Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Laktační minimum

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro dětské lékaře, kteří se s problematikou kojení setkávají ve své každodenní praxi. Mají tedy řadu vlastních zkušeností. Kurz je zaměřen na současné pohledy a nové přístupy v oblasti kojení a na řešení obvyklých i méně obvyklých situací, se kterými se může praktický lékař pro děti a dorost setkat ve své ordinaci.

Podmínky účasti v e-kurzu: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

Cíle e-kurzu: 

Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje dětské lékaře v problematice kojení. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Kurz je přehledem nejčastějších problémů, se kterými se dětský lékař setkává. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu.

E-kurz je obohacením studia problematiky kojení vedle standardních metod.

Učební text je doplněn o:

  • Obrazovou dokumentaci / video, tabulky, obrázky/
  • Seznam literatury
  • Závěrečný test

Absolventi si osvojí nové poznatky především v těchto oblastech: léky a kojení; kojení matek s interními chorobami; kojení ve speciálních situacích; současné pomůcky ke kojení; časté i méně časté problémy v kojení a Miscellanea.

Termíny e-kurzu:

  • 16. 9. – 30. 9. 2015 (40549)
  • 1. 10. – 15. 10. 2015 (40549)
  • 16. 10. – 31. 10. 2015 (40549)
  • 1. 11. – 15. 11. 2015 (40549)
  • 16.11. - 30.11.2015 (41106)

Časová dotace: 

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 

4