Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělávání všeobecných praktických lékařů

Vzdělávání všeobecných praktických lékařů sestávalo ze 3 aktivit.

První aktivitou byla Novelizace vzdělávání všeobecných praktických lékařů – výstupem je publikace, která popisuje obsah vzdělávání, jeho průběh, volitelné a povinné části, které musí lékař absolvovat a délku specializační přípravy. Zároveň proběhly vzdělávací akce související s touto publikací.

Druhou aktivitou bylo Sledování kvality v primární péči. V rámci této aktivity proběhly vzdělávací aktivity (kurzy) sloužící k rozvoji Sledování kvality v primární péči a zároveň byly vytvořeny čtyři odborné výukové texty / publikace.

Třetí a poslední vzdělávací aktivitou byl Rozvoj odborných znalostí a dovedností v oboru Všeobecného praktického lékařství. V rámci této aktivity proběhly 3 kurzy sloužící ke komplexnímu rozvoji odborných znalostí a dovedností v oboru VPL.

Úspěšnými absolventy v oblasti vzdělávání praktických lékařů se stalo 244 lékařů.

Autorské odborné výukové texty se staly produktem výše zmíněného projektu. 

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III.
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00005