Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o projektu

Dne 15. 10. 2014 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace individuálního projektu s názvem „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00004). Úspěšně byl projekt ukončen dne 15. 12. 2015, došlo k naplnění stanovených monitorovacích indikátorů.

Individuální projekt Ministerstva zdravotnictví byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Projekt byl zaměřen na vzdělávání zdravotníků dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Cíl projektu

Hlavním všeobecným cílem oblasti podpory v rámci realizace projektu bylo přispět ke zvyšování adaptability lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků s důrazem na rozvoj odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblasti zdravotnické problematiky.

Cílová skupina

Projekt byl určen pro všechny lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají své povolání s převažujícím místem výkonu práce na území ČR, mimo Hlavního města Prahy.
Projekt byl koncipován do 3 oblastí vzdělávání, jedná se o ATLS – Advanced trauma life support kurz, E-learning (elektronické vzdělávání) a Odborné výukové texty.

Publicita

V rámci realizace projektu byla dodržována publicita a proběhly dvě konference, jedna úvodní a druhá závěrečná.

Úvodní konference projektu

V Kongresovém sále pražského Hotelu ILF proběhly 16. března 2015 úvodní konference projektů Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00004), Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II. (projekt číslo: CZ.1.04/1.1./D3 00006) a Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III. (projekt číslo: CZ.1.04./1.1.00/D3 00005).

Konference zahájil úvodním slovem ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, který účastníky konferencí seznámil s obsahem a zaměřením projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III. Ve svém vystoupení vyzdvihl význam tohoto projektu v souvislosti se vzácnými chorobami dětí,

Mgr. Tomáš Turek, manažer projektu, ve svém vystoupení hovořil o dosavadním průběhu a realizaci tohoto projektu.

Projektoví manažeři Ing. Jiřím Müller a Mgr. Tomáš Turek seznámili posluchače s obsahem jednotlivých projektů, personálním obsazením a délkou jejich realizace.

Úvodní slovo k projektu Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. pronesl JUDr. Jiří Richter, náměstek ředitele IPVZ pro ekonomiku, který se zabýval aspekty ekonomické povahy. Praktické poznatky z dosavadního průběhu tohoto projektu doplnil jeho manažer Mgr. Tomáš Turek.

Projekt Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II. ozřejmil ve svém vystoupení náměstek ředitele IPVZ pro výuku JUDr. Pavel Janda. Manažer projektu Ing. Jiří Müller ve svém vystoupení ocenil práci realizačního týmu a soustředil se na zabezpečení zdárného pokračování tohoto projektu. 

Zobrazit podrobnější informace o úvodní konferenci

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004