Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Institut postgraduálního vzdělávání je dodavatelem teoretických kurzů pro Ministerstvo zdravotnictví, které je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie.

Předmětem projektu je zajištění specializačního vzdělávání dětských neurologů. Vzdělávání bude určeno pro lékaře, kteří již absolvovali pediatrický nebo neurologický kmen, nebo mají atestaci z pediatrie či neurologie. V rámci tohoto projektu budou jeho účastníci docházet na teoretické kurzy a na praxi a bude ukončen atestací.

Díky finanční podpoře z Evropské unie a státního rozpočtu dojde ke zvýšení počtu dětských neurologů.  To povede ke zvýšení dostupnosti i kvality péče o dětské pacienty s nemocemi nervové soustavy.  Kromě toho povede zvýšení počtů dětských neurologů k posílení klinického výzkumu v této oblasti medicíny, což je pro další zvyšování kvality zdravotní péče klíčové. Celkový počet lékařů, kteří budou do projektu zapojeni, je 18. Primárním smyslem projektu podpory vzdělávání je zlepšení kvality péče o dětské pacienty s onemocněními nervového systému.

Institut postgraduálního vzděláván je realizátorem těchto Klíčových aktivit:

  • KA 1 - Teoretická výuka - kurz Lékařská první pomoc
  • KA 2 - Teoretická výuka - kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
  • KA 3 - Teoretická výuka - kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
  • KA 4 - Teoretická výuka – kurz Radiační ochrana

Realizace projektu je plánována do 30. listopadu 2022.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.