Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborné výukové texty

V rámci projektu byly realizovány autorské odborné výukové texty, které se staly produktem výše zmíněného projektu.

Cíl aktivity

Cílem této aktivity bylo zpracování a vydání odborných výukových textů, určených pro samostudium zdravotnických pracovníků a prohloubení odborných znalostí z daného oboru.  Elektronické verze těchto textů naleznete k prohlednutí níže. Věříme, že odborné výukové texty významně přispějí ke zvyšování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v rámci ČR.

Elektronické verze textů k prohlednutí

Výkladový slovník termínů v epidemiologii

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.

Resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence pro lékaře i nelékařské profese

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

Manuál praktické epidemiologie

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., MUDr. Vladimír Polanecký

Dlouhodobá péče v ošetřovatelství

Mgr. et Bc. Monika Válková

Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb

Mgr. et Bc. Monika Válková

Komunikace jako sebeobrana zdravotníka

Mgr. Jaroslav Pekara

Laktační minimum pro pediatry

MUDr. Marcela Černá, Jana Kollárová

Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení - díl 1.

Patologické stavy u donošených novorozenců

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, MUDr. Marcela Černá, MUDr. Petra Šaňáková

Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení - díl 2.

Diagnostické, vyšetřovací a terapeutické postupy u donošených novorozenců

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, MUDr. Marcela Černá, MUDr. Petra Šaňáková

Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení - díl 3.

Kojení

Kolektiv autorů: MUDr. Marcela Černá, Jana Kollárová

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004