Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o projektu

Dne 10. 11. 2014 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace individuálního projektu s názvem „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III." (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00005).  Projekt byl úspěšně ukončen dne 30. 12. 2015, přičemž došlo k naplnění stanovených monitorovacích indikátorů.

Individuální projekt Ministerstva zdravotnictví byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veškeré vzdělávání probíhalo v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, se zaměřením na cílové skupiny Všeobecných praktických lékařů (dále praktických lékařů) a lékařů internistů.

Projet byl koncipován do 2 oblastí vzdělávání, které korespondují s uvedenými požadavky:

  1. vzdělávání všeobecných praktických lékařů
  2. vzdělávání v oblasti vzácných onemocnění

Cíle projektu

Hlavními cíli vzdělávacích aktivit projektu byla podpora celoživotního vzdělávání lékařů v rámci národní vzdělávací soustavy.

Inovativnost projektu

V oblasti vzdělávání v problematice vzácných onemocnění neexistuje jednotná koncepce a jednotný přístup ke vzdělávání lékařů a jejich dostatečné informovanosti. Jedná se tedy o první koncepční projekt zaměřený na postgraduální vzdělávání lékařů a systematické informovanosti odborné i laické veřejnosti pro tuto specifickou oblast.

V oblasti vzdělávání praktických lékařů je velmi důležité inovovat a aktualizovat možnosti vzdělávání a rekvalifikace do oboru praktického lékařství, protože dosud tato možnost není ošetřena. Rovněž pro poskytování kvalitní a bezpečné péče v ordinaci praktických lékařů je nutné inovovat stávající standardy pro praktické lékaře, poskytnou jim v tomto směru vzdělání, tak aby byli schopni s těmito standardy pracovat a řídit se jimi. 

Publicita

V rámci realizace projektu byla dodržována publicita a proběhly dvě konference, jedna úvodní a druhá závěrečná.

Úvodní konference projektu

V Kongresovém sále pražského Hotelu ILF proběhly 16. března 2015 úvodní konference projektů Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00004), Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II. (projekt číslo: CZ.1.04/1.1./D3 00006) a Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III. (projekt číslo: CZ.1.04./1.1.00/D3 00005).

Konference zahájil úvodním slovem ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, který účastníky konferencí seznámil s obsahem a zaměřením projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III. Ve svém vystoupení vyzdvihl význam tohoto projektu v souvislosti se vzácnými chorobami dětí,

Mgr. Tomáš Turek, manažer projektu, ve svém vystoupení hovořil o dosavadním průběhu a realizaci tohoto projektu.

Projektoví manažeři Ing. Jiřím Müller a Mgr. Tomáš Turek seznámili posluchače s obsahem jednotlivých projektů, personálním obsazením a délkou jejich realizace.

Úvodní slovo k projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. pronesl JUDr. Jiří Richter, náměstek ředitele IPVZ pro ekonomiku, který se zabýval aspekty ekonomické povahy. Praktické poznatky z dosavadního průběhu tohoto projektu doplnil jeho manažer Mgr. Tomáš Turek.

Projekt Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II. ozřejmil ve svém vystoupení náměstek ředitele IPVZ pro výuku JUDr. Pavel Janda. Manažer projektu Ing. Jiří Müller ve svém vystoupení ocenil práci realizačního týmu a soustředil se na zabezpečení zdárného pokračování tohoto projektu. 

Zobrazit podrobnější informace o úvodní konferenci

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III.
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00005