Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Náhlá nedoslýchavost

Obor zaměření e-kurzu:

Otorinolaryngologie

Cílová skupina:

E-kurz je určen pro lékaře oboru otorinolaryngologie, neurologie a praktického lékařství. E- kurz shrnuje diagnostiku i léčbu náhlé nedoslýchavosti.  Je vhodný pro zařazení do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Podmínky účasti v e-kurzu:

Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.

Cíle e-kurzu:

Elektronický kurz „Náhlá nedoslýchavost“ je elektronickým kurzem Katedry otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku IPVZ, který je připravený lékaři oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s realizačním týmem IPVZ. Absolvent kurzu získá absolvováním e-kurzu teoretické znalosti v oblastech: základy anatomie a fyziologie sluchu; diagnostiky a léčby akutní SSNHL; diferenciální diagnostiky poruchy sluchu; etiologie SSNHL; prognostických a rizikových faktorů SSNHL. Obsah odborného textu je zaměřen na nejdůležitější aspekty otázek poruchy sluchu, její diagnostiky a léčby, imunity vnitřního uchu. Zabývá se i fyziologií sluchu, anatomií sluchové dráhy a etiologií SSNHL.

Termíny e-kurzu:

 • 16. 4. – 30. 4. 2015 (39663
 • 16. 5. - 31. 5. 2015 (39663)
 • 1. 6. - 15. 6. 2015 (39663)
 • 16. 6. - 30. 6. 2015 (39663)
 • 1. 7. - 15. 7. 2015 (39663)
 • 16. 7. - 31. 7. 2015 (39663)
 • 1.8. – 15. 8. 2015 (39663)
 • 16. 8. – 31. 8. 2015 (39663)
 • 1. 9. – 15. 9. 2015 (39663)
 • 16. 9. – 30. 9. 2015 (39663)
 • 1. 10. – 15. 10. 2015 (39663)
 • 16. 10. – 31. 10. 2015 (39663)
 • 1. 11. – 15. 11. 2015 (39663)
 • 15. 11. - 30.11. 2015 (39663)

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu:

4

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004