Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Invazivní postupy v léčbě chronické bolesti

Obor zaměření e-kurzu:

Algeziologie

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou lékaři v přípravě k nástavbové atestaci. Některé metody jsou anesteziologickou doménou (převaha algeziologů), jiné jsou v programu jiných specialistů, většinou invazivních rentgenologů. Algeziolog však musí zasvěceně informovat pacienta, aby mu mohl metodu nabídnout. E-kurz je také vhodný pro anesteziology, neurology, neurochirurgy, invazivní radiology a onkology.

Podmínky účasti v e-kurzu:

Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.

Cíle e-kurzu:

Invazivní postupy jsou stále součástí léčby chronických bolestivých stavů. Rozdílné postavení těchto metod je u nenádorové a nádorové bolesti. Technický rozvoj přináší nové možnosti, větší bezpečnost, ale také klade větší nároky na lékaře, jejich zkušenost, technické vybavení. Poznání těchto metod je důležité pro zařazení do programu. Praktické ukázky a názorné zobrazení by mohly přinést právě e-learningové kurzy.

Termíny e-kurzu:

 • 16. 4. – 30. 4. 2015 (38431)
 • 1. 5. - 15. 5. 2015 (38431)
 • 16. 5. - 31. 5. 2015 (38431)
 • 1. 6. - 15. 6. 2015 (38431)
 • 16. 6. - 30. 6. 2015 (38431)
 • 1. 7. - 15. 7. 2015 (38431)
 • 16. 7. - 31. 7. 2015 (38431)
 • 1.8. – 15. 8. 2015 (38431)
 • 16. 8. – 31. 8. 2015 (38431)
 • 1. 9. – 15. 9. 2015 (38431)
 • 16. 9. – 30. 9. 2015 (38431)
 • 1. 10. – 15. 10. 2015 (38431)
 • 16. 10. – 31. 10. 2015 (38431)
 • 1. 11. – 15. 11. 2015 (38431)
 • 15. 11. - 30. 11. 2015 (38431)

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu:

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004