Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


ATLS (Advanced trauma life support kurz)

ATLS je licencovaný kurz pro lékaře pracující v týmu, ale i samostatně v rámci vstupního ošetření závažně zraněných pacientů, zejména na urgentních příjmech nemocnic. Principy jsou platné i v přednemocniční péči. Informace, které jsou v kurzu probírány, jsou validovány na současnou úroveň poznání ve smyslu medicíny založené na důkazech. Na základě unifikace postupů o poraněné pacienty dochází ke zvyšování úrovně péče, její standardizaci. S tímto souvisí i snižování úmrtnosti a snižování komplikací plynoucích z léčby. 

Uvedený kurz je celosvětově uznáván jako momentálně nejkvalitnější nástroj k dosažení tohoto cíle.

Realizace kurzů probíhala v období 31. 8. 2015 – 30. 11. 2015. Celkem proběhlo 13 běhů ATLS, kdy bylo proškoleno 251 lékařů, a z toho 250 lékařů se stalo zároveň úspěšným absolventem. Vzdělávací program ATLS zajišťovala Česká lékařská společnost JEP – Česká společnost úrazové chirurgie (odborná společnost patřící pod ČLS JEP) ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. 

Cíl aktivity

Cílem kurzů byla praktická výuka norem multidisciplinární péče v reanimační fázi závažných zranění na základě priorit daných patofyziologií těchto stavů. Zajišťuje jednotný přístup k pacientům ve vážných stavech a po úrazech.

Cílová skupina

Kurz byl určen pro lékaře pracující na zdravotnické záchranné službě, na urgentních příjmech nemocnic, na úrazových a ortopedických pracovištích, na jednotkách intenzivní péče a ARO.

Informace o vzdělávacím programu

Vzdělávací program byl složen z 1 modulu, který se skládá ze 2 částí - teoretické a praktické výuky. Jednacím jazykem kurzu byla čeština, výukové materiály a podklady byly v anglickém jazyce. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získal účastník certifikát o absolvování.

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004