Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Vysoce nakažlivé infekční nemoci

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou zdravotničtí pracovníci první linie a pracovníci hygienické služby, zvláště pokud se v oboru epidemiologie teprve orientují.

Podmínky účasti v e-kurzu: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

Cíle e-kurzu: 

Srozumitelnou formou podat přehled aktuálních a věcně správných teoretických znalostí potřebných ke správným a rychlým rozhodnutím při práci v první linii a při kontaktu s vysoce nebezpečnou nákazou. 

Učební text je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci (obrázky, videa)
  • autotesty za jednotlivými kapitolami

Kurz je členěn do dvou částí. První přináší nezbytné teoretické poznatky o klinických a epidemiologických charakteristikách a je ukončen prvním autotestem. Látka k prostudování je doplněna o odkazy na zdroje rozšiřujících informací.

Druhá část je orientovaná prakticky, hodnotí riziko zavlečení a rozšíření v našich podmínkách, uvádí možnosti represivních epidemiologických opatření a algoritmy správných postupů při zavlečení VNN. Je doplněna multimediálními prostředky výuky, simulační modelovou situací, ilustrující probranou problematiku, kazuistikami a proložena opět autotesty.

Nabyté znalosti prověří závěrečný test čítající 15 otázek s nabídkami odpovědí.

Časová dotace: odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 4

Termíny e-kurzu:

  • 1. 10. – 15. 10. 2015 (40800)
  • 16. 10. – 31. 10. 2015 (40799)
  • 1. 11. – 15. 11. 2015 (40798)
  • 16.11. - 30.11.2015 (41105)