Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

16.7.2018

Prázdninová provozní doba Podatelny/Výpravny: Po - Čt 7:30 – 15:00; Pátek 7:30 – 14:00.

16.7.2018

AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků
24.9.2018 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 30.8.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

29.6.2018

Upozorňujeme všechna zdravotnická zařízení, že MZ ČR dne 28.6.2018  zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o Rezidenční místa pro rok 2018 ošetřovatelství a nelékařských povolání na svých webových stránkách: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-misto-pro-rok-2018_15696_3792_3.html a informace týkající se výběrového řízení http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c186/2009-sbvyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-mi_15699_3.html

21.6.2018

Upozorňujeme všechna zdravotnická zařízení, že MZ ČR dne 21.6.2018  zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o Rezidenční místa 2018  lékařských  oborů na svých webových stránkách: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-mista-pro-rok-2018_15658_3791_3.html a dále  informace týkající se vypisování výběrových řízení na rezidenční místa http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2018-_15659_3791_3.html.

18.6.2018

Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

24.9.2018 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 24.8.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

14.6.2018

1.10.2018 bude zahájen AKK v asistované reprodukci. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 15.9.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

12.6.2018

Dne 12. 6. 2018 proběhlo v Hotelu ILF v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha slavnostní zahájení provozu digitálního anatomického stolu Anatomage. Jedná se o první reálný 3D anatomický systém svého druhu v České republice, který umožňuje manipulaci s digitálně zobrazenými reálnými těly a s klinickými snímky ve vysokém rozlišení. IPVZ se pořízením anatomického stolu připojil ke vzdělávacím institucím jako je například Stanford University.

8.6.2018

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nově nabízí vzdělávání prostřednictvím interaktivních e-learningových kurzů. V současné době jsou k dispozici tato témata:

  • Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře 
  • Kožní problematika pro všeobecné praktické lékaře 
  • Lícní nerv 
  • Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře) 
25.5.2018

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro druhé pololetí roku 2018.

10.5.2018

Dne 20.3.2018 server seznamzpravy.cz uvedl rozhovor s doc. MUDr. Vilmou Marešovou, CSc., emeritní přednostkou I. infekční kliniky UK 2. LF Nemocnice na Bulovce v Praze a bývalou vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10