Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro nelékaře)

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty.

Podmínky účasti v e-kurzu: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

Cíle e-kurzu: 

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat.

Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty, uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu.

E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence.

Učební text je doplněn o:

  • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy/
  • Seznam literatury
  • Závěrečný test

Termíny e-kurzu:

Časová dotace: 

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 

3