Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rozhovor s prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc. Ph.D.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc. Ph.D. o novém vzdělávacím programu pro specializační vzdělávání

Škola veřejného zdravotnictví v současné době připravuje zásadní inovaci programu Veřejného zdravotnictví. Ten by se měl nově od ledna příštího roku stát uceleným vzděláváním dvouletého typu. Cílem bylo vytvořit vzdělávací program v souladu s předpoklady Ministerstva zdravotnictví. Jeho absolvování bude do budoucna buď požadováno, nebo bude významnou výhodou pro ty, kteří se budou chtít ucházet o manažerské pozice ve zdravotnictví a je určeno lékařům, zdravotníkům z nelékařských profesí i zájemcům z řad nezdravotníků. Vzdělávací program detailně popisuje vedoucí Školy veřejného zdravotnictví IPVZ prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.

Od ledna 2024 bude možné v IPVZ pod hlavičkou pedagogického pracoviště Škola veřejného zdravotnictví studovat zcela nově postavený program Veřejného zdravotnictví. Jaká je jeho koncepce?

Chtěli jsme spojit to, co bylo výhodou minulých programů, které byly dříve ve formě atestace, ale systém v průběhu let prošel vývojem. Nyní jde o ucelený dvouletý vzdělávací program Veřejného zdravotnictví obsahující všechny jeho stěžejní témata. Aktuálně máme samostatně certifikováno jednoleté studium pro lékaře, což je vzdělávání na úrovni atestace, kdy po roce studia absolventi obdrží atestační diplom. Zároveň máme certifikováno jednoleté studium pro nelékařské profese. Tito absolventi dostanou certifikát o absolvování certifikovaného kurzu. Nový program je stavěn modulárně a umožňuje započíst jednotlivé absolvované moduly do různých forem vzdělávání. Zájemci mohou například vstoupit do atestačního oboru Veřejného zdravotnictví a v rámci tohoto oboru musí absolvovat právě ten jednoletý certifikovaný kurz, který se bude započítávat. Pokud budou následně chtít, mohou pokračovat druhým rokem v celkově dvouletém programu Veřejného zdravotnictví, který bude kvalifikačním předpokladem na manažerské pozice na úrovni ředitelů nebo náměstků v nemocnicích, odborníků na ministerstvu nebo jiných úřadech. Do programu budou moci vstoupit i nezdravotníci, pokud předpokládají, že by v budoucnu rádi pracovali v systému českého zdravotnictví na řídících pozicích.

Jakou plánujete organizaci výuky?

Program bude postaven na 18 modulech koncipovaných do kontaktní prezenční výuky a současně do distanční výuky elektronickou formou. V prezenční části každého modulu proběhne 16 hodin výuky, konkrétně 8 hodin vždy v pátek od 12:00 do 20:00 a 8 hodin v sobotu od 8:00 do 16:00.

Existuje možnost i pouze online studia?

Část modulu bude online, ale nebude možné absolvovat celý ten kurz pouze distančně. Povinných bude i 16 hodin prezenční výuky, protože obě tyto formy jsou součástí akreditovaného kurzu. Do budoucna chceme tento program postavit tak, aby splňoval veškeré parametry mezinárodně srovnatelných programů podobně, jak jsou akreditovány na špičkových zahraničních univerzitách. Naše představa je, že budeme spolupracovat s jednou univerzitou v USA a univerzitami v ČR. V tuto chvíli již došlo k dohodě s Univerzitou Karlovou, probíhají jednání s Masarykovou univerzitou a s dalšími institucemi, které se podílí na podobných formách vzdělávání. Snažili jsme se postavit výuku tak, aby relevantní počet špičkových expertů byl schopen garantovat vysokou kvalitu takového kurzu.

Jaké jsou konkrétní předměty studia a co vše se student naučí?

Veřejné zdravotnictví samo o sobě je mezioborová záležitost, a proto i v tomto programu bude zastoupeno několik oborů. V rámci Veřejného zdravotnictví je celá škála předmětů, které budou reprezentovány v jednotlivých modulech, týkajících se preventivního zdravotnictví. Konkrétně půjde o epidemiologii, preventivní lékařství, biostatistiku nebo statistiku. Dále budou zastoupena i témata bezprostředně potřebná k samotnému manažerskému řízení, tedy zdravotní ekonomika, obecný vhled do ekonomie, moduly z zdravotního pojištění, zdravotnické legislativy a další. Půjde o široký rozsah, aby měli absolventi přehled o aktuálním fungování našeho zdravotnictví a současně aby získali prostředky a naučili se metody.

Kurzy tedy nebudou pouze teoretické?

Absolventi získají dovednosti, kterými budou schopni tyto systémy posuzovat, protože doposud šlo spíše o faktografickou záležitost popisu toho, jak systém funguje, ale nedostávali znalost prostředků a vědeckých metod, které mají používat a jak mají analyzovat různé jevy. Cílem je rovněž popsat praktickou stránku věci v podobě různých praxí a závěrečného týdenního souhrnného tzv. capstone course (závěrečného kvalifikačního kurzu – pozn. autora), kde se bude synteticky provazovat znalost jednotlivých modulů a budou se řešit konkrétní problémy na základě praktických situací. Může jít o historicky dané situace toho, co již v různých případových studiích bylo řešeno anebo to budou konkrétní problémy ze zdravotnických zařízení ze současné doby. Aktuálně jsou například ředitelé nemocnic postaveni před problém přesčasové práce a omezení služeb a v tom smyslu by mohla probíhat diskuse nad tím, jaký optimální model postavit, aby to zdravotnické řízení ad maximum bylo schopno fungovat a nemusel se celý systém výrazně omezovat.

Jaká je kapacita kurzu a do kdy se mohou zájemci o studium hlásit?

Kapacita bude dostatečná a předpokládáme, že již první ročník se otevře pro zhruba 30 osob. Přihlašování bylo zahájeno nyní během prosince, a to standardně přes IPVZ. Samotné vzdělávání pak bude od ledna probíhat v Praze v Hotelu ILF.

Jan Brodský (rozhovor vznikl pro IPVZ v prosinci 2023)