Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí

Institut postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví je partnerem projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí

Poskytovatel podpory je Ministerstvo vnitra České republiky.

Program: Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu v ČR 2019 - 2025 (IMPAKT1) číslo VJ01010116.

Hlavním řešitelem projektu je České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s partery projektu

  • Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO, v.v.i.)
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
  • Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Realizace projektu: 2021 - 2025

Prioritní zájmová oblast Podprogramu 1:

  • krizová komunikace
  • analýza a predikce trendů bezpečnostních hrozeb
  • další inovativní témata vycházející z nových trendů (1)

Prioritní cíle:

ve spolupráci výzkumné komunity z oblasti medicíny, sociologických studií a komunity specialistů na radiační a jadernou bezpečnost a nové měřicí metody rozvinout znalosti a dovednosti k posilování schopností bezpečnostního systému a znalostní základnu v oblasti snížení rizika vypuknutí paniky při vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostech a zvládání těchto událostí, vč. Vybudování rozsáhlé měřící sítě (citizen science) v počtu cca 1000 detektorů.

Hlavní činností řešitelského týmu IPVZ bude v průběhu realizace sledovat psychiatrické a psychologické mechanismy šíření poplašné zprávy, popíše a bude analyzovat jednotlivé fáze vyrovnávání se s poplašnou zprávou a navrhne jakými psychologickými mechanismy její dopady minimalizovat. Ve spolupráci se sociology, dalšími členy týmu a PR odborníky navrhne optimální komunikační strategie, které budou v jednotlivých fázích nejefektivnější k prevenci nežádoucích davových jevů, jakými je vznik agresivního či panického davu a šíření paniky v komunikačních prostředcích.