Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

4.7.2019

Informace pro žadatele o započtení absolvované praxe dle nově vydaných vzdělávacích programů z roku 2018 a 2019.

3.7.2019

Informace pro všeobecné praktické lékaře – již je k prodeji logbook 2018. V případě zájmu objednávejte u paní Večeřové, e-mail: vecerova@ipvz.cz, případně u paní Kavalkové, e-mail: kavalkova@ipvz.cz.

13.6.2019

IPVZ se stal partnerem projektu „Medici PRO Očkování“. Klesající proočkovanost a návrat nemocí, kterým lze předcházet, významně ovlivňují naši společnost. Na tuto situaci se rozhodli reagovat studenti a zástupci Akademického senátu 2. LF UK a vznikla tak nezisková aktivita za podpory MZ ČR. Mezi hlavní partnery projektu patří Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a MediCoach. Tisková zpráva z proběhlé tiskové konference (ke stažení ve formátu pdf).

IPVZ v rámci celoživotního vzdělávání pro Vás připravil řadu vzdělávacích akcí věnovaných očkování a infekčním onemocněním. Vybrali jsme pro Vás například tyto kurzy: www.ipvz.cz/novinky/2019/ockovani-nabidka-akci

6.6.2019

Od 6.6.2019 je možné přihlásit se na červencové a srpnové termíny e-kurzů.

3.6.2019

IPVZ v rámci „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020“, připravil Mimořádný kurz – Problematika zdraví a nemoci bezdomovců v ČR.

Zdraví lidí bez domova – úvod do problematiky, vybraná hlášení, infekční onemocnění lidí bez domova - zkušenosti pneumologa, závislosti a duševní zdraví lidí bez domova, lidé bez domova ve zdravotnickém zařízení. Zdravotní problémy lidí bez domova z pohledu zdravotně sociální péče a zdravotní problémy lidí bez domova z pohledu sociální práce. To vše bude součástí mimořádného kurzu, který je určen pro lékaře, zdravotnické pracovníky a jiné odborníky, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi bez domova.

29.5.2019

1.10.2019 bude zahájen Akreditovaný kvalifikační kurz v asistované reprodukci.

29.5.2019

16.9.2019 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody.

27.5.2019

Již je to rok, co v platnost vstoupilo obecné nařízení o ochranně osobních údajů. Krátké pozastavení pana doktora Milana Cabrnocha nad prvním rokem platnosti GDPR v oblasti zdravotnictví si můžete přečíst pod níže uvedeným odkazem.

1.5.2019

V současné době probíhá na Hotelu ILF dlouho připravovaná a plánovaná investiční akce „Snížení energetické náročnosti Hotelu ILF“, s využitím dotace ze SFŽP. Jedná se o komplexní řešení, snížení energetické náročnosti dvou objektů hotelu ILF. Realizováno bude zateplení střech, včetně nových povrchů, výměna všech otvorových výplní, a zateplení pláště obou objektů včetně nových fasád. Ukončení akce je plánováno v září 2019.

29.4.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví IPVZ na téma: „Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů“. Lektoři: JUDr. Michal Krenk, Ph.D. (předseda senátu Vrchního soudu v Praze) a Ing. Michael Trezzi, CSc. (soudní znalec v oborech elektronika, elektrotechnika, spoje a ekonomika). 

Kurz je určen pro právníky a pracovníky IT oddělení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a správních úřadů. Dopolední seminář je zaměřen na přiblížení značně složité a zároveň aktuální problematiky zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních systémů. Výklad bude zaměřen nejen na jednotlivé specifické instituty zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, typické pro IT systémy, ale také na technická úskalí a limity existující v uvedené oblasti. Lektorská prezentace bude demonstrována na typických příkladech z praxe IT oddělení, se zřetelem na aktuální právní úpravu a rozhodovací činnost orgánu dohledu a soudů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...