Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Platné právní předpisy

Soubor(y) ke stažení

Vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Obsahy jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 13.10.2020 ve Vyhlášce č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete pod tímto odkazem https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2020  nebo pod jednotlivými pedagogickými pracovišti IPVZ.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Vyhláška č. 8/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb.

Vyhláška č. 286/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 ve znění vyhl. č. 361/2010 Sb.

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Vyhláška č. 188/2009 Sb.

Vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).

Nařízení vlády č. 255/2011 Sb.

Nařízení vlády č. 255/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Vyhláška č.  221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech

jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 9.10.2018 ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete pod tímto odkazem https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2018 nebo pod jednotlivými pedagogickými pracovišti IPVZ.

Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech

Obsahy jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 9.10.2018 ve Vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete pod tímto odkazem https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2018 nebo pod jednotlivými pedagogickými pracovišti IPVZ.

Vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 31_2010 Sb

Vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Vyhláška o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků

Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání nelékařů

Prováděcí předpisy k zákonu č. 95/04 Sb. a č. 96/05 Sb.,