Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře)

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro lékaře, kteří pracují na novorozeneckých odděleních a pro ty, kteří jsou ve styku s novorozencem (anesteziologové, porodníci, dětští lékaři, lékaři záchranné služby apod.).

Podmínky účasti v e-kurzu: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

Cíle e-kurzu: 

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat.

Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu.

E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence.

Učební text je doplněn o:

  • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy/
  • Seznam literatury
  • Závěrečný test

Termíny e-kurzu:

  • 16. 9. – 30. 9. 2015 (40550)
  • 1. 10. – 15. 10. 2015 (40550)
  • 16. 10. – 31. 10. 201 (40550)
  • 1. 11. – 15. 11. 2015 (40550)
  • 16.11. - 30.11.2015 (41103)

Časová dotace: 

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 

4