otázky a termíny zkoušek schváleny, tak IPVZ zveřejní na svých webových stránkách veškeré potřebné informace vztahující se k této závěrečné zkoušce(termíny, otázky, přihlášku, doporučenou literaturu aj). Předpokládáme, že zkoušky po základním kmeni proběhnou během podzimu letošního roku.

31.7.2019

Informace o Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická fyzika a Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická technika.

19.7.2019

Informace ke specializační přípravě podle nových vzdělávacích programů/rezidenční místa

Lékaři, kteří se vzdělávali podle dřívějších vzdělávacích programů, ale nyní si chtějí plnit podmínky specializační přípravy v rámci stejného oboru podle nových vzdělávacích programů z roku 2018/2019, nemusí žádat o změnu zařazení do oboru, ale musí požádat o započtení části specializačního vzdělávání  prostřednictvím žádosti č. 16B viz https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-lekari-a-zubni-lekari ).

Lékaři v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL), kteří mají rezidenční místo, dokončí svou přípravu podle vzdělávacího programu, na který jim bylo rezidenční místo poskytnuto.

Lékaři v oboru VPL, kteří se teprve chystají požádat o rezidenční místo a jsou dříve zařazení do oboru, si musí nechat započíst již absolvované vzdělání prostřednictvím žádosti č. 16B (viz výše).

U lékařů v oboru VPL, kteří již mají rezidenční místo, ale chtěli by se nově vzdělávat podle nového vzdělávacího programu, není změna vzdělávacího programu možná, protože by je tak vyřadila ze systému rezidenčních míst z důvodu nesplnění podmínek rezidenčního místa.

4.7.2019

Informace pro žadatele o započtení absolvované praxe dle nově vydaných vzdělávacích programů z roku 2018 a 2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...