Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Zduření na krku

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro lékaře oboru otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, praktické lékaře pro děti a dorost a praktické lékaře pro dospělé.

Podmínky účasti v e-kurzu: 

 • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
 • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

Cíle e-kurzu: 

E-kurz „Zduření na krku“ bude sloužit ke zvýšení odborné úrovně specializační přípravy k atestaci z oborů otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a praktickým lékařům pro děti a dorost a praktickým lékařům pro dospělé. Zároveň zvýší úroveň teoretických znalostí lékařům v oblasti interdisciplinárního řešení otázek zduření na krku s pozitivním praktickým dopadem na klinickou praxi.

Absolventi si osvojí nové poznatky především v těchto oblastech:

 • Vyšetření zduření na krku
 • Zduření uzlinového původu
 • Klasifikace krčních uzlin
 • Lymfadenitidy a neinfekční zánětlivé lymfadenopatie
 • Nádorová onemocnění krčních uzlin
 • Staging krčních uzlinových metastáz
 • Léčba krčních uzlinových metastáz
 • Zduření mimouzlinového původu
 • Mediální a laterální krční cysty
 • Thymické a parathyroidální cysty
 • Primární krční nádory
 • Mimouzlinové krční záněty
 • Laryngokéla

Časová dotace: odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 4

Termíny e-kurzu:

 • 1. 10. – 15. 10. 2015 (40832)
 • 16. 10. – 31. 10. 2015 (40796)
 • 1. 11. – 15. 11. 2015 (40795)
 • 16.11. - 30.11.2015 (41104)