Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-KURZ DONOŠENÝ NOVOROZENEC PRO SESTRY Z NOVOROZENECKÝCH ODDĚLENÍ II.

CÍLOVÁ SKUPINA: 

E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.

PODMÍNKY ÚČASTI V E-KURZU: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

CÍLE E-KURZU: 

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí sester, které jim umožní efektivní zvládnutí standardních situací, kdy zkušená a dostatečně edukovaná sestra může zčásti nahradit práci lékaře bez snížení kvality poskytované zdravotní péče a dále na prohloubení znalostí v problematice poruch poporodní adaptace i ostatních patologických stavů donošených novorozenců, které již vyžadují rozhodování lékaře.

Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje dětské sestry v oblasti znalostí vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů u donošených novorozenců. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získaly ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Kurz je přehledem postupů při vyšetřování a léčbě nejčastějších patologických stavů, se kterými se dětské sestry setkávají v každodenní praxi. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury, které jsou však primárně určeny lékařům. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu.

E-kurz je obohacením studia problematiky diagnostických, terapeutických a vyšetřovacích postupů při hodnocení patologických stavů u donošených novorozenců

Učební text je doplněn o:

  • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy
  • Seznam literatury
  • Závěrečný test

TERMÍNY E-KURZU:

ČASOVÁ DOTACE: 

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

POČET KREDITŮ ZA ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ E-KURZU: 

2