Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

12.7.2017

Z důvodu rozšiřování hlavního parkoviště na IPVZ Ruská 85, bude v období 12.7.2017 – 31.7.2017 toto parkoviště uzavřeno a v následujícím měsíci bude parkování na tomto parkovišti omezeno. 

11.7.2017

Přečtěte si článek na téma základního kmene pro lékaře, který musíte absolvovat v rámci svého specializačního vzdělávání. Materiál vznikl na základě spolupráce mezi IPVZ a internetovým portálem AMECA.

3.7.2017

Ředitel Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí (ho) subkatedry nukleární medicíny IPVZ.

19.6.2017

Dne 6. 6. 2017 byla v kavárně hotelu ILF zahájena výstava fotografií MUDr. Jiřího Steinbacha, primáře ARO NH Hospital a.s. v Hořovicích. Vernisáž slavnostně zahájil MUDr. Ivo Jokl, náměstek ředitele pro pedagogiku, vědu a výzkum.

12.6.2017

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP připravilo nový druh vzdělávacích aktivit. Na webových stránkách IPVZ i ČIS budete mít nyní k dispozici krátká videa zaměřená vždy na problematiku vybraného onemocnění. První video připravila MUDr. Věra Malinová na téma Lysosomální střádavá onemocnění a Morbus Gaucher, druhé video o Familiárním defektu lipoproteinové lipázy natočil Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM.

6.6.2017

Právě jste dokončili lékařskou fakultu, ale nevíte co dál? Zkusíme vám to co nejvíce přiblížit v následujících řádcích. Článek vznikl na základě spolupráce mezi IPVZ a internetovým portálem AMECA.

25.5.2017

18.9.2017 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 15.8.2017. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

22.5.2017

Od 22.5.2017 jsou zveřejněny nové vzdělávací akce pro podzim 2017 a lze se na ně přihlašovat. 

10.5.2017

On-line katalog českých a anglických odborných publikací, které jsou k dispozici v Oddělení vědeckých informací (knihovně) IPVZ v hotelu ILF pro prezenční studium i distanční výpůjčku, je přístupný na adrese: bit.ly/ipvz-katalog-ovi

15.2.2017

Oddělení vědeckých informací zpřístupnilo jednotný odkaz na všechny elektronické verze odborných výukových textů, které byly vydány v IPVZ v rámci projektů financovaných z Evropské unie. Publikace slouží pro prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, např. ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další. Tištěné publikace jsou zdarma k dispozici v Oddělení vědeckých informací v hotelu ILF.  Elektronické verze těchto textů jsou k dispozici na adrese https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/ostatni-pracoviste/oddeleni-vedeckych-informaci/odborne-vyukove-texty. Věříme, že odborné výukové texty přispějí ke zvyšování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v České republice. 

1 2 3 4 5 6 7