Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

23.1.2020

Důležité upozornění:
V souvislosti s novým zkušebním řádem (vyhláška č. 282/2019 Sb.) platným od 1.11.2019 jsou všechny přihlášky k atestační zkoušce, závěrečné zkoušce nástavbového oboru a zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni oborů v gesci IPVZ přijímány, pokud zájemce o zkoušku podal přihlášku nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky (ovšem až po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem daného oboru ).

22.1.2020

Chtěli bychom Vás informovat o změně v podmínkách projektu „Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů" (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213). V rámci projektu lze  podpořit  i farmaceuty zařazené do lékárenského základního kmene po 1. 7. 2017. Pravidla pro plnění podmínek projektu zůstávají stejná.

15.1.2020

IPVZ hledá pro projekty specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků kolegyni/kolegu na pozici ODBORNÝ ASISTENT/KA – KOORDINÁTOR/KA

14.1.2020

Dotační program MZČR Rezidenční místa pro lékařské obory  pro rok 2020
Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).

23.12.2019

Od 1.1. 2020 se z důvodu novely zákona 278/2019 Sb., o místních poplatcích zvyšuje cena pro účastníky vzdělávacích akcí IPVZ ubytovaných na Hotelu ILF za jednolůžkový pokoj z částky 920,- Kč na 940,- Kč (lůžko ve dvoulůžkovém pokoji z 620,- Kč na 640,- Kč). Dosud jsme za ubytované účastníky nemuseli odvádět rekreační poplatek 15,- Kč za osobu a noc ani poplatek z ubytovací kapacity 6,- Kč za osobu a noc, které jsou podle novely zákona sloučeny do jednoho poplatku za ubytování ve výši 21,- Kč za osobu a noc s povinností uhrazení poplatku za každého ubytovaného.

11.12.2019

Katedra Klinického inženýrství IPVZ otevírá kurzy TECHNICKÉ AUDIOLOGIE (kurz celoživotního vzdělávání a certifikovaný kurz), které nabízejí zdravotnickým pracovníkům (lékařům, nelékařům, biomedicínským technikům a inženýrům) možnost získat znalosti (70 hodin teorie) a praktické dovednosti (50 hodin praxe) k technickému zabezpečení provozu audiologických, foniatrických a ORL pracovišť.

9.12.2019

Od 2.12.2019 je možné se přihlásit na běhy e-kurzů, které jsou vypsány od ledna do června 2020.

1.12.2019

IPVZ tímto prohlašuje, že všechny vzdělávací akce specializační přípravy jsou realizovány v IPVZ v rámci platných akreditací vydaných Ministerstvem zdravotnictví v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 95/2004 Sb. V této souvislosti musí být tyto vzdělávací akce plně akceptovány při kontrole plnění podmínek vzdělávacího programu, a to i v rámci lékařských fakult. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či odmítnutí zápočtu doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví, neboť podle § 21 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. má pouze Ministerstvo zdravotnictví právo rozhodnout o nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky.

27.11.2019

IPVZ pro vás připravil nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2020.

26.11.2019

3.2.2020 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 13.1.2020. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...