Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-learning (elektronické vzdělávání)

E-learning (elektronické vzdělávání) je jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména prostřednictvím počítačových sítí. Typ tohoto vzdělávání umožňuje účastníkovi vzdělávací aktivity naučit se to, co zrovna teď potřebuje a zkrátit tak dobu jeho přítomnosti na přednáškách, která by byla nutná při prezenčním vzdělávání. Student přebírá zodpovědnost za své vzdělání, což na něj sice klade vyšší nároky, co se týká snahy o zlepšení, ale zároveň mu poskytuje možnost učit se, kdy chce, kde chce, tempem a stylem jaké mu vyhovuje.

Cíl aktivity

V průběhu trvání projektu byla připravena řada e-kurzů pro lékaře a nelékaře různých odborností: angeziologie, hygiena a epidemiologie, gynekologie a porodnictví, nefrologie, dorostové lékařství. Konkrétní seznam e-kurzů je k naleznutí níže pod bodem přehled kurzů. E-kurzy byly realizovány od dubna do konce listopadu 2015. Úspěšnými absolventy se stalo 529 lékařů a zdravotnických pracovníků.

Kredity

Všechny e-kurzy pro lékaře v projektu byly zařazeny do Centrálního registru akcí České lékařské komory a byly jim přiděleny kredity. 

Stejně tak tomu bylo i u e-kurzů pro nelékaře, kdy e-kurzy obdžely souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením vzdělávací akce (e-kurzu) do jejího kreditního systému vzdělávání a byly jim přiděleny kredity.

Každý úspěšný absolvent e-kurzu získal Potvrzení o účasti na e-kurzu s vyznačeným počtem kreditů.

Cílová skupina

Je dána anotací e-kurzu.

Přehled e-kurzů

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004