Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví

Projekt: Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví

Registrační číslo:
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_033/0007749
CZ.31.1.01/MV/23_45/0000045

Celkové náklady projektu: 12.000.000,- Kč bez DPH

Čerpáno z výzvy č. 14 - Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

Doba trvání projektu: 1.6.2022 – 30.6.2025

Zajištění vzdělávacích programů pro rozšíření využívání elektronických zdravotnických služeb a digitálních služeb ve zdravotnictví zaměřených především na zdravotnický personál.

Projekt přispěje k rozšíření a automatizaci vzdělávacích programů pro zdravotnické profesionály. Zajistí jim jednoduchou orientaci, zvýší dostupnost odborných seminářů, tréninků, workshopů a konferencí v dané oblasti. Tím přispěje k vyšší efektivitě poskytování zdravotních služeb.

Primárně se projekt zabývá zajištění vzdělávacích programů pro rozšíření využívání elektronických zdravotnických služeb a digitálních služeb ve zdravotnictví zaměřených především na zdravotnický personál.

Přínosem pro cílové skupiny bude snížení administrativních bariér v přístupu ke vzdělávání na straně poskytovatelů zdravotních služeb a orgánům veřejné správy umožní automatizovaný přístup k výsledkům vzdělávání.

Projekt vychází z aktuálního stavu elektronizace procesů IPVZ, který dlouhodobě plánuje modernizaci a doplnění informačních systémů s cílem zvýšení efektivnosti a kvality poskytování vzdělávacích služeb v oblasti zdravotnictví.

Jednou ze zásadních potřeb IPVZ je modernizace informačních technologií, a to zejména s ohledem na informatickou podporu hlavních procesů a sjednocení pracovních, bezpečnostních a metodických postupů.

Součástí rozvoje bude definování a zpracování nových požadavků na úpravu SIS v podobě vytvoření centrálního systému elektronického vzdělávání resortu zdravotnictví, který bude sloužit pro zveřejňování např. e-kurzů elektronizace zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti v celém resortu zdravotnictví.