Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Platné právní předpisy

Soubor(y) ke stažení

Vyhláška č. 8/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb.

Vyhláška č. 286/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 ve znění vyhl. č. 361/2010 Sb.

Vyhláška č. 188/2009 Sb.

Vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).

Nařízení vlády č. 255/2011 Sb.

Nařízení vlády č. 255/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

Vyhláška o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků