Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Administrativní systém pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků

Název projektu:

Administrativní systém pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků

Registrační číslo projektu:

CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_059/0007698

Celkové náklady projektu:

99.967.508,- Kč bez DPH

Čerpáno z výzvy č.5 – Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků

Doba trvání projektu:

2023 - 2025

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření zcela nového informačního systému, který umožní optimalizaci administrace specializačního a nástavbového specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků pro všechny subjekty vstupující do tohoto procesu včetně účastníků vzdělávání.

Nový systém zajití podstatně větší přehlednost v administrativní části specializačního vzdělávání, zkrácení přípravy na vstup do jeho procesu a usnadnění agendy související se zjišťováním a ověřováním platných informací o účastnících i poskytovatelích specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotníků, a tím i zlepšení hospodárnosti a efektivity jednotlivých procesů.

Hlavní přínosy projektu

  • Automatizace akreditačního řízení
  • Průvodce specializačním a nástavbovým vzděláváním od zařazení do oboru přes průběžné sledování stavu jeho vzdělávání a plnění studijního programu, až po přihlášení k závěrečné zkoušce vč. možnosti hodnocení školitelů
  • Jasné vymezení vlastnictví a ukládání dat a také jejich využití dalšími subjekty dle definovaných rolí