Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Výživa v nefrologii

Obor zaměření e-kurzu:

Nefrologie

Cílová skupina:

E-kurz je určen nefrologům, internistům, dietologům, obezitologům a nutričním terapeutům.

Podmínky účasti v e-kurzu:

Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař i nelékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.

Cíle e-kurzu:

E-learningový kurz je zaměřen na poznání příčin metabolických poruch spojených s nutností nutriční intervence a pochopení základních principů nutriční péče u nemocných s akutním poškozením ledvin, u pacientů s chronickou ledvinnou nedostatečností na konzervativní léčbě, u nemocných dialýzovaných a po transplantaci ledviny. Nutrice představuje velmi důležitou část léčebného algoritmu u nemocných s onemocněním ledvin. Dělíme ji na výživu u nemocných s akutním selháním a s chronickým selháním ledvin. Zatímco při akutním selhání se jedná převážně o výživu parenterální a enterální, u chronického onemocnění a selhání ledvin se jedná o dietní programy. Ty dělíme na programy u nemocných se sníženou renální funkcí, kde podáváme redukovaný příjem proteinů často doplněný aminokyselinami či jejich ketoanalogy. Další skupinou jsou nemocní v dialyzačním programu, a to na hemodialýze či na peritoneální dialýze, kde má dieta současně za úkol substituci ztracených živin. Speciální oblastí jsou transplantace ledviny, kde musí být respektovány jak předchozí metabolické poruchy, tak možnost nově vzniklých poruch metabolismu lipidů a sacharidů.

Termíny e-kurzu:

 • 16. 4. – 30. 4. 2015 (39664)
 • 16. 5. - 31. 5. 2015 (39664)
 • 1. 6. - 15. 6. 2015 (39664)
 • 16. 6. - 30. 6. 2015 (39664)
 • 1. 7. - 15. 7. 2015 (39664)
 • 16. 7. - 31. 7. 2015 (39664)
 • 1.8. – 15. 8. 2015 (39664)
 • 16. 8. – 31. 8. 2015 (39664)
 • 1. 9. – 15. 9. 2015 (39664)
 • 16. 9. – 30. 9. 2015 (39664)
 • 1. 10. – 15. 10. 2015 (39664)
 • 16. 10. – 31. 10. 2015 (39664)
 • 1. 11. – 15. 11. 2015 (39664)
 • 15. 11. - 30.11. 2015 (39664)

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu:

4 kredity (ČLK), 2-3 kredity (ČAS) 

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00004